Про бібліотеку

Саприкін Георгій Анатолійович директор адміністрація тел/факс: (044) 257-5334 saprykin .at. 4uth.gov.ua
Сопова Тетяна Павлівна Заступник директора з науково-методичної роботи дирекція тел.: (044) 456-8181 e-mail: sopova .at. 4uth.gov.ua
Виноградова Олена Борисівна Заступник директора з бібліотечної роботи дирекція тел.: (044) 257-1073 e-mail: vynogradova .at.4uth.gov.ua
Якушко Тетяна Олексіївна Заступник директора з інформаційних технологій дирекція тел.: (044) 257-1073 e-mail: yakushko .at.4uth.gov.ua
Лисенко Ірина Аркадіївна Заступник директора з матеріально-технічної та господарської роботи дирекція тел.: (044) 258-4132 e-mail: lysenko .at.4uth.gov.ua
Ляховська Наталія Марківна Учений секретар тел.: (044) 257-8627 e-mail: lyahovska .at. 4uth.gov.ua
Ларіна Валентина Аркадіївна Головний бухгалтер тел.: (044) 258-3126 e-mail: buh .at. 4uth.gov.ua
Тишкевич Катерина Іванівна Завідувачка відділу Науково-методичний відділ тел.: (044) 456-8181 e-mail: nmv .at. 4uth.gov.ua
Боговін Наталія Володимирівна Завідувачка відділу Відділ зв'язків з громадськістю тел.: (044) 257-1073 e-mail: pr .at. 4uth.gov.ua
Ковтун Тетяна Петрівна Завідувачка відділу Відділ формування документно-інформаційних ресурсів тел.: (044) 258-4132 e-mail: vfdir .at. 4uth.gov.ua
Зінчук Наталія Михайлівна Завідувачка відділу Відділ обробки та каталогізації документів тел.: (044) 258-4132 e-mail: vork .at. 4uth.gov.ua
Бердус Лариса Володимирівна Завідувачка відділу Відділ збереження та використання документних ресурсів тел.: (044) 257-8627 e-mail: vz .at. 4uth.gov.ua
Подолян Зоя Павлівна Завідувачка відділу Відділ абонементу тел.: (044) 258-3115 e-mail: va .at. 4uth.gov.ua
Шалоплут Тетяна Володимирівна Завідувачка відділу Відділ читальних залів e-mail: (044) 258-3115 e-mail: v4z .at. 4uth.gov.ua
Липець Наталія Василівна Завідувачка відділу Відділ періодичних видань тел.: (044) 258-3115 e-mail: vpv .at. 4uth.gov.ua
Шлапак Тетяна Вікторівна Завідувачка відділу Відділ літератури іноземними мовами тел.: (044) 258-3115 e-mail: vlim .at. 4uth.gov.ua
Венідиктова Анна Вікторівна Завідувачка відділу Відділ мистецтв тел.: (044) 257-8627 e-mail: vm .at. 4uth.gov.ua
Боровик Ольга Георгіївна Завідувачка відділу Відділ комплексного обслуговування користувачів тел.: (044) 456-8181 e-mail: filia .at. 4uth.gov.ua
Дідківська Ніна Григорівна Завідувачка відділу Відділ реєстрації та статистичного обліку користувачів тел.: (044) 258-3115 e-mail: oblik .at. 4uth.gov.ua
Жуковська Світлана Павлівна Завідувачка відділу Відділ довідково-інформаційного обслуговування тел.: (044) 258-3115 e-mail: vdio .at. 4uth.gov.ua
Виноградова Людмила Григорівна Завідувачка відділу Відділ роботи з електронними ресурсами тел.: (044) 257-8627 e-mail: rer .at. 4uth.gov.ua
Бадрук Світлана Євгенівна Завідувачка відділу Відділ інформаційно-бібліографічної роботи тел.: (044) 258-4132 e-mail: vibr .at. 4uth.gov.ua
Педан Віра Миколаївна завідувачка сектору обмінного фонду Відділ формування документно-інформаційних ресурсів тел.: (044) 258-4132 e-mail: orf .at. 4uth.gov.ua