Політичний аналіз. Політична кризологія

321.01:328.16(075.8)

К52  Ключник, Р.М.

Політичний аналіз. Політична кризологія [Текст] : навч. посіб. / Р.М. Ключник. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 84 с.

Усі політичні системи в процесі свого розвитку зіштовхуються з кризовими явищами. У зв’язку з цим політичні кризи як на інституційному, так і на системному рівнях потребують подальшого осмислення і розробки. Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що під час політичної кризи закладаються варіанти майбутнього розвитку подій у державі, а також, кризові ситуації потребують особливо ретельного розгляду.

У навчальному посібнику подано сучасні наукові інтерпретації політичної кризи. Розглянуто основні віхи еволюції концепту кризи в політичній думці. Виокремлено основні типи криз у політичній системі. Особливу увагу приділено конкретним прикладам з політичної практики країн світу.

Посібник розраховано на студентів спеціальності «Політологія», а також студентів інших спеціальностей, всіх, хто цікавиться політичними процесами в Україні і світі.