Яцик Петро Дмитрович : 100-річчя від дня народження

Покровитель українства, меценат та бізнесмен Канади

Петро Дмитрович Яцик (7.07.1921-08.11.2001) – меценат, громадський діяч, бізнесмен, засновник Міжнародного конкурсу знавців української мови, засновник та перший президент Міжнародного благодійного фонду «Ліга українських меценатів».

Яцик, як людина глибоко духовна, абсолютно чесна у справах бізнесових, сповідує непорушність моральних цінностей. Великий скептик, він умів практично подивитись на людські пристрасті і переоцінити ті речі, які видавалися непорушними. Простий юнак з України виріс у Канаді до рівня видатного громадського діяча, який виразно бачить українські національні пріоритети і безкомпромісно відстоює їх і словом, і ділом.

Настя Камінська, учасниця міжнародного канадсько-українського конкурсу організації Open Word Learning (OWL)

Меценат Петро Яцик належав до того рідкісного типу людей, які вже з першого погляду викликають глибоку довіру. Спокійний, самозосереджений і доброзичливий, Яцик справляє враження чоловіка справді надійного. Як кажуть, на таких можна покластися; вони мають тверде слово, не щедрі на всілякі обіцянки й запевнення, але, пообіцявши щось, неодмінно виконають, хоч би яких зусиль це їм коштувало.

Михайло Слабошпицький, український прозаїк, літературознавець, громадський діяч, член Національної спілки письменників України.

Народився Петро Яцик на Львівщині у с. Верхнє Синьовидне у селянській сім’ї. Закінчив семирічку в місцевій школі, а потім навчався на сільськогосподарських курсах. Працював спочатку механіком на тепловозі, а згодом організував молочарське виробництво. У 1939 р. успішно закінчує шестимісячні залізничні курси і починає працювати помічником машиніста. Під час Другої світової війни брав участь в українському русі Опору. У 1944 р. емігрував до Німеччини, де навчався у вищій школі Регенсбурга. Одразу вступив до Українського технічно-господарського інсти- туту, в якому вивчав економіку та мови – англійську, німецьку, іспанську.

У 1949 р. переїхав з родиною до Канади, де досягнув значних успіхів як підприємець. На початку, як сам розповідав із «сімома долярами у кишені», не гребував жодної роботи, працював у ресторані, мив посуд. І вже в 1950 р. разом із партнерами відкрив українську книгарню «Арка» в Торонто, через два роки – меблевий магазин, а потім став співвласником будівельної фірми, яка принесла йому мільйонні статки. Став власником компанії

«The Prombank Investment Limited», очолював інші компанії з будівництва та продажу промислового і нерухомого майна.

Ще з кінця 50-х рр. ХХ ст. розпочав низку меценатських акцій на підтримку української науки, освіти, культури. Дбав про видання українських книг, словників, енциклопедій. Згодом виходить багатотомне видання «Енциклопедії українознавства». На це видання він пожертвував великі кошти, а потім роками платив відповідний податок.

Відіграв важливу роль у становленні Вічного фонду українських видань при Торонтському університеті. Коштом мецената видано чимало наукових монографій з історії України, економіки, політології, медицини, етнографії.

Профінансував    відомий    проєкт    англійською    мовою М. Грушевського «Історія України-Русі» – «History of Ukraine-Rus», що охоплює історію України від найдавніших часів і до середини XVII ст. Видана у 10 томах протягом 1898–1937 рр.

У 1986 р. заснував Освітню фундацію ім. Петра Яцика, яка фінансувала низку постійних програм у провідних університетах світу, включаючи Інститут українських студій Гарвардського університету (США), Український лекторій у Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті, українські студії в Альбертському університеті (Канада), інформаційний центр у бібліотеці ім. Джона П. Робертса.

Сума його пожертв на українські інституції у Західному світі перевищує 16 мільйонів доларів.

Від 1991 р. Петро Дмитрович регулярно відвідував Україну, надавав матеріальну й моральну підтримку багатьом науковим, освітнім та культурно-громадським проєктам.

За його ініціативи проводилися конкурси на кращий підруч- ник з історії України й фінансувалося їхнє видання, ініціював важливий освітній і культурно-громадський проєкт «вивчаймо та плекаймо українську мову».

Заснував Лігу українських меценатів, під егідою якої організував у 2000 р. Міжнародний конкурс знавців української мови (після смерті конкурс став носити його ім’я).

Доброчинна і громадянська діяльність Петра Дмитровича Яцика здобула міжнародне визнання – 1995 р. Університет Альберти удостоїв почесним званням доктора права, 1996 р. він був обраний до Національної дорадчої ради Інституту Гаррімана при Колумбійському університеті та нагороджений Президентом України Л. Кучмою спеціальною грамотою за сприяння розвиткові української науки, освіти і культури, а в 2001 – до 80-літнього ювілею П. Д. Яцик одержав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Березкіна В. Видавнича діяльність Канадського інституту українських студій / Валентина Березкіна // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 63–68. – Електрон. аналог друк. публ. : режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2010_4_8 . – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.04.2020.

Боголіб Т. М. Освітній та науковий фандрайзинг в Україні / Т. М. Боголіб // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – № 5. – С. 11–17. – Електрон. аналог друк. публ. : режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npdntu_ekon_2014_5_4. – Назва з екрана. – Дата звернення : 15.04.2020.

Камінська Н. Петро Яцик – український меценат / Настя Камінська // Самбірсько-Дрогобицька єпархія: українська гре- ко-католицька церква. – Режим доступу : http://www.sde.org.ua/zmi/zlus/item/3586-petro-yacyk-ukrajinskyj-mecenat.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.04.2020.

Меценат, який не відмовився бути українцем : Петро Яцик у спогадах сучасників. Статті, відгуки та інтерв’ю видатного благо- дійника й громадського діяча / ред.-упоряд. : М. Слабошпицький, М. Сорока. – Київ : Ярославів Вал, 2002. – 280 с.: фотоіл.

Мицик Ю. А. Яцик Петро Дмитрович [Електронний ресурс] / Ю. А. Мицик // Інститут історії України : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Yatsyk_P. – Назва з екрана. – Дата звернення : 16.04.2020.

Петро Яцик (1921–2001) // Бюлетень КІУСу. – 2002. – С. 26.

Терещенко К. 9 листопада – День української писемності та мови / Катерина Терещенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 11. – С. 1.

Слабошпицький М. Ф. Петро Яцик. Українець, який відмовився бути бідним / Михайло Слабошпицький. – Київ: Ярославів Вал, 2011. – 250, [2] c. : фот.

Слабошпицький М. Ф. Українські меценати: нариси з історії української культури / М. Ф. Слабошпицький. – Ярославів Вал : М. П. Коць, 2001. – 328 с. : фото.

Солодовник В. «Магнати краси і добра» (знамениті підпри- ємці) [Електронний ресурс] / Валентин Солодовник // Ізборник : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/heroes/hero13.htm. – Назва з екрана. – Дата звернення : 16.04.2020.

Шлапак Я. То була мета його життя / Ярослав Шлапак // Чорноморські новини. – 2016. – 2 лип. – Електрон. аналог друк. публ. : режим доступу: https://chornomorka.com/archive/21732-21733/a-7740.html. – Назва з екрана. – Дата звернення : 26.04.2020.

Юніцька Н. М. Петро Яцик та українська духовність : уроки укр. мови для старшокласників / Наталя Миколаївна Юніцька. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2008. – 45 с. – (Бібліотека вчителя).

Ясь О. В. Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика [Електронний ресурс] / О. В. Ясь // Інститут історії України : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tsentr_Yatsyka. – Назва з екрана. – Дата звернення : 16.04.2020.

Яцик Петро Дмитрович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : [сайт]. – Електрон. текст. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Яцик_Петро_Дмитрович. – Назва з екрана. – Дата звернення : 16.04.2020.