Про бібліотеку

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило онлайн-курс «Як взаємодіє держава: вивчай, комунікуй, змінюй».
Цей курс розрахований на державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, особливо на тих, хто вперше призначений на такі посади.
В курсі висвітлено питання щодо:
доброго врядування як основи діалогу з бізнесом та громадськістю;
основ ефективної взаємодії органів влади та бізнесу;
результатів співпраці держави і громадянського суспільства;
соціально-відповідального бізнесу та соціального підприємництва;
комунікацій як інструменту взаємодії.
Цей онлайн-курс містить п’ять тем, загальна тривалість навчання – дев’ять годин. Після проходження курсу кожен слухач зможе перевірити рівень засвоєних ним знань шляхом тестування. Також є можливість отримати сертифікат по закінченню навчання. Курс можна проходити у будь-який зручний час з комп’ютера або смартфона, для цього потрібна лише реєстрація на платформі Study.NAZK.
Реєстраця на онлайн-курс «Як взаємодіє держава: вивчай, комунікуй, змінюй», –  навчальна платформа Національного агентства з питань запобігання корупції.

Лист Національного агентства з питань запобігання корупції центральним органам виконавчої влади та іншим державним та місцевим органам.

Лист Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) керівникам підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України.

__________

Для формування чіткого розуміння національних антикорупційних стандартів необхідно з’ясувати сутність ключових законодавчих термінів. Такі визначення наведені у статті 1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”. В інших актах законодавства вони найчастіше використовуються з прямим посиланням на основний антикорупційний закон.

До таких термінів належать наступні.

Корупція. Визначення цього поняття можливе в різних площинах. В загальносоціальному розумінні до корупції відносяться будь-які форми нелегітимного використання службового в особистих цілях. В антикорупційному законодавстві дається правове визначення корупції, на основі якого формулюються похідні законодавчі терміни. Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” передбачено таке визначення: корупція – використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону (в даному випадку наводиться перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення), наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Корупційне правопорушення визначається як умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

Варто звернути увагу на те, що до корупційних правопорушень віднесено кілька специфічних правопорушень, що фактично не мають ознак корупції, однак є суттєвим порушеннями вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання корупції. Йдеться, зокрема, про порушення вимог фінансового контролю, порушення вимог стосовно повідомлення про конфлікт інтересів, невжиття заходів щодо протидії корупції, відповідальність за які передбачена главою 13-А “Адміністративні корупційні правопорушення” Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Неправомірна вигода. Вказаний термін є одним з ключових у антикорупційному законодавстві загалом та у законодавстві про відповідальність за корупційні правопорушення. При цьому саме цей термін замінив поняття хабар в українському законодавстві.

Відповідно до вказаного Закону неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Інші наведені у Законі визначення є похідними або пов’язаними з базовими поняттями. Їх визначення та способи тлумачення будуть розглянуті у контексті окремих спеціальних тем.

__________

Посадова особа відповідальна за дотримання закону про запобігання та протидії корупції Ковтун Тетяна Петрівна

Адміністративні документи

Адміністративні документи