Особливості та інновації предметного викладання особам з особливими освітніми потребами

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою.

Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному  етапі розвитку освіти. Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками.

Інклюзивна освіта — це не просто навчання діток з порушеннями у загальноосвітньому закладі разом з іншими дітьми. В першу чергу вона потребує створення особливого середовища, сприятливого для вільного перебування учнів з особливими потребами на території освітнього закладу та їх адаптації до нового оточення, а також відсутність різноманітних бар’єрів (фізичних, ментальних, інформаційних) у навчальному просторі.

Звичайно, при запровадженні інклюзивного навчання школа має забезпечити архітектурну безбар’єрність (пандуси, ліфти, пристосування в туалетах, написи шрифтом Брайля тощо) та розумну організацію класних кімнат. В багатьох школах України вже побудовані ресурсні кімнати та медіатеки, поділені на функціональні частини, що дозволяють учням змінювати діяльність, забезпечуючи гармонізацію психоемоційного стану. Це особливий тип організації інтерактивного простору з наявністю необхідного обладнання для інтелектуального, творчого та фізичного розвитку у сукупності.

Важливим моментом є адаптація шкільної програми під потреби всіх учасників навчального процесу. Існують норми наповнюваності класів — до 30 учнів усього, серед яких не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами (у деяких випадках — не більше двох).

Варто розуміти, що особливі діти не можуть так само ефективно засвоювати вміння та навички, як і здорові учні, тому організація  має бути оптимальною — сприяти покращенню засвоєння матеріалу для таких дітей без втрат для решти учнів. Наприклад, необхідно враховувати підвищену втомлюваність і переглянути тривалість уроків. Офіційно створена посада асистента вчителя, що є необхідною умовою для існування інклюзивних класів. Наявність асистента дозволяє приділити увагу всім учням, і дітям з особливими потребами додатково.

Особливу увагу слід приділити додатковим матеріалам та аудіовізуальним засобам. Наразі існує велика кількість різноманітних методик (наприклад, скрайбінг, інтелект-карти, лепбуки, буктрейлери та багато іншого), простір для ідей безмежний. Таке осучаснення навчального процесу сприяє кращому засвоєнню матеріалу всіма учнями, а також є ефективним мотиваційним компонентом, що зацікавлює дітей та урізноманітнює урок. Талановитий та натхненний педагог, що йде в ногу з часом, зуміє наповнити процес оптимальними засобами, зробивши учнів з особливими потребами повноцінним учасником освітнього процесу.

Відділ періодичних видань пропонує вашій увазі добірку статей на допомогу вчителям-предметникам про особливості та інновації предметного викладання особам з особливими освітніми потребами.

 

Розвиток емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів: ресурси технології “Класний менеджмент” [Текст] / Тетяна Скрипник, Данута Аль-Хамісі, Олена Мартинчук, Каріна Бірюкова // Освітологія. — 2020. — № ІХ. — С. 61-74. — Бібліогр. в кінці ст.

 Анотація

експертний коучинг, емоційний інтелект, інклюзивний клас, класний менеджмент, педагогічний експеримент, Нова багаторівнева модель емоційного інтелекту (Drigas&Papoutsi)

 

 

Адамюк, Н.    Лінгводидактична модель вивчення лексики української жестової мови: аспекти опанування [Текст] / Н. Адамюк // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 1. — С. 70-77.

 

 

 

 

 

Гладченко, Ірина.    Корекційна спрямованість занять з формування елементарних математичних уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку / Ірина Гладченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2021. — № 4. — С. 58-68. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

 

 

 

Гусєва, Т. О.    Трудове навчання молодих людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в реабілітаційній установі [Текст] / Т. О. Гусєва // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2021. — Вип. 17. — С. 118-132. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

 

 

 

Довгопола, Катерина.    Образотворчве мистецтво у молодшій школі для слабозорих дітей [Текст] / К. Довгопола // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 2. — С. 53-58.

 

 

 

 

 

Крикуненко, Юлія Олександрівна.    Теоретичний аналіз дослідження мовленнєвих особливостей у разі аутистичних порушень у дітей дошкільного віку [Текст] / Крикуненко Юлія Олександрівна // Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. — 2020. — Вип. 93. — С. 128-132. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

– Анотація

аутистичні порушення, РАС, мовленнєвий розвиток, соціалізація, комунікативна діяльність

 

 

Кульбіда, С.    Статус національних жестових мов і включення української жестової мови до сім’ї жестових мов Європи [Текст] / С. Кульбіда // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 3. — С. 31-39. — Бібліогр.: с.39 (12 назв).

 

 

 

 

 

Ленів, Зоряна.    Практична реалізація інноваційних підходів до розвитку мовлення дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзії засобами української вишиванки [Текст] / Зоряна Ленів // Гірська школа Українських Карпат. — 2020. — № 22. — С. 82-87. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

діти з особливими освітніми потребами, застосування вишивки в інклюзивному навчанні, Нова українська школа, розвиток мовлення, формування грамотності у дітей із дисграфією (порушеннями письма)

 

 

Місько, Алла Михайлівна.    Функціонування методів навчання української мови в закладах вищої освіти в умовах інклюзії / Алла Михайлівна Місько // Вектор Поділля. — 2019. — Вип. 2. — С. 221-229. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

 

 

 

 

 

Петрусенко, Олександра.    Спрямованість засобів програм фізичного виховання дітей із розладами аутичного спектра [Текст] / Олександра Петрусенко // Молода спортивна наука України. — 2021. — Вип. 25. — С. 38-39. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

 

 

 

 

Полубоярина, Ірина Іванівна.    Удосконалення змісту освіти студентів-музикантів на основі вибіркової дисципліни “Інклюзивна освіта” [Текст] / Полубоярина Ірина Іванівна // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 2. — С. 52-55. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 Анотація

досвід ХНУ мистецтв ім. І. П. Котляревського, підготовка фахівців, майбутні викладачі-музиканти, інклюзивна освіта, навчання дітей з особливими освітніми потребами

 

 

Рібцун, Юлія.    До питання створення універсальних освітніх програм для дітей з особливими мовленнєвими потребами [Текст] / Юлія Рібцун // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2022. — № 1. — С. 53-68. Поч. — Бібліогр.: с. 57-58 (12 назв).

Анотація

діти з особливими мовленнєвими потребами, Нова українська школа, авторські універсальні освітні програми

 

 

Сак, Тамара.    Програма “Корекція розвитку” та її реалізація у навчанні школярів із затримкою психічного розвитку [Текст] / Т. Сак // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2016. — № 2. — С. 7-13.

 

 

 

 

 

Сиротюк, Володимир.    Дидактичні ігри на уроках фізики як засіб нормалізації психічного розвитку учнів з особливими потребами [Текст] / В. Сиротюк // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2013. — № 1. — С. 13-17.

 

 

 

 

 

Сліпченко, Валентина.    Інклюзивна освіта & математика [Текст] : Особливості навчання учнів з ООП / Валентина Сліпченко // Математика. — 2021. — № 9-10 (897-898). — С. 8-23. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви).

 

 

 

 

 

Сосницька, Н. Л.    Концептуальна модель науково-педагогічних досліджень інклюзивних процесів [Текст] / Н. Л. Сосницька // Український педагогічний журнал. — 2016. — № 2. — С. 93-103.

 

 

 

 

 

Тітова, О.    Інклюзивний підхід до організації навчання математики [Текст] / О. Тітова // Математика в рідній школі. — 2018. — № 6. — С. 36-39. — Бібліогр.: с.39 (8 назв).

 

 

 

 

 

Чупахіна, С.    Теоретичні засади ІТ-підтримки інклюзивного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами [Текст] / С. Чупахіна // Освітній простір України. — 2019. — Вип. 16. — С. 214-226. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

 Анотація

– інформаційно-комунікаційні технології, віртуальні освітні середовища, хмарні технології.

 

 

Чупахіна, С. В.    Інформаційні технології у навчанні дітей з особливими освітніми потребами: можливості та обмеження [Текст] / С. В. Чупахіна // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 1 (39). — С. 164-173. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

 

 

 

Чупахіна, С. В.    Навчально-методичне забезпечення ІТ підтримки освіти молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / С. В. Чупахіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 152-164. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).