Підручники шкільні

Англійська мова

Доценко, І. В. Англійська мова [Текст] : довідник : готуємось до ЗНО : за чинною програмою ЗНО / І. В. Доценко, О. В. Євчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 384 с. – ISBN 966-07-2807-3.

Довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови укладено відповідно до чинної програми ЗНО з іноземних мов Міністерства освіти і науки України. Він містить чотири розділи: граматичний довідник, лексичний та орфографічний довідники, поради до тестування і вправи на закріплення теоретичного матеріалу.

Для учнів старших класів, які готуються до тестування з англійської мови, державної підсумкової атестації та до вступу у вищі навчальні заклади.

 

 

Давиденко, Л. М. Англійська мова [Текст] : Міні-довідник для підготовки до ЗНО : За чинною прогамою ЗНО / Л. М. Давиденко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 192 с. – ISBN 966-07-2591-1.
Міні-довідник з англійської мови складається із чотирьох розділів: фонетика, лексика, граматика, орфографія та пунктуація. Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів і широкого кола людей, які вивчають англійську мову та прагнуть ефективними методами перевірити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

 

Отравенко, О. В. Розмовні теми для початкової школи [Текст] : [посібник] / О. В. Отравенко. – Київ : Арій, 2019. – 64 с. – (Вивчаємо англійську).– ISBN 966-498-594-6.

Книга містить основні розмовні теми для початкової школи, пропоновані новою програмою Міністерства освіти і науки України. Насамперед посібник допоможе вчителю розвивати навички монологічного мовлення учнів. До кожної розмовної теми подано тематичний словник і додаткові опорні вирази, тому школярі зможуть легко адаптувати тему під себе. Книга призначена для учнів початкових класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, а також усіх, хто прагне підвищити свій рівень володіння англійською мовою….

 

 

Голіцинський, Ю. Б. Граматика [Текст] : Ключі до вправ : До зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 7-е вид., випр. та допов. – Київ : Арій, 2019. – 288 с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 966-498-235-8.

Збірник вправ з граматики англійської мови Ю. Б. Голіцинського — книга, за якою навчаються всі школярі. Завдяки методичній продуманості та повноті вона широко використовується в навчальному процесі як у базових школах, так і в школах із поглибленим вивченням англійської мови. Крім того, цей збірник виявився незамінним посібником для широкого кола людей, які самостійно вивчають або повторюють англійську мову. На допомогу тим, хто займається самостійно, пропонується повний збірник ключів, тобто виконаних вправ. Тепер читачі зможуть перевірити, чи правильно вони засвоїли граматичні правила, і внести необхідні корективи в процес вивчення мови.

 

Голіцинський, Ю. Б. Граматика [Текст] : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 7-е вид., випр. та допов. – Київ : Арій, 2019. – 544 с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 966-498-234-1.

У збірнику подано вправи з усіх розділів англійської граматики. Вправи містять нескладну лексику, матеріал для запам’ятовування основних граматичних форм і вироблення навичок їхнього застосування. Збірник доповнено теоретичним матеріалом і словниками. Призначений для учнів 5-9 класів базових шкіл і шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Буде корисним для абітурієнтів, а також студентів молодших курсів вищих навчальних закладів.

Біологія

Барна, І. В. Біологія [Текст] : зб. тестових завдань для підготовки до ЗНО; за чинною програмою ЗНО 2020 / І. В. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 304 с. – ISBN 966-07-2571-3.

Посібник допоможе учням, які прагнуть стати студентами вищих навчальних закладів, ґрунтовно підготуватись до незалежного зовнішнього оцінювання з біології. Для вчителів біології, старшокласників, учнів гімназій, ліцеїв, училищ, абітурієнтів.

Барна, І. В. Біологія [Текст] : тренажер для підготовки до ЗНО; за чинною програмою ЗНО 2020 / І. В. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 176 с. – ISBN 966-07-3555-2.

 

Інформатика та математика

Інформатика. 10 (11) кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / [Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько]. – Київ : Генеза, 2019. – 144 с. – ISBN 966-11-1046-4.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. На початку кожного пункту наведено запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато малюнків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Наприкінці кожного пункту наведено запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за чотирма рівнями навчальних досягнень.

 

 

 

Математика [Текст] : Міні-довідник для підготовки до ЗНО : За чинною програмою ЗНО / уклад. А. М. Капіносов та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 192 с. – ISBN 966-07-2489-1.

 

 

 

Істер, О. С. Математика: (алгебра і початки аналізу та геометрія). 11 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. – ISBN 966-11-0978-9.

Пропонований підручник допоможе оволодіти системою знань відповідно до вимог навчальної програми з математики для 11 класу та набути ключових і предметних компетентностей, необхідних як у повсякденному житті, так і для продовження навчання в вишах. Для зручності користування матеріал підручника структуровано за допомогою розділів, параграфів, рубрик. Кожний параграф містить теоретичний матеріал, зразки розв’язування задач і вправ, запитання до теоретичного матеріалу, диференційовані за чотирма рівнями складності завдання для класної і домашньої робіт та проектної діяльності. Теоретичний матеріал викладено доступно та проілюстровано значною кількістю малюнків і прикладів. Рубрика «Життєва математика» допоможе реалізувати наскрізні лінії програми з математики. Вправи «Домашніх самостійних робіт» і «Завдань для перевірки знань» допоможуть учням перевірити власну готовність до тематичного оцінювання, а також систематизувати та узагальнити знання з теми. Підручник містить багато цікавих історичних фактів з історії становлення математики як науки, виникнення математичних термінів і понять. Призначено для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів математики

Істер, О. С. Алгебра і початки аналізу. 11 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень / О. С. Істер, О. В. Єргіна. – Київ : Генеза, 2019. – 416 с. – ISBN 966-11-0973-4.

Під час навчання в 11 класі ви надалі будете освоювати курс “Алгебра і початки аналізу”, котрий об’єднує матеріал декількох розділів математики. Слід зауважити, що даний курс дасть вам можливість опанувати такі знання з алгебри та математичного аналізу та розвинути здібності, які знадобляться вам як в повсякденному житті, так і майбутній професійній діяльності та стануть потужною базою для подальшого навчання в вищих учбових закладах.

Також протягом навчання в 11 класі необхідно приділити значну увагу перетворенню виразів, розв’язуванню рівнянь та нерівностей, котрі безпосередньо пов’язані з новими для вас функціями та їх основними властивостями. Не менш важливим є й те, що ви матимете змогу розширити знання комбінаторики та теорії ймовірностей, зіткнетесь з ще однією важливою складовою математичного аналізу — інтегральним численням, а також узагальните та систематизуєте знання з алгебри набуті у попередніх класах.

  • Диференційовані задачі і вправи.
  • Цікаві історичні факти.
  • Ключові компетентності та підготовка до математичних змагань.

Електронна версія підручника:

 

Істер, О. С. Геометрія. 11 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень / О. С. Істер, О. В. Єргіна. – Київ : Генеза, 2019. – 288 с. – ISBN 966-11-0974-1.

  • Диференційовані задачі і вправи.
  • Цікаві історичні факти.
  • Ключові компетентності та підготовка до математичних змагань.

 

 

Математика [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО і ДПА; за чинною програмою 2020 / [уклад. А.М. Капіносов та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 512 с. – ISBN 966-07-3125-7.
Посібник містить теоретичний матеріал, а також тестові завдання різних рівнів складності з усіх тем шкільного курсу математики. Зміст матеріалів відповідає вимогам чинної програми ЗНО та чинним навчальним програмам з математики. Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів математики.

 

 

Математика [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО і ДПА; за чинною програмою / [уклад. А.М. Капіносов, Г.В. Гап‘юк. Л.І. Кондратьєва та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 464 с. – ISBN 966-07-3246-9.

Посібник містить теоретичний матеріал, а також тестові завдання різних рівнів складності з усіх тем шкільного курсу математики. Зміст матеріалів відповідає вимогам чинної програми ЗНО та чинних навчальних програм з математики. Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів математики.

 

 

Математика [Текст] : тренажер для підготовки до ЗНО і ДПА; за чинною прогамою ЗНО 2020 / [уклад. А.М. Капіносова та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 144 с. – ISBN 966-07-2931-5.
Посібник містить тренувальні тестові завдання з математики різних рівнів складності для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації, зразки бланків відповідей і відповіді та вказівки до розв’язування завдань.

Для абітурієнтів, учнів 11 класу, учителів математики.

 

Гринчишин, Я. Т. Математика. У 2 ч. [Текст] : завдання та розв‘язки для підготовки до ЗНО. Ч.2. Геометрія / Я. Т. Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 192 с. – ISBN 966-07-3547-7.

Посібник містить завдання та розв’язки з усіх тем шкільного курсу геометрії за виданням А. Капіносов та ін. Для вчителів математики, учнів старших класів, усіх, хто складатиме зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

 

Історія

Історія: Україна і світ

Мудрий, М. М. Історія: Україна і світ. 11 кл. [Текст] : підручник : інтегрований курс, рівень стандарту / М. М. Мудрий, О. Г. Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. – ISBN 966-11-1002-0.
У підручнику висвітлено основні події, явища і процеси, які визначали історію України і світу від завершення Другої світової війни до сучасності. Відповідно до нової навчальної програми підручник акцентує увагу на взаємодії української та світової історії. Структурні компоненти підручника спрямовано на реалізацію засад компетентнісно орієнтованого навчання історії, зокрема розвиток критичного мислення і творчих здібностей. Систему завдань підпорядковано актуалізації змістових ліній, які формують ціннісні та світоглядні орієнтації учнівства.

 

 

Історія України. Довідник

 

Земерова, Т. Ю. Історія України [Текст] : довідник для підготовки до ЗНО : за чинною програмою ЗНО / Т. Ю. Земерова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 416 с. – ISBN 966-07-3052-6.
УДК 94(477)(035)
З-51

Посібник містить довідковий матеріал з курсу історії України і пов-ною мірою відповідає чинній програмі ЗНО.

Видання розраховане на учнів, абітурієнтів і вчителів історії.

 

Історія України. Міні-довідник

Панчук, І. І. Історія України [Текст] : міні-довідник для підготов. до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО / І. І. Панчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 272 с. – ISBN 966-07-3480-7.
УДК 94(477)(035)
П16

Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, а також для поурочної роботи. Він укладений відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО. У виданні у стислій формі представлено теоретичні відомості та різноманітні словниково-довідкові матеріали з історії України (від найдавніших часів до наших днів). Для абітурієнтів, учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Історія України. Таблиці та схеми

 

Земерова, Т. Ю. Історія України [Текст] : таблиці та схеми / Т. Ю. Земерова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 448 с. – ISBN 966-07-2945-2.
УДК 94(477)(075.3)
З-51

Посібник містить навчальний матеріал зі шкільного курсу історії України у вигляді таблиць і схем і повною мірою відповідає чинній навчальній програмі.

Видання розраховане на учнів, абітурієнтів і вчителів історії.

 

 

Історія України. Історично-культурні пам’ятки. Історичні персоналії

Більчук, М. В. Історія України [Текст] : підготовка до ЗНО : Історико-культурні пам‘ятки. Історичні персоналії : за чинною програмою ЗНО / М. В. Більчук, О. А. Давидова, Г. О. Давидов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 112 с. – ISBN 966-07-3527-9.
УДК 94(477)(075.3)

Посібник містить добірку фотозображень пам’яток архітектури та репродукцій творів образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами під час ЗНО з історії України; а також портретів історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО з історії України (відповідно до чинної програми ЗНО).

Для випускників шкіл, вступників до вищих навчальних закладів та вчителів історії України.

 

 

Українська мова

Це варто знати [Текст] : посібник : на допомогу старшокласникам у підготовці до ЗНО та ДПА з укр. мови / уклад. С. З. Клим та ін. – Вид. 3-є, допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 160 с. – ISBN 966-07-3180-6.

Матеріали збірника укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів та Програми ЗНО. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

 

 

 

Заболотний, О. В. Українська мова. 6 кл. [Текст] : підручник / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 2-е вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2019. – 272 с. – ISBN 966-11-1064-8.
Підручник з української мови для 6 класу закладів загальної середньої освіти. 2-ге видання, доопрацьоване. Рекомендовано Міністерством освіти й науки України

 

 

 

Білецька, О. І. Українська мова [Текст] : Зразки висловлень на дискусійну тему (завдання з розгорнутою відповіддю) : Готуємось до ЗНО / О. І. Білецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 144 с. – ISBN 966-07-1496-0.

Посібник містить добірку творів-роздумів, які можуть слугувати орієнтовними зразками висловлень на дискусійну тему і допоможуть випускникам загальноосвітньої школи в підготовці до ЗНО з української мови та літератури, зокрема в підготовці до виконання завдання з розгорнутою відповіддю.
Для випускників шкіл, вступників до вищих навчальних закладів та вчителів української мови та літератури.

 

 

Білецька, О. І. Українська мова [Текст] : зб. тестових завдань для підготовки до ЗНО та ДПА; за чинною програмою ЗНО 2020 / О. І. Білецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 320 с. – ISBN 966-07-2593-5.
Посібник призначений для підготовки до ЗНО З української мови. Тестові завдання складено відповідно до чинних програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО 2019 з української мови.

 

 

 

Білецька, О. І. Українська мова та література [Текст] : тренажер для підготовки до ЗНО та ДПА; за чинною програмою ЗНО 2019 / О. І. Білецька, С. А. Витвицька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 160 с. – ISBN 966-07-3536-1.

Видання вміщує 12 варіантів зразків тестових завдань з української мови та літератури у форматі ЗНО, у тому числі завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю — створення власного висловлення. Зміст матеріалу відповідає вимогам чинних програм зовнішнього незалежного оцінювання і чинних навчальних програм з української мови та літератури.

Посібник допоможе випускникам і абітурієнтам у підготовці до ЗНО та ДПА.

 

 

Хімія

 

 

Березан, О. В. Хімія [Текст] : зб. тестових завдань для підготовки до ЗНО 2020 / О. В. Березан. – Вид. 3-є, виправ. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 240 с. – ISBN 966-07-3549-1.

 

 

 

Березан, О. В. Хімія [Текст] : комплексна підготовка до ЗНО; за чинною програмою ЗНО 2020 / О. В. Березан. – Вид. 4-е, виправ. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 368 с. – ISBN 966-07-3503-3.

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він містить теоретичний матеріал, поданий відповідно до чинної програми з хімії для закладів загальної середньої освіти та програми ЗНО; приклади розв’язання типових задач; тематичні тестові завдання, завдання сертифікаційних робіт 2018 та, 2019 років.

Для старшокласників, абітурієнтів, учителів хімії.