Підручники, посібники

Бєлова, Інна Валеріївна.
Дослідження грошово-кредитного ринку [Текст] : навч. посіб. / Інна Валеріївна Бєлова. — Суми : Сумський державний університет, 2020. — 147 с.

Анотація

Вивчення стану грошово-кредитного ринку, його динамічних змін, аналіз його перспектив становлять значну частину діяльності фінансових аналітиків, економістів, науковців. Для якісного та кваліфікованого дослідження необхідні не лише належні знання про фундаментальні закономірності розвитку зазначеного ринку, а й дослідницькі та управлінські інструменти професійної й наукової діяльності.

Навчальний посібник містить лекції, питання для самоперевірки, тестові та практичні завдання з трьох тем: «Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку», «Грошово-кредитний ринок», «Валютний ринок».

Рекомендований для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

 

Варенко, Володимир Михайлович.
Інформаційні продукти, послуги, ринок [Текст] : навч. посіб. / Володимир Михайлович Варенко, Сергій Анатолійович Борисенко. — Київ : Талком, 2021. — 188 с.

 Анотація

У навчальному посібнику розкрита суть, структура та основні особливості інформаційних продуктів та послуг на інформаційному ринку України. Окремо дана характеристика окремим різновидам інформаційних продуктів та послуг з урахуванням їх практичного використання та застосування.

 

 

Бурдо, Олег Григорович.
Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв [Текст] : підручник / Олег Григорович Бурдо, Федір Анатолійович Трішин, Ігор Іванович Яровий. — Одеса : Маджента, 2020. — 246 с.

Анотація

Підручник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, дослідників енергетичних технологій та керівників всіх рівнів, які вирішують питання енергозабезпечення, наукових співробітників та фахівців-проектувальників технологічного обладнання.

Підручник містить відомості з енергетичної ситуації в світі, в Україні та в АПК, загальні методологічні принципи енергетичних досліджень та методів енергоменеджменту. Надано основи аналізу теплової ефективності будівель, устаткування, наведено приклади і ефективного використання енергії.

Представлені результати досліджень, тенденції розвитку теплонавантаженого обладнання, обґрунтовано нові підходи при вдосконаленні енерготехнологій АПК. Пропонуються сучасні підходи і нові апарати для харчоконцентратної, консервної, вино-коньячної, м’ясо-молочної, хлібопекарної і зернопереробної галузей.

 

 

Організація підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Л. І. Антошкіна, Г. І. Фролова, Ю. М. Фролов, І. В. Трикоз]. — Київ : Талком, 2021. — 369 с.

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методичні та практичні основи організації підприємницької діяльності. Посібник містить концепції і принципи ведення бізнесу, особливості створення суб’єктів підприємництва, правові основи здійснення підприємницької діяльності, розглянуто механізми управління та регулювання підприємництва в Україні.

Ґрунтовно висвітлено технологію формування бізнес-плану суб’єктів підприємницької діяльності.

Посібник розрахований на здобувачів закладів вищої освіти економічного напрямку. Може бути корисним усім, хто займається бізнесом, або планує розвивати власну справу.

 

 

 

Фінанси бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Надія Анатоліївна Дехтяр, Ольга Валеріївна Дейнека, Ольга Василівна Люта, Наталія Георгіївна Пігуль ; за заг. ред. Н. А. Дехтяр. — Суми : Сумський державний університет, 2020. — 229 с.

 Анотація

У навчальному посібнику викладено основні питання, пов’язані з організацією фінансових відносин на рівні бюджетних установ. Розглянуто особливості організації фінансів бюджетних установ, специфіку формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ, основи бюджетного фінансування й планування, особливості формування звітності бюджетних установ та проведення аналізу їх фінансово-господарської діяльності. Під час підготовки навчального посібника враховано чинну нормативно-правову базу, що регулює організацію фінансової діяльності бюджетних установ.

Видання призначене для студентів закладів вищої освіти економічного спрямування, може бути корисним для викладачів, аспірантів, науковців та державних службовців і читачів, які цікавляться сучасними проблемами організації фінансів бюджетних установ.

 

 

Гарькавець, Сергій Олексійович.
Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика вирішення [Текст] : навч.-метод. посіб. / Сергій Олексійович Гарькавець, Лариса Петрівна Волченко. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 91 с.

Анотація

У навчально-методичному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми конфліктів, здійснена спроба узагальнення знання щодо конфліктів, які виникають в освітньому середовищі. Надаються практичні рекомендації з вирішення педагогічних конфліктів, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування конфліктологічної компетентності сучасного педагога.

Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, студентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться проблемою педагогічних конфліктів, питаннями їхньої діагностики, управління, попередження та вирішення.

 

 

Соціальне шкільне підприємництво: твій перший стартап [Текст] : посібник / [С. Дятленко, В. Конопкін, А. Корнецький та ін.] ; за ред. А. О. Корнецького. — Київ : MOYABOOK : ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС, 2020. — 184 c.

 Анотація

Що таке соціальне шкільне підприємництво? Чим воно корисне для учнів? Як розвиваються шкільні фірми на Заході? І чи є успішні приклади соціального шкільного підприємництва в Україні? Про це і багато чого іншого можна дізнатись із посібника. Водночас видання також окреслює засади інтеграції цієї теми в освітній процес. І найголовніше – описує основні кроки створення соціального шкільного підприємства. Учням та кураторам також стануть у пригоді практичні завдання, виконавши які, можна наблизитися до створення шкільної фірми.
Матеріали посібника можуть бути використані для викладання соціального шкільного підприємництва, запуску та розвитку соціальних шкільних підприємств учнями, їхніми батьками та освітянами.
Посібник видано у межах проєкту «Заснування соціальних шкільних підприємств у сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до соціального підприємництва в Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях», що впроваджується Фондом Східна Європа спільно з німецькою неурядовою організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

 

 

Гончаренко, Микола Миколайович.
Технологія кіно-відеореєстраційних процесів [Текст] : навч. посіб. / Микола Миколайович Гончаренко, Олександр Михайлович Прядко. — Київ : КНУКіМ, 2021. — 232 с.

Анотація

В навчальному посібнику ґрунтовно викладені: сучасні технології кіно-відеореєстраційних процесів, отримання кольорового зображення в аналогових і цифрових технологіях, обладнання Digital Intermediate технології фільмовиробництва, обладнання для цифрових технологій. Ретельно описані побудова кольорових світлочутливих матеріалів; хімічна природа компонентів кольорового проявлення; технологія кольорового проявлення кіно-, фотоплівок; структура і характеристика кольорових кіноплівок та світлочутливих матриць; історичні аспекти створення плівкових кінознімальних апаратів; моделі плівкових кінокамер; моделі фільм-сканерів; вперше до вивчення представлені фільм-рекордери, відео контрольні пристрої – монітори та відеопроектори.

 

 

Формування ювенальної компетентності поліцейських [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Я. М. Когут, Н. О. Пряхіна, Ю. Ц. Жидецький та ін.]. — Львів : ЛДУВС, 2020. — 176 с.

 Анотація

Розкрито правові, психологічні та педагогічні аспекти формування однієї зі складових комунікативної компетентності поліцейського – ювенальної компетентності. Зазначене навчальне видання, окрім викладу відповідального матеріалу, який розкриває окремий підрозділ навчальної дисципліни «Ювенальна психологія та педагогіка», містить методичні рекомендації щодо проведення опитування (допиту) дитини, а також методику проведення тренінгу з інтерв’ювання неповнолітніх для збору інформації.

Здійснено аналіз вітчизняних і міжнародних нормативно-правових актів, які визначають правовий статус поліції у спілкуванні з дітьми, охарактеризовано специфіку вікових періодів психічного та особистісного розвитку дитини, особливості комунікації працівників підрозділів ювенальної превенції з неповнолітніми, зокрема під час офіційного спілкування в процесі опитування чи допиту, а також методи психологічного та педагогічного впливу поліцейських на дітей.

 

 

Ракитська, Тетяна Леонідівна.
Загальна хімія [Текст] : навч. посіб. / Тетяна Леонідівна Ракитська. — Вид. 2-е, допов. та переробл. — Одеса : ОНУ, 2020. — 294 с.

Анотація

У навчальний посібник увійшли найважливіші розділи з теоретичних основ хімії, що становлять фундамент хімічних знань. Для кожного розділу наведені приклади розв’язування типових задач, задачі для самостійного розв’язання , питання для самоконтролю та приклади модульних контрольних робіт.

Призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Хімія», «Середня освіта (Хімія)», а також може бути корисним для студентів та аспірантів хімічних факультетів.

 

 

Петруня, Юрій Євгенович.
Основи економічної теорії (для управлінців) [Текст] : навч. посіб. / Юрій Євгенович Петруня, Віра Юріївна Петруня, Наталія Сергіївна Ковтун. — Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. — 131 с.

 Анотація

Навчальний посібник містить групи завдань до кожної теми навчальної дисципліни «Основи економічної теорії (для управлінців)»; завдання на правильне визначення термінів і понять, тестові завдання, задачі та ситуаційні завдання.

Рекомендовано для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліни «Основи економічної теорії (для управлінців)», « Основи економіки», для самостійної роботи і контролю знань, а також для проведення практичних занять в академічних групах.

 

 

Мокрицька, Наталія Петрівна.
Право соціального забезпечення [Текст] : навч. посіб. / Наталія Петрівна Мокрицька. — Львів : ЛьвДУВС, 2020. — 536 с.

Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення». Викладений матеріал висвітлює загальнотеоретичні аспекти соціального забезпечення і галузі права, і питання законодавчого регулювання з використанням матеріалів судової практики. На основі аналізу значної кількості нормативно-правових актів із питань соціального забезпечення розкрито умови та порядок реалізації конституційного права людини на соціальне забезпечення у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, в системі надання соціальних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також окреслено функціонування правового механізму призначення та виплати державних соціальних допомог, пільг, компенсацій і визначено особливості соціального захисту поліцейських та військовослужбовців.

Для студентів, викладачів, аспірантів вищих навчальних закладів, практичних працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

 

 

Ганьба, О. Б.
Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України: теоретичні і прикладні проблеми [Текст] : монографія / О. Б. Ганьба. — Вінниця : Твори, 2020. — 448 с.

Анотація

У монографії проведено комплексне дослідження теоретичних і прикладних проблем правових відносин у сфері прикордонної безпеки України та внесені пропозиції щодо їх вирішення. Проаналізовані історичні, теоретичні та практичні аспекти таких правовідносин, особливості їх прояву, місце в механізмі правового регулювання суспільних відносин, на основі вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду окресленні перспективи розвитку правової регламентації та напрямки підвищення ефективності реалізації змісту правових відносин у сфері прикордонної безпеки України.

Видання розраховане на науковців, докторантів, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів і студентів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами теорії правових відносин і практикою їх реалізації в різних сферах правоохоронної діяльності.

 

 

Гігієна та екологія [Текст] : підручник : До 180-річчя Національного медичного ун-ту ім. О. О. Богомольця / [авт.кол.: В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук, Н. В. Мережкіна та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Бардова. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 472 с.

Анотація

Підручник підготовлено співробітниками кафедри гігієни та екології № 1, опорної кафедри МОЗ України з дисципліни “Загальна гігієна та екологія” і кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України професора В. Г. Бардова. З урахуванням сучасних досягнень наук про здоров’я людини та біосферу у підручнику викладено теоретичні основи, методологія, мета і задачі, глобальні проблеми екології, структуру й характеристики сучасного стану атмосфери, гідросфери та літосфери Землі, вивчення закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики впливу негативних градацій цих факторів. У вигляді окремих 38 тем підручник включає всі розділи навчальної програми та всі основні розділи дисципліни “Загальна гігієна та екологія людини”: пропедевтику гігієни, екологію людини, основи вчення про біосферу, глобальні проблеми забруднення біосфери, закономірності впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров’я людини та громадське здоров’я, основні положення комунальної гігієни, гігієни харчування, гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, гігієни лікувально-профілактичних закладів, радіаційної гігієни, гігієни надзвичайних станів, військової гігієни, тропічної гігієни, особистої гігієни тощо. Для студентів закладів вищої медичної освіти ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, практичних лікарів, викладачів та науковців.

 

 

Немеш, П. Ф.
Курс цивільного процесу. Загальна частина [Текст] : підручник / П. Ф. Немеш, В. П. Феннич. — Ужгород : РІК-У, 2020. — 808 с.

Анотація

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Цивільний процес» для вищих навчальних закладів.

Аналізується правові інститути загальної частини цивільного процесуального права, їх зміст та перспективи подальшого розвитку.

Розраховано для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Право», аспірантів, викладачів, адвокатів, суддів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами цивільного судочинства.

 

 

Лукашевич, М. П.
Кар’єра соціального працівника: менеджмент та самоменеджмент [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, О. М. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. — 2-е вид. допов. і переробл. — Ужгород : РІК-У, 2020. — 352 с.

 Анотація

Термін «кар’єра» введено в науковий обіг зі сфери звичайної свідомості. У найзагальнішому розумінні він означає успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової та іншої діяльності.

У виданні досліджено основні проблеми управління та самоуправління діловою кар’єрою. Розкрито сутність кар’єри, її особливості в соціальній роботі, запропоновані соціальні механізми та технології менеджменту та самоменеджменту кар’єри соціального працівника.

Розраховано на студентів та слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Соціологія», «Соціальна робота».

 

 

Розман, І. І.
Педагогічна біографістика [Текст] : навч. посіб. / І. І. Розман. — Мукачево; Ужгород : РІК-У, 2020. — 188 с.

Анотація

У навчальному посібнику представлено матеріал для викладання спецкурсу «Педагогічна біографістика». Навчальний посібник містить лекційний матеріал, завдання для самоконтролю основних теоретичних положень та подальшого їх опрацювання, теми дослідницьких та практичних завдань, роботу над аналізом основних категорійних понять, теми наукових повідомлень та список рекомендованої літератури.

Видання має наукову та практичну цінність, у якому започатковано нові напрями розробок вивчення педагогічної біографістики; дає можливість використання представлених у ньому фактографічних матеріалів, теоретико-методологічних положень і висновків, фахових і міжгалузевих наукових студій і різновидових джерельних матеріалів у професійній підготовці майбутніх педагогів, зокрема у викладанні дисциплін гуманітарного і психолого-педагогічного циклів («Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методологія наукового дослідження», «Теорія і методика виховання» та ін.), в організації науково-дослідницької роботи бакалаврів, магістрів, аспірантів тощо.

 

 

Бочарова, Н. А.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Бочарова. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. — 122 с.

 Анотація

У навчальному посібнику викладені теоретичні, методичні та практичні основи податкового менеджменту. Наведені концептуальні засади податкового менеджменту, аспекти формування податкової політики на державному рівні та на рівні окремого підприємства, основи податкового планування та бюджетування на підприємстві.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, і може бути використано для проведення лекційних, практичних занять і організації самостійної роботи студентів, а також може бути корисним для фахівців, які займаються податковим менеджментом на підприємстві.

 

 

Калабуха, Л. О.
Коли говорити “Так” [Текст] : Як повірити в себе та реагувати на негатив : 200 практичних прикладів : 100% український досвід / Л. О. Калабуха. — Київ : Вид. Корбуш, 2020. — 312 с.

 Анотація

Книга системно та просто дає відповіді на запитання як подолати власні обмеження, зневіру та вигорання, де взяти сили та натхнення для змін у своєму житті.

Дивовижні історії Людмили та її друзів – наших сучасників-українців – доводить, що кожний може створити щасливу сім‘ю, побудувати успішну кар’єру, переконати проблемного клієнта. Ви опануєте цілий арсенал інструментів для ведення переговорів, підвищення самооцінки, віри в себе та свою справу, протидії негативу в родині, в колективі, у соцмережах, спілкуванні з клієнтами і навчитеся реально застосовувати їх на практиці.

Стиль книги – лаконічність і щирість, ви ніби розмовляєте з авторкою, що сидить навпроти, та її героями. Ви будете сміятися, інколи сльози підступатимуть до горла, та незмінним залишатиметься одне – ви по-новому подивитеся на себе, свої можливості, оточення, і на все, що з вами відбувається.

А для тих, хто працює у продажах і займається бізнесом, особливо цінними стануть розділи про спілкування з партнерами і клієнтами.

 

 

Кузнецова, О. Д.
Інформаційні жанри і методи преси [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Кузнецова. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 164 с.

 Анотація

Системно викладено теорію, методику журналістських інформаційних жанрів: замітки, інтерв’ю, репортажу, інформаційної кореспонденції, інформаційного звіту та їх методів відтворення. Відповідає навчальній програмі дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості», ч. 2. розділу «Інформаційні жанри і методи преси». Книга містить питання на практичні заняття, питання для самоконтролю знань із тем, тести для самоперевірки до кожної теми.

Для навчання, самостійної роботи та практики студентів спеціальності «журналістика», а також журналістів, які бажають розширити свої знання, навички для вдосконалення журналістської майстерності.

 

 

Енергетичний менеджмент та енергоефективність [Текст] : [підручник] / [І. О. Самойленко, О. Г. Гриб, А. О. Запорожець та ін.]. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. — 348 с.

Анотація

У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання зі створення системи енергоменеджменту підприємства, втілення стандартів ISO 50001 і національних стандартів, що регламентують діяльність у сфері енергоменеджменту, а також містять в собі огляд нормативно-правового забезпечення управління енергоефективністю в Україні та бенчмаркенгу енергоефективності. Підручник охоплює матеріал, що стосується оцінювання ефективності проектів із енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.

Підручник містить практикум з управління енергоефективністю підприємств.

Підручник рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, інших фахівців у сфері управління енергоефективністю. Матеріал підручника логічно структурований, добре ілюстрований і супроводжується контрольними завданнями в кінці кожного розділу, що дозволить студенту самостійно визначити рівень сформованості його знань та умінь.

 

 

Ідак, Ю. В.
Основи об’ємно-просторової композиції [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. — 2-е вид., допов. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 212 с.

Анотація

Розглянуто основи об‘ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення. Для кращого розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано авторськими графічними схемами та ілюстраціями. Практичні завдання посібника поступово ускладнюються; їх проілюстровано зразками виконаних робіт.

Видання розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих курсів архітектурних спеціальностей базового напряму «Архітектура», а також бути корисним для тих, хто збирається вступати на навчання за напрямом «Дизайн», «Реставрація творів мистецтва».

 

 

 

Савіна, С. О.
Сучасні фітнес-програми оздоровчої спрямованості [Текст] : навч. посіб. / С. О. Савіна. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. — 194 с.

 Анотація

Пропонований навчальний посібник призначений для студентів бакалаврату та магістратури, які навчаються за спеціалізацією «Фітнес та рекреація». Також бути корисний керівникам різних фітнес-підрозділів, фітнес-менеджерам, персональним тренерам, інструкторам з фітнесу, тренерам будь-яких видів спорту, спортсменам, а також особам, які цікавляться проблемою збереження і підвищення працездатності. В даному посібнику зібрані популярні сучасні фітнес-програми у фітнес-індустрії, які використовуються у фітнес-клубах України та за її межами. Загальне уявлення про різні формати уроку допоможуть зорієнтуватися й зайнятися поглибленим їх вивченням.

Навчальний посібник «Сучасні фітнес-програми оздоровчої спрямованості» містить детальний опис сучасних фітнес-програм різних напрямків, які застосовуються у фітнес-індустрії.

 

 

Ісікова, Н. П.
Проєктування інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Ісікова, Т. В. Решетняк. — Краматорськ : ДДМА, 2020. — 111 с.

Анотація

Інформаційна система – це організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв‘язку, які реалізують інформаційні процеси.

Інформаційні системи призначені для збереження, оброблення, пошуку, розповсюдження, передачі та подання інформації і є середовищем, складовими якого є комп‘ютери, комп‘ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, різного роду технічні та програмні засоби зв‘язку тощо.

Інформаційні системи розрізняють за масштабами: індивідуальні, колективні, масштабу підприємств, корпорацій, галузі, міста, регіону, країни, континенту, планети.

У посібнику розглядаються теоретичні й практичні аспекти проєктування інформаційних систем: життєвий цикл ІС; стандарти, технології і процеси проєктування; моделювання бізнес-процесів у середовищі Ramus Educational. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується ілюстраціями і прикладами, що забезпечує якісне і практико-орієнтоване освоєння дисципліни. Посібник містить завдання для лабораторних робіт і самостійної роботи.

 

 

Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: Т. В. Андрущенко, Т. І. Андрущенко, О. В. Антонюк та ін.] ; за заг. ред. М. О. Тимошенка. — Чернівці : Букрек, 2020. — 624 с.

Анотація

Філософія культури – це особлива галузь знання, що прагне осмислити основні закони створення та функціонування культури. Філософія виробляє принципи загального розуміння культури крізь призму питання про ставлення людини до світу. Вона показує діяльний характер такого ставлення, роблячи акцент на творчій складовій, не приховуючи як позитивні так і негативні сторони цього процесу.

У виданні висвітлюються актуальні питання філософської рефлексії культури, її гуманістичний, людинотворчий вимір, проблеми культурно-мистецької політики та музичної освіти в Україні, пропонується широкий понятійно-термінологічний словник.

Навчальний посібник адресований бакалаврам, магістрам, асистентам-стажистам, аспірантам, викладачам гуманітарних дисциплін та всім, хто цікавиться філософськими аспектами культури.

 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практ. : за новою програмою / [Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін.]. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 324 c.

Анотація

Мова – явище суспільне, вона виникає, розвивається і функціонує в суспільстві. Між мовою і суспільством існує взаємний зв’язок: не лише загибель суспільства призводить до втрати мови, а й винищення мови веде до зникнення суспільства.

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання.

Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.

 

 

Крикавський, Є. В.
Логістичні системи [Текст] : підручник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 288 с. — (Світ маркетингу і логістики ; вип. 15).

Анотація

У підручнику висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логістичних систем, ланцюгів поставок, логістичних мереж та глобальних логістичних систем. Матеріал викладено із врахуванням практики провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, працівників служб логістики та маркетингу.

 

 

 

Басюк, Т. М.
Мови опису онтологій [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Басюк, В. В. Литвин. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 276 с.

 Анотація

У навчальному посібнику наведено огляд основних понять у галузі представлення знань, приклади відомих систем, побудованих на онтологіях і тезаурусах, описано завдання, які вирішуються з їхньою допомогою, та проаналізовано інструментальні засоби проектування і подання онтологій та інформаційно-пошукових тезаурусів. Крім того, в посібнику розглянуто технології інформаційного пошуку з використанням традиційних методів (за ключовими словами ранжованого пошуку) та підходи до покращення якості пошуку за допомогою тезаурусів і онтологій. Посібник містить достатній матеріал для того, щоб усвідомити можливості, обмеження та мови опису онтологій, навчитися проектувати й оцінювати створювані з їхньою допомогою програмні рішення, знаходити джерела інформації для подальшого професійного розвитку в цій галузі.

Для аналітиків, ІТ-фахівців, менеджерів, які беруть участь у створенні інформаційних систем, що використовують семантичні технології для вирішення прикладних завдань, студентів відповідних спеціальностей.

 

 

Білик, О. І.
Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. І. Білик, О. І. Савчин. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 304 с.

Анотація

Викладено основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на специфічну страхову термінологію, питання самопідготовки, виконання тестів та практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на тринадцять тем, що дає змогу вивчати курс у логічній послідовності й систематично перевіряти рівень отриманих знань. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансово-економічної безпеки засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Для студентів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти.

 

 

 

Сікорський, П. І.
   Теорія і практика управління навчальним закладом [Текст] : підручник / П. І. Сікорський. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 432 с.

Анотація

Представлено основи положення концепції «Нова українська школа», та Закону України «Про освіту», обґрунтовано важливі принципи управління закладом освіти, розглянуто види планування і вимоги до їхнього змістового наповнення, основні компоненти контрольно-оцінювальних систем і принципи їхнього моделювання, методику проведення педагогічних рад і атестації педагогічних працівників. А також проаналізовано основні напрями діяльності керівника школи та подано зразки всіх планів роботи закладу освіти.

Для студентів, претендентів на посаду керівника закладу освіти і для керівників шкіл.

 

 

 

Канцір, В. С.
Теорія та практика кримінального права [Текст] : навч. посіб. / В. С. Канцір, О. Г. Колб, К. Б. Марисюк. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 220 с.
 Анотація

Навчальний посібник підготовлено на підставі норм Кримінального кодексу України, а також інших нормативно-правових і відомчих актів. У ньому висвітлено найактуальніші питання теорії та практики у галузі кримінального права.

Для студентів, аспірантів, наукових співробітників і викладачів юридичних закладів вищої освіти, працівників органів і установ виконання покарань та всіх, хто цікавиться проблемами кримінального права України.

 

 

Сікорський, П. І.
Педагогічний практикум керівника школи : навч. посіб. / П. І. Сікорський. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 472 с.

 Анотація

Детально висвітлено найактуальніші освітні проблеми, серед яких удосконалення навчальних планів, реалізація основних загальнодидактичних вимог до уроку, формування визначальних рис і якостей особистості на засадах християнських цінностей, забезпечення якості освіти, головні напрями реалізації концепції «Нова українська школа», а також нового Закону України «Про освіту» тощо. У другій частині посібника подано зразки найважливіших планів та положень, які стосуються забезпечення життєдіяльності школи, основні документи системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Новою для закладів освіти є освітня програма, зразок якої наведено у посібнику.

Для керівників навчальних закладів і усіх, хто цікавиться питаннями освіти.

 

 

 

Гуменюк, В. В.
Зобов‘язальні відносини в підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В. В. Гуменюк, Б. І. Іличок. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 136 с.

Анотація

Викладено основні положення диспозитивного та імперативного регулювання міжгосподарських відносин та пов’язаних із ними дозвільних процедур у підприємницькій діяльності. Розглянуто питання укладення та виконання господарських договорів, регулювання відносин власності та користування, будівництва, приватизації й оренди державного і комунального майна, об‘єднання майна та навичок організації спільних підприємницьких проектів.

Навчальний посібник допоможе студентам у формуванні належних теоретичних знань, які будуть корисними у практичній діяльності. Зокрема отримані знання можуть використовувати підприємці, керівники та працівники.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практиків та урядовців.

 

 

Якубовський, В. Б.
 Основи проектування садибного житла : навч. посіб. / В. Б. Якубовський, І. В. Якубовський, О. О. Кайдановська. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 228 с.

 Анотація

Житло як споруда, безперечно, належить до найдавніших творінь людства. Його вигляд, функціональні особливості, конструктивні принципи, методи та матеріали будівництва змінювались протягом тисячоліть, трансформуючись разом із суспільством, потребами та можливостями людства залежно від змін природного середовища, кліматичних умов, зокрема, антропогенних впливів.

Розглянуто теоретичні та методологічні основи проектування садибного житлового будинку з урахуванням системи факторів, що впливають на його функціональну-просторову організацію, на формування індивідуального образу. Розглянуто також питання методики навчального проектування об’єктів житлової тематики.

Для студентів архітектурних та дизайнерських спеціальностей, викладачів, архітекторів-проектантів, дизайнерів, будівельників.

 

 

Екологія поверхневих вод [Текст] : навч. посіб. / І. М. Петрушка, Н. С. Ріпак, А. М. Гивлюд, А. М. Шибанова. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 156 с.

Анотація

Виконуючи своє призначення в природі, водне середовище одночасно є безпосереднім функціональним елементом господарських механізмів інфраструктури міської житлово-комунальної служби, сільського, лісового й рибного господарств, транспорту, промисловості тощо.

Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.

Для студентів які навчаються за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» освітнього ступеня «бакалавр» усіх форм навчання. Посібник можна використати як основну навчальну літературу під час вивчення дисципліни «Технології очищення природних та стічних вод» та «Технології захисту водного середовища».

 

 

Кузьмін, О. Є.
Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти [Текст] : підручник / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 412 с.

 Анотація

Перший в Україні підручник із курсу «Венчурний бізнес» складається з двох частин. У першій частині у доступній формі розкрито історію виникнення венчурного бізнесу, основні принципи та механізми функціонування венчурного бізнесу, основні види суб‘єктів венчурного підприємництва та механізми їх взаємодії, роль та значення органів державної влади у формуванні систем підтримки венчурного бізнесу. Другу частину підручника присвячено розгляду венчурного менеджменту як одного із видів менеджменту, що направлений на управління розвитком стартапів за допомогою залученого венчурного капіталу. Окремі теми другої частини підручника присвячено особливостям планування та організування діяльності організацій за різних схем венчурного фінансування.

Для студентів економічних і технічних спеціальностей, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку та управління стартапами на засадах венчурного інвестування.

 

 

Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні : навч. посіб / В. М. Краєвський, Л. В. Титенко, Т. М. Паянок та ін. — Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. — 288 с.

Анотація

Навчальний посібник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо використання інструментів інформаційних систем і технологій в управлінні обліково-аналітичним, контрольним та управлінським процесами на підприємстві. Видання містить значний перелік практичних завдань різного рівня складності, тестів та питань до самоконтролю здобувачів вищої освіти.

Призначений для викладачів і здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями використання інформаційних систем і технологій в управлінській діяльності.

 

Жидєєва, Л. І.  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою) : навч. посіб. / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник. — Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. — 178 с.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи інформації бухгалтерського обліку та її використання за окремими об’єктами для здійснення управління підприємством (організацією, установою). Навчальний посібник містить практичний матеріал та завдання для самостійного опрацювання. Структура кожної теми посібника включає: методичні рекомендації щодо вивчення теми, плани практичних занять, питання для самостійного вивчення, завдання для самостійної роботи, що дадуть можливість детального вивчення матеріалу дисципліни та набуття практичних навичок щодо прийняття рішень з метою ефективного управління підприємством (організацією, установою). З метою забезпечення контролю знань студентів за кожною темою наведені питання для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу.

Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Облік і оподаткування».

 

 

Операційні системи : навч. посіб. / І. М. Федотова-Півень, І. В. Миронець, О. Б. Півень та ін. ; за ред. В. М. Рудницького. — Харків : ДІСА Плюс, 2019. — 216 с.

Анотація

Освоєння принципів і алгоритмів, покладених в основу розробки операційних систем, вивчення їх внутрішньої будови, є важливою складовою частиною базової комп’ютерної підготовки у закладах вищої освіти.

В даному навчальному посібнику висвітлені основні питання щодо розвитку сучасних операційних систем, їх основних складових, архітектури, принципів і концепцій побудови. Посібник містить теоретичні та практичні матеріали для самостійної роботи студентів, що подані у стислій, зручній для сприйняття формі.

Даний навчальний посібник може бути використаний в навчальному процесі підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань «Інформаційні технології».

 

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методичні положення державної атестації : навч. посіб. / С. В. Князь, М. Т. Бець, О. В. Фарат, В. В. Косовська. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 140 с.

Анотація

Описано порядок атестації здобувачів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційних комісій на прикладі Національного університету «Львівська політехніка». Викладено процедури проведення практики за темою бакалаврської та магістерської кваліфікаційних робіт, подано методичне забезпечення виконання бакалаврської та магістерської кваліфікаційних робіт для спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Для студентів, викладачів і осіб, які задіяні в організації та роботі державних екзаменаційних комісій ЗВО ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

 

Ковальчук, В. Г.  Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Ковальчук. — Харків : ФОП Здоровий Я. А., 2019. — 155 с.

Анотація

У посібнику розглянуто теоретичні основи антикризового менеджменту, методи, принципові підходи до здійснення; описано показники, структуру та логіку моделі управління підприємствами в кризовій ситуації, умови ефективного функціонування ринкового механізму, джерела економічної інформації, процес формування системи запобігання банкрутству; визначено роль припущень, суджень і сценаріїв, дано рекомендації щодо інтерпретації та аналізу результатів антикризового менеджменту.

Навчальний посібник адресований студентам спеціальності «Менеджмент», а також усім, хто цікавиться теоретичними і практичними аспектами антикризового менеджменту.

 

 

Нова українська школа: нормативно-правові документи : інформ. зб. / [упоряд. О. М. Петровський, О. І. Когут, В. С. Мисик та ін.]. — Тернопіль : Терно-граф, 2019. — 520 с.

Анотація

У даному інформаційному збірнику представлені нормативно-правові документи, які є законодавчою базою реформування освіти в Україні. Збірник містить рекомендовані для ознайомлення освітян закони, постанови, накази, положення, нормативно-розпорядчі документи МОН. Проаналізовано передовий досвід працівників Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження позитивних зрушень у підготовці вчителів області до становлення Нової української школи.

Видання адресоване працівникам закладів освіти, усім, хто цікавиться законодавчою базою освіти України на сучасному етапі впровадження Концепції «Нова українська школа».

 

 

Форнальчик, Є. Ю.  Моделювання транспортних потоків [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Форнальчик, В. В. Гілевич, І. А. Могила ; за заг. ред. Є. Ю. Форнальчика. — Львів : Львівська політехніка, 2020. — 216 с.

Анотація

Викладено навчальні матеріали, що охоплюють повний курс дисципліни «Моделювання транспортних потоків», яку вивчають студенти спеціальності «Транспортні технології (за видами)», спеціалізації «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» і згідно із освітньо-науковою програмою «Розумний транспорт і логістика для міст», а також аспіранти, які здобувають кваліфікацію доктора філософії за спеціальністю «Транспортні технології».

Наведено відповідні ілюстрації та приклади, а також перелік тестових питань для самоконтролю засвоєння викладених матеріалів.

Для студентів, аспірантів і фахівців у галузі організації та регулювання дорожнього руху в містах.

 

 

Завидівська, О. І. Основи здоров‘яорієнтованого управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. І. Завидівська. — Львів : Простір-М, 2020. — 274 с.

Анотація

У навчально-методичному посібнику представлено спецкурс із новими концептуальними ідеями комплементарно-інтегративного змісту професійного навчання майбутніх менеджерів навичок здоров‘яорієнтованого управління. Розкрито зміст основних тем, що сприяють формуванню їхньої готовності до створення здоров‘яорієнтованого середовища організації в майбутньому.

Представлено педагогічний алгоритм, де поєднано різні методики і форми навчання.

Для фахівців галузі професійної освіти, викладачів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент», науковців, докторантів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами здійснення здоров‘яорієнтованого управління в організації.

 

 

Сегеда, М. С.  Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії [Текст] : навч. посіб. / М. С. Сегеда, М. Й. Олійник, О. Б. Дудурич. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 204c

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі. Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела електроенергії» для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання.

Посібник може бути корисним для викладачів, слухачів магістерських програм і студентів інших технічних спеціальностей, що вивчають навчальні дисципліни: «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», «Енергоощадність» тощо та для широкого кола читачів.

 

 

 

Литвинська, С. В.  Лінгвістичні основи документознавства [Текст] : навч. посіб. / С. В. Литвинська. — Київ : Талком, 2020. — 128 с.

Анотація

Метою навчального посібника є надання теоретико-практичних знань про специфіку структурної та змістової організації текстів службових документів; формування умінь моделювати тексти службових документів різних жанрів відповідно до певної комунікативної ситуації.

Містить теоретичний і практичний матеріал з документної лінгвістики. Висвітлено основні питання теорії тексту. Розглянуто орфографічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні норми оформлення службових документів.

Для студентів спеціальності «Інформаційна бібліотечна та архівна справа».

 

 

Чеховська, І. В.  Медичне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Чеховська. — Ірпінь : УДФСУ, 2020. — 480 с.

Анотація

Навчальний посібник призначений допомогти студентам опанувати знання з теорії медичного права, чинного законодавства щодо регулювання правовідносин у сфері охорони здоров‘я. Матеріал подано за допомогою прийомів логіко-графічного структурування та супроводжується термінологічним словником, тематикою творчих робіт, завданнями для перевірки знань, рекомендованими джерелами. Студентам для самоконтролю запропоновані вправи з нормативними актами, тести, кросворди, ситуаційні завдання тощо.

Матеріали навчального посібника дозволяють сформувати практичні навички у сфері застосування медичного законодавства України, з цією метою запропоновані рольові ігри, складені на основі реальних життєвих ситуацій.

Призначений для студентів, викладачів, аспірантів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами медичного права.

Дубовик, Н. А. Політологія та політтехнології [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк. — Харків : Новий курс, 2020. — 166 с.

Анотація

У навчальному посібнику викладено зміст курсу «Політологія та політтехнології». Розглянуто основні теоретико-методологічні засади вивчення дисципліни. Досліджено проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інститутів, держави, політичної культури, міжнародної політики.     А також виокремлено та описано поняття політичних технологій, політичного менеджменту і маркетингу, викладено основи проведення виборчих кампаній.

Призначено для студентів закладів вищої освіти

 

Слюсаревський, М. М.  Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. /М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 352 с.

Анотація

Орієнтуючись на концептуальні засади розуміння соціальної психології як фундаментальної психологічної дисципліни, автори посібника визначають її предмет, структуру і функції, пропонують нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі й в Україні. Проаналізовано психологічну проблематику регуляції соціальної поведінки, міжособових стосунків та міжособової взаємодії. Уперше введено до курсу соціальної психології тему соціальних ситуацій, по-новому висвітлено окремі аспекти психології груп і масових явищ.

Для студентів закладів вищої освіти. Знадобиться також працівникам соціальної сфери, фахівцям у галузі менеджменту, політики, масової комунікації.

 

 

Прогноз і програмування врожаїв   сільськогосподарських культур [Текст] : навч. посіб. / [О. В. Харченко, Е. А. Захарченко, І. М. Масик та ін.]. — Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. — 94 с.

Анотація

Посібник є логічним продовженням бакалаврського курсу «Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур». Він надає основні поняття з теоретичних та біологічних аспектів програмування, визначення рівнів врожайності за ресурсами основних факторів (світло, тепло, волога та природна родючість грунтів), оцінку ефективності використання цих ресурсів за результатами виробничої діяльності, агрохімічні основи програмування, особливості програмування в умовах зрошення і осушення.

Посібник включає в себе ряд практичних задач, які в тій чи іншій мірі є наразі актуальними в розумінні сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва.

Може бути корисна спеціалістам та науковцям.

 

Менеджмент соціальної роботи [Текст] : навч.- практ. органайзер : навч.-метод. посіб. / [уклад. Т. А. Тернавська  та ін.]. — Кам‘янець-Подільський : Вид. Панькова А.С., 2020. —  248 с.

Анотація

Навчально-практичний органайзер з курсу «Менеджмент соціальної роботи» є навчально-методичним виданням для забезпечення викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи», що забезпечує поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю студентів за спеціальністю Соціальна робота, Соціальне забезпечення. Розробки практичних занять та самостійної роботи включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також програмований контроль знань.

Навчально-практичний органайзер заповнений студентом власноруч впродовж вивчення навчального курсу, дає право користуватись ним при складанні поточних тестових завдань, періодичних модульних контролів, заліків та екзаменів.

 

 

Криштанович, С. В.  Спортивний менеджмент [Текст] : навч. посіб.  / С. В. Криштанович. — Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського,  — 208 с.

Анотація

Спортивний менеджмент – це спеціальна теорія і практика управління фізкультурними та спортивними організаціями в ринкових умовах, один із галузевих видів менеджменту, одна з галузевих сфер управлінської діяльності в умовах ринку.

У навчальному посібнику розкрито основи сучасного спортивного менеджменту у фізичній культурі і спорті, знання яких необхідні для підготовки майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту. Окрім теоретичного матеріалу, подано запитання для самоконтролю, глосарій, додатки, які допоможуть закріпити вивчений матеріал.

Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів і викладачів, менеджерів фізичної культури й спорту та підприємців.

 

 Кобеля, З. І.  Організація торгівлі [Текст] : навч. посіб. / З. І. Кобеля,   Л. А. Сибирка, О. І. Мельник. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. — 424 с.

Анотація

У навчальному посібнику стисло і в доступній формі викладено організаційні принципи роботи оптових та роздрібних торговельних підприємств щодо забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами і послугами.

Особливістю підручника є глибокий аналіз теоретико-методичних і прикладних аспектів організації, функціонування, регулювання торговельної діяльності підприємств; розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних торговельних процесів, значну увагу приділено розвитку електронної комерції в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні.

Підручник призначений насамперед для студентів, котрі навчаються за спеціальностями економічного профілю, також для менеджерів, маркетологів, магістрів, аспірантів, спеціалістів.

 

 

Берроуз, Г.  Демократія: від теорії до практики [Текст] : посібник для студентів / Г. Берроуз. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2019. — 100 с.

Анотація

Чому громадянам у демократичному суспільстві важливо «заявляти про свої права» на демократію і як вони можуть це робити? Курс, який ви вивчаєте – «Демократія: від теорії до практики» – допоможе знайти відповідь на першу частину поставленого попередньо питання. У процесі ознайомлення з матеріалами курсу та виконання завдань ви дізнаєтеся про умови, які необхідні для процвітання демократії та про роль громадян у підтримці здорового демократичного процесу.

Демократичні системи дають громадянам дуже багато можливостей для участі й висловлювання власної думки з метою впливу на процеси.

Яких заходів мають уживати громадяни, щоб захистити свої права й інтереси та демократичну систему як таку?

Матеріали в підручнику курсу допоможуть вам це зрозуміти.

 

Таукешева, Т.Д.  Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 101 с.

Анотація

Реальна самостійність місцевих бюджетів у контексті децентралізації передбачає нові вимоги щодо діяльності фінансових органів, зокрема застосування комплексного та системного підходів до формування фінансового ресурсу органів місцевого самоврядування.

У навчальному посібнику зібрано ключові поняття нормативно-правової бази, що розкривають сутність місцевого самоврядування та висвітлюють завдання фінансових органів, їх вплив на рівень фінансової самодостатності місцевих бюджетів та ефективне функціонування місцевого самоврядування.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів і магістрів вищих навчальних закладів, працівників фінансових структур, посадових осіб місцевого самоврядування.

Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво [Текст] : підручник / [авт. кол.: П. О. Нікіфоров, Є. В. Ткач, Н. А. Бак та ін. ] ; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 296 с.

Анотація

Соціально-економічні процеси, які тривають сьогодні в Україні, вимагають економічних реформ, чіткої координації дій в усіх сферах і ланках економічної та фінансової системи. Одним з головних важелів у системі державного регулювання економічного та соціального розвитку є саме фінансові інструменти. Здійснення ефективної фінансової політики вимагає підходу до управління фінансами як єдиною інституційною структурою суспільства, в рамках якої повинні оптимізовуватись інтереси різних суб’єктів.

Підручник охоплює цикл обов’язкових дисциплін підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме «Гроші і кредит», «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Для студентів, викладачів, працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності, а також усіх бажаючих оволодіти концептуальними знаннями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

 

Панок, В. Г. Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Панок, Я. В. Чаплак, Я. Ф. Андрєєва ; за заг. ред. В. Г. Панка, І. М. Зварича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 384 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні проблеми психологічного консультування. Використано інтегративний підхід у висвітленні сучасних тенденцій розвитку психологічного консультування як одного з основних видів надання психологічної допомоги. Кожний із розділів містить методичні додатки, які можуть бути корисними в підготовці студентів, які опановують психологічну спеціальність.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Психологія», а також для практичних психологів, соціальних педагогів та соціальних робітників, слухачів системи перепідготовки та вдосконалення психолого-педагогічних кадрів.

 

 

Собко, Ю.М.  Проектування автомобільних доріг [Текст] : навч. посіб./  Ю. М. Собко, Ю. В. Сідун, Л. О. Карасьова. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 228 с.

Анотація

Розглянуто принципи техніко-економічного обґрунтування усіх елементів дороги на основі комплексного врахування її народногосподарського значення, природних умов та вимог, ефективності та безпеки автомобільних перевезень, а також вибору напряму дороги на місцевості і складання проекту її будівництва, що забезпечить надійність її роботи.

Посібник буде корисним для студентів та аспірантів, що навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізаціями «Автомобільні дороги та аеродроми», «Мости і транспортні тунелі», а також для інженерно-технічних працівників, що займаються проектуванням та будівництвом автомобільних доріг.

 

 

Вовк, Н.С. Ділова документація [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Вовк, Р. О. Голощук. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 200 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 14).

Анотація

Навчальний посібник орієнтований на формування у студентів необхідних теоретичних та практичних знань про сутність та основні вимоги до організації діловодства в установі; вироблення у студентів необхідних практичних навичок із складання документів. Матеріал посібника містить характеристику основних видів кадрових, організаційно-розпорядчих, довідково-інформаційних та господарсько-економічних документів.

Практичні роботи, запропоновані у посібнику, покликані продукувати у студентів нові ідеї для раціоналізації документообігу в організаціях, володіючи необхідними знаннями з діловодства та документування управлінської діяльності.

 

 

 Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: О. М. Буханевич, С. Г. Стеценко, І. Л. Самсін та ін.] ; за заг. ред. О. М. Буханевича. — Хмельницький : Поліграфіст-3, 2019. — 440 с.

Анотація

У навчальному посібнику розкривається поняття муніципального права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни; дається загальна характеристика місцевого самоврядування; аналізується правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин та форми здійснення місцевого самоврядування; окреслюються функції та компетенція місцевого самоврядування; досліджуються гарантії місцевого самоврядування в Україні та його матеріально-фінансова основа. Крім того, в посібнику окреслюються окремі проблеми правового регулювання місцевого самоврядування в Україні та визначаються конкретні шляхи їх розв’язання.

При підготовці навчального посібника було враховано опис предметного напрямку досліджень «Конституційне право, муніципальне право» в межах спеціальності «Право».

Навчальний посібник розрахований на фахівців у галузі конституційного та муніципального права, державного управління, науковців, викладачів, посадових осіб місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти.

 

 

Рудь, Н.Т.  Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник / Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук. – 2-е вид., переробл. і допов. – Луцьк : ЛНТУ, 2019. – 446 с.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуті питання становлення і створення інновацій та сучасних тенденцій їх розвитку; розглянуті теоретичні основи формування інноваційної політики підприємства, управління інноваційним розвитком та процесами; висвітлені питання формування попиту на інновації, державного регулювання та підтримки інноваційного розвитку, моніторингу та інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, фінансування інновацій, оновлення виробництва, оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Посібник містить авторські підходи до оцінки: інноваційних ризиків, ефективності інвестицій в умовах ризику, ефективності технологічних інновацій, вартості інформації, вартості об’єктів інтелектуальної власності, методичні підходи до вибору джерел фінансування, вдосконалення процесів комерціалізації наукових розробок.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, менеджерів, усіх, кого цікавлять питання економіки і організації інноваційної діяльності на підприємстві.

 

Войтко, С.В.  Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 [Текст] : підручник / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Сікорського : Політехніка, 2019. – 200 с.

Анотація

Розкрито еволюцію теорій управління. Наведено особливості управління. Наведено особливості управління інноваціями та реалізації стартапів в Індустрії 4.0; оцінено ринкове середовище в Індустрії 4.0; надано характеристику ринків Індустрії 4.0; проаналізовано особливості планування та організації діяльності підприємств в Індустрії 4.0; розглянуто питання управління персоналом та оплата праці; наведено засади реалізації проектів і програм в Індустрії 4.0; описано цикл реалізації стартапів; розкрито засади успішної діяльності підприємств.

Для студентів технічних, управлінських і економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

 

Хохотва, О.П. Збалансований розвиток – можливості й шляхи досягнення [Текст] : підручник / О. П. Хохотва, Л. І. Бутченко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 256 с.

Анотація

В історичному аспекті висвітлено вплив людської діяльності на природне середовище і глобальні проблеми, які виникли в середині ХХ століття, проведено порівняння між біосферою та новоутвореною техносферою. Розглянуто стратегії досягнення сталого розвитку, зокрема вдосконалення виробництва, організацію промислових екосистем, підходи ресурсоефективного і більш чистого виробництва, зменшення обсягів споживання, елементи функціональної економіки, шляхи подолання бідності в країнах, що розвиваються. Значну увагу приділено індикаторам та індексам сталого розвитку, корпоративній соціальній відповідальності, а також проблемам сталого розвитку України.

Для студентів та викладачів університетів, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами сталого розвитку.

 

 Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : підручник / [В. П. Руденко, В. Я. Вацеба, В. Н. Підгірна та ін.]. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 504 с.

Анотація

Розвиток національного ринку туристичних послуг та його сегментацію забезпечує індустрія туризму, що полягає у створенні туристичного продукту та його реалізації через туристичні підприємства певного функціонального призначення. Передумовою існування туристичної інфраструктури слугує наявний природно-ресурсний потенціал.

У запропонованому виданні викладені основи менеджменту туристичної індустрії, розкриті теоретичні та прикладні засади менеджменту туристичних ресурсів, обґрунтовані основні напрями державної політики та державного регулювання туризму.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, а також фахівців сфери туристичних послуг та всіх, кого цікавить функціонування ринку туристичної індустрії.

 

 

Обираємо професії типу “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ” [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза та ін.]. – Київ : Конві Прінт, 2019. – 112 с.

Анотація

Змістовне наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для сфер життєдіяльності людини: “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ”.

Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є. Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ”, зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору професій та їхні види за вищевказаними типами з професіограмами.

Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10-11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

 

 

 

Обираємо професії типу “людина – природа”, “людина – техніка” [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза та ін.]. – Київ : Конві Прінт, 2019. – 112 с.

Анотація

Змістовне наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для двох сфер життєдіяльності людини: “людина – природа”, “людина – техніка”.

Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є. Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу “людина – природа”, “людина – техніка” зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору професій та їхні види за вищевказаними типами з професіограмами.

Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10-11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

 

 

Москаленко-Висоцька, О. М.  Основи продюсерської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Москаленко-Висоцька. – Київ : КНУКіМ, 2019. – 259 с. – (Світ кіно і ТБ).

Анотація

У навчальному посібнику «Основи продюсерської діяльності» подані ключові теми галузі, адаптовані спеціально для вивчення і ознайомлення з предметом «кіно-, телепродюсерства» представниками творчих професій.

До навчального посібника увійшли матеріали про основні поняття в галузі кіно-, телепродюсерства (регулювання авторського права, складання кошторису проекту, підготовка документів для участі в пітчингу, складання бізнес-плану та ін.), які необхідні студентам творчих спеціальностей, насамперед, режисерам кіно і телебачення, операторам кіно і телебачення, звукорежисерам, дикторам та ведучим телепрограм, для набуття навичок у майбутній співпраці з професійними кіно-, телепродюсерами.

 

Чайковська, М. А. Статистика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Чайковська. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2019. – 260 с.

Анотація

Статистика завжди була й залишається необхідним та ефективним інструментом державного управління. Одночасно вона є наукою, що досліджує кількісний бік масових явищ, виявляє конкретні закономірності.

Розглянуто питання організації статистики, збору статистичної інформації в умовах ринкової економіки. Викладено методологію розрахунку відносних і середніх величин, їх використання в економіко-статистичному аналізі. Значну увагу приділено статистичним методам вивчення взаємозв’язків групування, аналізу рядів динаміки, відбірковому та індексному методам аналізу та можливостям їх використання в умовах суттєвих змін в економіці.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на економічних спеціальностях.

 

Шевченко, А. Є.  Історія держави і права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 236 с.

Анотація

У навчально-методичному посібнику міститься рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Історія держави і права України».

Навчально-методичний посібник побудовано за модульним принципом і відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи навчання студентів-бакалаврів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією державного й правового розвитку України.

 

Сьомка, С. В. Основи дизайну архітектурного середовища [Текст] : підручник / С. В. Сьомка. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 464 с.

Анотація

У підручнику окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітектурного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання елементів ландшафту й інтер’єру, описано способи формування зорових ілюзій у середовищі засобами дизайну й архітектурної композиції, обґрунтовано роль біоніки, технодизайну й екодизайну в сучасному формоутворенні.

Призначено для студентів спеціальності «Дизайн», а також може бути корисним для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних закладів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться питаннями гармонізації середовища.

 

Фінансовий облік [Текст] : підручник / [кол. авт.: Я. Д.

Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та ін.]. — Тернопіль : ТНЕУ, 2019. — 478 с.

Анотація

Підручник відповідає програмі курсів «Фінансовий облік I» та «Фінансовий облік II» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і оподаткування». Його структура побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов‘язань, розкриваються господарські процеси і пов‘язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів та їх оподаткування. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, та звітності про управління, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.

 

Інновації [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Водянка, В. С.  Підгірна, Л. А. Сибирка, В. І. Кифяк. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2019. — 364 с.

Анотація

Запропоноване видання охоплює тестові завдання з усіх тем, передбачених програмою нормативних дисциплін «Економіка та організація інноваційної діяльності» та «Управління інноваціями», «Інновації та інноваційна економіка». Завдання складено у тридцяти варіантах – по п‘ятдесят тестових завдань у кожному. Розглядаються основоположні поняття, викладені в нормативно-правових документах, принципи наукової та інноваційної діяльності, високі технології та виробництва, пріоритети, державна політика, економічна сутність, шляхи стимулювання та прогнозування інноваційної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, а також підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять питання інноваційного розвитку.

 

 

Ощипок, І. М.  Інноваційні ресторанні технології [Текст] : підручник / І. М. Ощипок. — Львів : ЛТЕУ, 2019. — 326 с.

Анотація

У підручнику висвітлені сучасні аспекти формування модерного потенціалу підприємств ресторанного господарства як цілісної системи з різних позицій, ґрунтуючись на ресурсній концепції. Розглянуті напрямки інноваційних технологій на підприємствах ресторанного господарства, методи обслуговування в ресторанах і новітні авангардні технології. Подана характеристика інноваційних технологій, розкрито процес створення і освоєння головної виробничої технології, проектування нової ресторанної продукції. Значна увага приділена технологіям приготування інноваційних страв ресторанів, кейтерингу та автоматизації закладів ресторанного господарства.

Підручник буде корисний студентам, аспірантам і фахівцям з ресторанного господарства.

 

Молчанова, Ю. В. Маркетингові комунікації [Текст] : [навч. посіб.]     / Ю. В. Молчанова. — Одеса : ОДАБА, 2019. — 200 с.

  Анотація

Навчальний посібник «Маркетингові комунікації»            розроблено у відповідності до вимог підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 07 – Управління та адміністрування. У підручнику висвітлюється  навчальний матеріал, який забезпечує знання сучасної теорії  комунікацій та можливість опанування навичками практичної  роботи у сфері маркетингової політики комунікацій. Навчальний  посібник розроблено з урахуванням світового та вітчизняного               досвіду. Він призначається для студентів економічних  спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців сфери управління і адміністрування та широкого кола фахівців, які цікавляться питаннями маркетингових комунікацій комерційних та некомерційних організацій.

 

 

 

 

Хриков, Є. М.
Публічна служба

Хриков, Є. М.  Публічна служба [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. М. Хриков, О. М. Птахіна. – Харків : ХОГОКЗ, 2019. – 200 с.

Мета навчального посібника «Публічна служба» – сформувати у студентів систему теоретичних знань, умінь та навичок для професійної діяльності, допомогти глибше зрозуміти сутність і природу публічної служби, вивчити законодавство, що регулює порядок проходження публічної служби, та практику його застосування. Його завдання полягають у вивченні основних понять, принципів, засад: публічної служби; кадрової політики в сфері публічної служби; концептуальних підходів до реформування публічної служби; особливості служби в органах місцевого самоврядування; запобігання корупції та конфлікту інтересів на публічній службі.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з обов‘язкової дисципліни «Публічна служба», яку включено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

 

 

Графічні технології візуально-комунікативного середовища

Графічні технології візуально-комунікативного середовища [Текст] : навч. посіб. / О. С. Васильєва, М. О. Ковальчук, Р. В. Хиневич, О. Л. Яворський. – Київ : КНУТД, 2019. – 128 с.

Сучасні інформаційні та комунікативні технології стали невід‘ємною частиною повсякденного життя людини, що значною мірою впливають та визначають розвиток людства.

У навчальному посібнику розглянуті поширені комп’ютерні графічні середовища та технології окремих етапів творчого дизайнерського процесу в сфері застосування фото-, web- та motion-дизайну. Посібник містить опис процесів цифрової обробки повноколірних зображень, створення та монтажу композицій, комп’ютерної розробки та анімації авторських оригінальних форм. Розглянуто основи створення web-сайтів із використання HTML та CSS.

Посібник розрахований на студентів дизайнерських спеціальностей, науково-технічних співробітників та викладачів.

 

 

 

Захист систем електронних комунікацій

Захист систем електронних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / [В. О. Хорошко, О. В. Криворучко, М. М. Браіловський та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 164 с.

Будь-яка інформація, незалежно від того, чи є вона власністю держави, всього суспільства або окремих організацій чи фізичних осіб, становить певну цінність. Відтак інформаційні ресурси потребують захисту від різних впливів, які можуть призвести до зниження їхньої цінності.

У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань та порядку виконання робіт кожного етапу.

 

 

 

Хайруддінов, М. А. Теорія та практика відкритого навчання

Хайруддінов, М. А.    Теорія та практика відкритого навчання [Текст] : практикум із загальної педагогіки : навч.-метод. посіб. / М. А. Хайруддінов. – Київ : Слово, 2019. – 136 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто роль відкритого навчання та його перспективи, проаналізовано вплив глобалізації й інформатизації на систему освіти.

Розкрито теоретичні основи й нагальні проблеми педагогіки в сучасних інформаційно-освітніх середовищах, наведено історичні аспекти й запропоновано структуру системи безперервної освіти в Україні та її нової форми – відкритого навчання, що сприяє оптимізації навчального процесу в школах та ЗВО з єдиним освітнім світовим простором, що розширюється.

Матеріали презентованого посібника можуть бути використані в процесі викладання педагогічних дисциплін, підготовці курсових і випускових кваліфікаційних робіт, перепідготовці й підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів.

Навчально-методичний посібник рекомендовано студентам і практичним працівникам сфери освіти з метою вдосконалення власних педагогічних знань у галузі відкритої освіти.

 

 

 

Моторин, Р. М.
Міжнародна статистика.

Моторин, Р. М.   Міжнародна статистика. Організація та методологія [Текст] : підручник / Р. М. Моторин. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 456 с.

Останніми десятиліттями у всьому світі підвищився інтерес до міжнародної статистики, особливо до міжнародної економічної та фінансової статистики.

У підручнику розглядаються питання організації та методології міжнародної статистики. У кожному розділі, окрім викладу теоретичного матеріалу, є контрольні запитання для самоперевірки, а також задачі для самостійного рішення, тести для перевірки знань студентів.

Видання розраховане на бакалаврів та магістрів, які навчаються за економічними спеціальностями, а також аспірантів і викладачів економічного профілю й фахівців, які працюють у сфері статистики і міжнародних економічних відносин.

 

 

 

Політологія

Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, В. Я. Томахів та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 219 с.

Політика покликана забезпечити як життєдіяльність людини, так і різних сфер суспільного життя, інститутів, організацій, суспільства в цілому.

Запропонований посібник побудований на основі робочої програми з курсу «Політологія», який читається на усіх спеціальностях і складається з двох змістовних модулів, які включать дев‘ять тем. Кожна тема містить текст лекції, основні категорії та поняття, питання для семінарського заняття, тематику КПІЗ, питання для обговорення, список рекомендованої літератури. Особливістю посібника є наявність у ньому інноваційних методик проведення навчальних занять.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців.

 

 

Медіація у професійній діяльності юриста

Медіація у професійній діяльності юриста [Текст] : підручник / [авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. – 456 с.

Підручник «Медіація у професійній діяльності юриста» ознайомить майбутніх фахівців, а також практикуючих юристів з теорією та практикою одного із найпоширеніших у світі альтернативних способів вирішення конфліктів (спорів) – медіацією. Підручник також адресовано медіаторам, представникам установ та організацій, які планують використовувати медіацію у своїй діяльності, здобувачам вищої освіти, а також всім, хто бажає ознайомитися з медіацією.

Підручник підготовлено колективом науковців, сферу інтересів яких складає медіація, викладачів закладів вищої освіти, в яких впроваджено відповідні навчальні дисципліни, та провідних практикуючих юристів й медіаторів.

 

 

Галузеві кадастри

Галузеві кадастри [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Т. В. Мовчан, Л. А. Соловйова, Л. І. Смоленська та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – 190 с.

Природні ресурси – це національне багатство України, основа забезпечення життєдіяльності населення. Розуміючи значимість та унікальність природних ресурсів, необхідно на державному рівні розглядати питання, що стосуються оцінки їхнього стану, ступеня вивченості, інвентаризації, обліку, моніторингу, охорони і контролю за їх використанням.

У навчальному посібнику висвітлені важливі питання щодо традиційного і сучасного ведення галузевих кадастрів (містобудівного, водного, земельного, лісового та виноградників), що потребує детальної інформації про всі природні ресурси (вичерпні і невичерпні). Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», спеціалістів галузі використання й охорони земельних ресурсів та працівників землевпорядних організацій, підприємств.

 

 

Лупаренко, Л. А.
Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях

Лупаренко, Л. А. Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. А. Лупаренко. – Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2019. – 311 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто комплекс питань, пов’язаних з використанням електронних відкритих журнальних систем (ЕВЖС) у науково-педагогічних дослідженнях, зокрема запропоновано поетапну процедуру впровадження електронного наукового журналу з використанням ЕВЖС, наданні рекомендації щодо використання ЕВЖС Open Journal Systems як доцільного засобу підтримування електронних наукових журналів; розглянуто критерії добору таких видань до провідних міжнародних наукометричних і реферативних баз даних.

Зміст посібника може слугувати базисом для розгортання і підтримування електронних наукових журналів наукових установ та закладів вищої освіти. Представлені методичні напрацювання можуть бути використані у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників; у підготовці аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів у галузі знань «Освіта/Педагогіка» та підготовці студентів-магістрів педагогічних спеціальностей.

 

 

Громадянське суспільство: питання та відповіді

Громадянське суспільство: питання та відповіді [Текст] : практ. посіб. / [кол. авт.: О.В. Літвінов, Ю.В. Семеніхіна, О.М. Андреєв]. – Дніпро : Тамариск : Монолит, 2019. – 52 с. – ISBN 617-

7369-39-3.

Висвітлено основні терміни та поняття, концептуальні положення, Законодавчі та нормативно-правові акти у сфері розвитку громадянського суспільства, а також проаналізовано існуючий вітчизняний досвід впровадження Національної стратегії розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки.
Видання розраховане на представників інститутів громадянського суспільства, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також широке коло читачів, які цікавляться розвитком громадянського суспільства в Україні.

 

 

 

Терзи, Б. Азбука предпринимателя

Терзи, Б.  Азбука предпринимателя [Текст] / Б. Терзи. – Одесса : ВМВ, 2019. – 400 с. – ISBN 966-413-655-3.

Эта книга адресована тем, кто хочет навести порядок в своем бизнесе и тем, кто только создает его. Рекомендации, собранные в ней, помогут, прежде всего, правильно организовать финансовые потоки, чтобы всегда контролировать ситуацию и получать доход. С чего начать, где найти деньги на бизнес, как правильно распределять прибыль, как действовать в кризис — ответы на эти и многие другие вопросы позволят предпринимателям выработать системный подход и мыслить на перспективу.

 

 

 

 

 

Безсонова, О. Мистецтво перших кроків

Безсонова, О.  Мистецтво перших кроків [Текст] : довідник-порадник / О. Безсонова. – Київ : Слово, 2019. – 144 с. – ISBN 966-194-279-9.

Головне завдання посібника – створити ситуативну основу професійної підготовки для тренування та розвитку відповідних навичок у молодих педагогів. Особливістю авторської концепції є виділення найбільш актуального, заснованого на безпосередній передачі педагогічного досвіду, і тим особливо цінного, діяльнісного аспекту взаємодії молодого педагога зі всіма учасниками освітнього процесу. Новизною посібника є акумулювання безпосереднього практичного педагогічного досвіду «маленьких кроків». При створенні довідника-порадника використано метод кейсів. Кожен кейс – серія актуальних педагогічних ситуацій, розгорнутих у певному алгоритмі. Описується ситуація, надається оцінка ситуації, прогнозуються можливі наслідки і даються коментарі наставника, яким практичним способом можна вирішити ситуацію. У першому розділі «Ситуації сприяння особистісно-професійному розвитку молодих педагогів» розглядаються такі кейси: тайм-менеджмент, імідж вихователя, мистецтво володіння собою, мистецтво володіння дитячим колективом. У другому розділі: ситуації взаємодії з батьками, з колегами, з адміністрацією. Третій розділ «Ситуації взаємодії з дітьми» представлений такими кейсами: догляд, комунікація, взаємодія та особливості взаємодії з особливими дітьми.

 

Черкасов, В. Г. Анатомия человека

Черкасов, В. Г.  Анатомия человека [Текст] : [учеб. пособ.] / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – 2-е изд. – Винница : Нова Книга, 2020. – 584 с. – ISBN 966-382-801-5.

Нет сомнений, что разобраться во всех сложных патологических процессах в организме больного человека возможно лишь при условии совершенного знания его нормальной анатомии. Анатомия человека лежит в основе медицинского образования и науки. Данное пособие написано в соответствии с программой подготовки студентов медицинских вузов по анатомии человека. При его написании использованы материалы авторитетных отечественных и зарубежных монографий, учебных пособий, словарей, а также собственные исследования и педагогический опыт проведения практических занятий. В отдельных разделах не только описаны структурные особенности тела человека, строение органов и систем, но и выявлены причинно-следственные связи в строении тела с точки зрения на организм как на единое целое, неразрывно связанное с внешней средой. В этом однотомном издании авторы поставили перед собой цель объединить краткое объяснение значений всех необходимых анатомических терминов с доступностью изложения материала. Там, где это было целесообразно, уделялось внимание клиническим аспектам необходимости усвоения чисто анатомических сведений. В основу материала положена Международная анатомическая номенклатура, принятая Федеративным комитетом по анатомической терминологии (РКАТ) в 1997 г. В каждом разделе, представленном по системному принципу, рассказывается о функциональных и топографических особенностях, онто- и филогенезе, возможных аномалиях развития. Для увеличения информативности текстовый материал дополнен классическими и оригинальными рисунками. Авторы надеются, что пособие пригодится как студентам для изучения предмета «Анатомия человека» на 1-2 курсах высших медицинских учебных заведений, так и врачам, желающим обновить свои анатомические знания.

 

 

Внутрішня медицина

Внутрішня медицина [Текст] : [підручник] / [кол. авт.: Р. О. Сабадишин, В. Р. Смоляк, О. C. Гашинська та ін..] ; за ред. Р.О. Сабадишина. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 552 с. – ISBN 966-382-790-2.

У розділах книги викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань внутрішніх органів. Особливу увагу звернено на клініку, детально проаналізовано основні ефективні методи лікування терапевтичної патології. Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України і рекомендований для студентів медичних коледжів та училищ. Інформація, викладена в підручнику, може бути корисною для студентів медичних інститутів, академій, медичних факультетів університетів, а також для практикуючих лікарів.