Прекрасне існує вічно…

Бібліографічне видання має на меті допомогти заглибитись у світ
театрального та кіномистецтва, усвідомити його художню цінність, розширити
естетичний світогляд молоді.
Інформаційний матеріал містить біографічні довідки, книги, публікації
в збірниках, періодичних виданнях та електронні джерела інформації за останні
два десятиліття.
Матеріал згруповано за тематичними розділами, а у межах розділів –
в алфавітному порядку.
Допоміжний апарат покажчика складає зміст, передмову (від укладачки),

іменний покажчик, у якому наведено прізвища авторів, співавторів, упорядни-
ків, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах.

Видання має додатки, які слугують інформаційним доповненням до основних
розділів покажчика.
Виданням можуть користуватися спеціалісти із фаху, працівники творчих
професій, всі ті, кому не байдуже культурне минуле своєї країни, цікавить світ
сучасного театрального та кіномистецтва.

Посилання для цитування:
«Прекрасне існує вічно, воно не виникає, не зникає, не збільшується, не меншає…»: мистецтво театру та кіно : бібліогр. покажч. / [уклад. В. Вовк ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич, Т. Сопова] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ :
[б. в.], 2022. – 103 с.

З електронною версією покажчика можна ознайомитись за посиланням: