Особливості психофізичного розвитку та організації навчання осіб із синдромом Дауна

«Діти Сонця» – так лагідно називають хлопчиків і дівчаток із  синдромом Дауна, за словами педагогів, надто чутливих, вразливих та відкритих навколишньому світу. Ці діти потребують особливої уваги та турботи з боку суспільства для створення умов повноцінного життя та зростання. Як свідчить досвід багатьох країн світу, люди із синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити до звичайних дошкільних закладів та шкіл, дорослі – знаходити роботу та створювати сім’ю. Необхідно допомогти дитині з синдромом Дауна бути щасливою, усміхненою, знайти своє місце в житті. Для цього батьки повинні знати про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. Особливості розвитку дитини із синдромом Дауна викликані затримками психомоторного та розумового розвитку. Так, наприклад, у малюків із синдромом Дауна спостерігаються проблеми у моторному розвитку, розвитку мовлення, зору, слуху, короткочасної  слухової  пам’яті, проблеми із запам’ятовуванням нових умінь і навичок, здатністю узагальнювати, міркувати. Такі діти пізніше починають посміхатися, сидіти, повзати, ходити, говорити. Але це зовсім не означає, що вони не здатні на все те, що можуть  робити  звичайні  діти. Діти із синдромом Дауна мають як слабкі, так і сильні сторони, відповідно, потребують не стільки спрощеної, скільки індивідуальної програми навчання.

Інтелектуальні можливості дитини із синдромом Дауна, як і її  можливості в інших сферах розвитку, у минулому недооцінювалися. Відповідно до даних сучасних досліджень, ступінь відставання більшості дітей із синдромом Дауна знаходиться в межах від легкого до середнього. Інтелектуальну діяльність деяких дітей можна назвати прикордонною або перебуває в межах між низькою і середньою, і лише мало хто має дуже виражену затримку інтелектуального розвитку. З цього випливає, що у дітей із синдромом Дауна розумові можливості можуть коливатися у широкому діапазоні.

Завдяки залученню дітей із синдромом Дауна до спеціальних занять у шкільному віці, розвиненню базових соціальних навичок, закладених у дошкільному віці, вони навчаються читати та писати, беруть участь у шкільних і позашкільних заходах.

Психолого-педагогічний супровід і корекційно-розвиткова діяльність спрямовані на адаптацію дитини до закладу освіти та розвиток її самостійності, формування соціально прийнятих форм поведінки, розвиток емоційно-вольової сфери, подальший розвиток вищих психічних функцій, розвиток усного, а також доступних видів писемного мовлення.

Таким чином, інклюзивна форма навчання надає змогу дітям дошкільного та шкільного віку із синдромом Дауна здобувати освіту відповідно до своїх здібностей разом із дітьми з унормованим типом розвитку. Інклюзивне середовище забезпечує якісний і безперервний психологопедагогічний супровід дітей окресленої нозологічної групи, а також їх гармонійне включення у суспільство.

 

 

Інклюзія. Форми роботи [Текст] / С. Дмитренко, В. Сліпченко, О. Журибеда, О. Подобєд // Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека. — 2019. — № 1 (121). — С. 200 с.

 Анотація

Посібник друкується в таких виданнях: Математика. Бібліотека. – 2019. – №1 (135); Зарубіжна л-ра. Бібліотека. – 2019. – №1 (109); Укр. мова та л-ра. Бібліотека. – 2019. – №1 (161); Фізика. Бібліотека. – 2019. – №1 (101); Хімія. Біологія. Бібліотека. – 2019. – №1 (161); Історія України. Бібліотека. – 2019. – №1 (121); Інформатика. Бібліотека. – 2019. – №2 (136)

 

 

Бавольська, Оксана.    Корекція психофізичного розвитку дітей із особливими освітніми потребами засобами доповненої реальності інтерактивної платформи Briolight [Текст] / Оксана Бавольська, Андрій Васильєв // Вересень. — 2021. — № 1 (88). — С. 69-77. — Бібліогр. в кінці ст.(11 назв).

 Анотація

особливості використання інструментів інтерактивної платформи Briolight: інтерактивна підлога, інтерактивна стіна, інтерактивна пісочниця, інтерактивна панель, інтерактивне логопедичне дзеркало, інтерактивний метроном, інтерактивні гіроскопи

 

 

Васецька, Т. М.    Батьківська підтримка як запорука забезпечення гармонійного розвитку дитини з психофізичними проблемами в системі інклюзивного навчання [Текст] / Т. М. Васецька // Наукові записки Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 174. — С. 81-86. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 

 

 

Вовк, О. А.    Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами методами арт-терапії [Текст] / О. А. Вовк // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 3 (63). — С. 22-24

 

 

 

 

 

Ефименко, М.    Форми інклюзії у фізичному розвитку дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / М. Ефименко, М. Мога // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2022. — Вип. 20. — С. 56-70. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

 Анотація

форми інклюзивног фізичного розвитку дошкільників з різними вадами порушень опорно-рухового апарату (ДЦП, спінальні парези, порушення психомоторики, поступальні проблеми), індивідуальна та групова форми роботи

 

 

Ілліна, О. В.    Соціально-педагогічна підтримка окремих категорій дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти [Текст] / О. В. Ілліна, С. М. Ситняківська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2023. — Вип. 1 (112). — С. 168-176. На англ. мові. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 Анотація

інклюзивна освіта, соціально-педагогічна підтримка, дитина з обмеженими функціональними можливостями, інтелектуальні порушення, аутизм, ДЦП, порушення зору

 

 

Кравець, Ніна.    Вплив художньої літератури на соціалізацію учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Ніна Кравець, Ірина Матющенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. — 2021. — № 2. — С. 171-178. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 Анотація

роль художньої літератури для забезпечення належної соціалізації учнів з інтелектуальними порушеннями у процесі роботи з творами на уроках української літератури, соціально-психологічна адаптація, емпатія, інтерактивні методи навчання

 

 

Лалак, Н. В.    Використання пісочної терапії на уроках освітньої галузі “Мистецтво” в умовах інклюзії [Текст] / Н. В. Лалак, М. І. Василинка, І. Е. Майборода // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. — 2019. — Вип. 2 (10). — С. 147-149. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

 

 

 

Міненко, Анна.    Особливості формування комунікативної функції саморегуляції особистості дітей дошкільного віку з синдромом Дауна [Текст] / А. Міненко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2014. — № 4. — С. 62-67.

 

 

 

 

Мозолюк-Коновалова, Олена.    Формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна засобами нетрадиційних технік зображення [Текст] / О. Мозолюк-Коновалова // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2014. — № 3. — С. 82-89.

 

 

 

 

Нестерчук, Н. Є.    Фізична реабілітація дітей з синдромом Дауна [Текст] / Н.Є. Нестерчук, І.О. Осіпчук, І.С. Подолянчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2019. — Вип. 3 (111). — С. 105-109. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

 

 

Острянко, Т. С.    Дослідження проблеми інтегрованості молоді з особливими освітніми потребами у сучасне середовище [Текст] / Т. С. Острянко // Інноваційна педагогіка. — 2018. — Вип. 3. — С. 224-227. — Бібліогр. в кінці ст. (2 назви).

 

 

 

 

Петух, О. В.    Психолого-педагогічні засади комплексної реабілітації дітей із особливими потребами / О. В. Петух // Завучу. Усе для роботи. — 2020. — № 11 – 12 ( 275 – 276 ). — С. 29-32. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 Анотація

На прикладі Рівненського навчально-реабілітаційного центру “Особлива дитина”

 

 

Проданець, М. В.    Інклюзія толерантності, або що від нас залежить [Текст] / М. В. Проданець // Таврійський вісник освіти. — 2019. — № 2 (66). — С. 297-302. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

 

 

 

 

Рябченко, Н. М.    Особливості психолого-педагогічного супроводу старших школярів із синдромом Дауна / Н.М. Рябченко, С.А. Драєвська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 2, Вип. 16. — С. 230-240. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

Анотація

психолого-педагогічний супровід, синдром Дауна, інтелектуальні порушення, соціалізація, освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку

 

 

Савицький, А. М.    Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуалізованого навчання [Текст] / А. М. Савицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 138-145. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

 

 

Тертична, Н. А.    Розвиток комунікативних навичок у дітей із синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах [Текст] / Н. А. Тертична, А. О. Дорохіна // Психологічні перспективи. — 2012. — Вип. 20. — С. 251-270.

 

 

 

 

Чеботарьова, О. В.    Дитина із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. — Київ : Літера, 2019. — 48 с. — (Інклюзивне навчання).
ISBN 966-945-023-4

 Анотація

Ця книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. Як свідчить досвід багатьох країн світу, люди із синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити у звичайні дошкільні заклади та школи, дорослі — знаходити роботу та створювати сім’ю. Необхідно лише допомогти дитині із синдромом Дауна знайти своє місце в житті. Для цього батьки повинні знати якомога більше про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. Автори пояснюють, який потенціал у дітей із СД, що таке рання комплексна допомога, які заняття необхідні таким дітям, як підготувати дитину із синдромом Дауна до шкільного навчання, які існують спеціальні методики тощо.

 

 

Чеботарьова, Олена Валентинівна.    Сонячні діти. Діти з синдромом Дауна [Текст] / Олена Валентинівна Чеботарьова, Ірина Вікторівна Гладченко. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. — 32 с. — (Поради батькам і педагогам).
ISBN 617-09-5104-5

 Анотація

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей із синдромом Дауна. Автори розповідають про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання.