Патріотичне виховання: культура, звичаї, традиції

Фольклор, звичаї, календарна і родинна обрядовість, народний одяг, кухня є складовими традиційної культури, яка відрізняє один народ від іншого. Це допомагає народам засвідчити свою окремість.

Український народ  має свою багату і оригінальну культуру, надбану численними поколіннями. Українська культура  неповторна, самобутня та неординарна – посідає гідне місце у світовому культурному просторі. До її комплексу входять не лише слов’янські традиції, але й елементи культур племен і народів, які проживали на території України раніше. Так в українській культурі є традиції, які тягнуться ще з неоліту.

Народні традиції та звичаї завжди були духовною основою життя українців. Вони формувалися протягом багатьох століть і є складовою частиною не лише історії нашого народу, а й сьогодення. Нині народні традиції та звичаї стали одним із головних чинників відродження українського народу, його національної свідомості та люд­ської гідності. І кожен з нас є спадкоємцем цього великого скарбу, продовжувачем традицій народної культури.

Відділ періодичних видань підготував добірку літератури з досліджень на тему народної творчості та звичаїв українського народу і пропонує вам для ознайомлення.

Пономар, Людмила.    Два світи культурної спадкоємності [Текст] / Людмила Пономар // Народна творчість та етнологія. — 2022. — № 2. — С. 73-81. — Бібліогр. в кінці ст. (21 назва).

 

 

 

 

 

Андрієвська, Тетяна.    Ми – діти держави Україна [Текст] : Сценарій заходу. 2-й клас / Тетяна Андрієвська // Початкова освіта. — 2021. — № 15-16 (903-904). — С. 70-79.

Анотація

сценарій заходу, мета якого поглибити знання учнів про традиції, обряди та символи України (українська хата, харчування, лелека – священний птах, писанка, іграшки)

 

 

Александрова, М. В.    Традиція як спосіб трансляції культурних кодів у сучасній українській культурі (конотації народного костюма) / М.В. Александрова, Н.Є. Шолухо // Культура України. — 2022. — Вип. 75. — С. 22-29. — Бібліогр. в кінці ст.

 

 

 

 

Лемешенко, Н.    48 запитань про Україну : Тематичні вікторини “Вірування, звичаї, обряди та обереги українців” [Текст] / Н. Лемешенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2019. — № 8 (925). — С. 44-63. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 

 

 

Косяк, С. М.    Символіка Дерева в українській народній культурі [Текст] / С. М. Косяк // Гуманітарний вісник. Історичні науки. — 2019. — Число 30. — Вип. 14. — С. 56-63. — Бібліогр. у кінці ст. (11 назв).

Анотація

– символіка образу Дерева як відображення цілісної картини будови Всесвіту, притаманної світогляду українського народу;

– особливості зображень, їх еволюція під впливом історичних змін світогляду, побуту, звичаїв, мистецьких підходів та сакрально-філософське значення символу.

 

 

Магера, С.    Українська культура: єдність національних і загальнолюдських пріоритетів [Текст] / С. Магера // Вища освіта України. — 2019. — № 1. — С. 68-74. — Бібліогр.: с.73-74 (20 назв).

 

 

 

 

 

Лемешко, Н.    100+1 запитання про Україну : Тематична вікторина “Вірування, звичаї, обряди та обереги українців” [Текст] / Н. Лемешко // Шкільний світ. — 2018. — № 24 (800). — С. 3-21. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

 

 

 

Удовиченко, В.    Сімейні звичаї українського народу [Текст] / В. Удовиченко // Справи сімейні. — 2018. — № 4. — С. 4-6.

 

 

 

 

 

Білоус, П.    Стародавні шкільні звичаї [Текст] / П. Білоус // Дивослово. — 2018. — № 9. — С. 47-51. — Бібліогр.: с.51 (6 назв.).

 

 

 

 

 

Романенко, К.    У кожному куточку світу свої традиції і звичаї: Урок “Я у світі”, 4 клас [Текст] / К. Романенко, Є. Сіменик // Початкова школа і сучасність. — 2018. — № 5. — С. 23-34… — Бібліогр.: с.34 (7 назв).

 Анотація

– звичаї та традиції народів світу; фестиваль страв (українці, німці, індійці, китайці, мексиканці, американц,і єгиптяни)

 

 

Герус, Л.    Хліб і тканина в обрядовості українців: функції та змістовне навантаження [Текст] / Л. Герус // Народознавчі зошити. — 2018. — № 5. — С. 1096-1105. — Бібліограф. в кінці ст. (30 назв).

 

 

 

 

 

Заборська, Л.    Андріївські вечорниці: Сценарій свята [Текст] / Л. Заборська // Початкова школа і сучасність. — 2016. — № 11(27). — С. 32-37.

 

 

 

 

 

Лісович, Ольга.    Виховуємо пошану до українських звичаїв та традицій [Текст] / О. Лісович // Початкова школа. — 2015. — № 7-8. — С. 44-48.

 

 

 

 

 

Гапетченко, Руслана Юріївна.    Народні традиції, звичаї, свята та обряди як складові культурно-дозвіллєвої діяльності сім‘ї [Текст] / Р. Ю. Гапетченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2014. — № 2. — С. 107-111.