Педагогічна практика: програма та методика реалізації

378.147(075.8)

О-54  Олійник, І.В.

Педагогічна практика: програма та методика реалізації [Текст] : навч.-метод. посіб. / І.В. Олійник. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 136 с.

 

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регламентують підготовку здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.

Посібник містить необхідні для аспірантів матеріали щодо проходження педагогічної практики, в яких відображено загальні положення про організацію педагогічної практики, вимоги до оформлення звітних документів, критерії оцінки діяльності аспірантів. Відповідно до етапів педагогічної практики послідовно розкрито їх зміст, сформульовано загальнопедагогічні й методичні рекомендації з організації навчально-виховного процесу в закладах вищої освіти, розроблено завдання науково-дослідного характеру, запропоновано рекомендації щодо їх виконання. Додатки містять зразки звітних документів, анкети та діагностичні методики для самодіагностики.