Особа з особливими освітніми потребами – член родини: складнощі, соціальна адаптація, психолого-педагогічний супровід.

Сім’ї, що мають членів родини з порушеннями фізичного чи психічного розвитку – це одна з найбільш уразливих груп населення. Соціальна підтримка таких сімей передбачає розв’язання цілого комплексу проблем, пов’язаних з допомогою: лікуванням, освітою, соціальною адаптацією та інтеграцією в суспільство.  Успішність подолання цих проблем прямо пов’язана з цілеспрямованою соціальною та соціально – педагогічною роботою, що включає широкий спектр довгострокових заходів допомоги родині комплексного характеру – медичного, правового, психолого-педагогічного, економічного.

На сучасному етапі важливого значення набуває сприйняття родин, що мають осіб з особливими освітніми потребами, як цілісності, що потребує спрямування соціально-педагогічної роботи не тільки на реабілітацію дитини, але й на підвищення рівня адаптації батьків до життєвих умов, пов’язаних з вихованням дитини з особливими потребами. Тому важливого значення при побудові стратегії надання соціально-реабілітаційних послуг сім’ям, які виховують дитину, мають інноваційні підходи до розв’язання проблеми. Основна мета соціально-реабілітаційної роботи пов’язана із забезпеченням соціального, інтелектуального і фізичного розвитку члена родини, яка має порушення, і досягненням максимального успіху в розкритті потенціалу особи.

Соціальна адаптація осіб, зокрема дітей із комплексними порушеннями розвитку безпосередньо залежить від батьківської поведінки. Недоліки пізнавальної діяльності дитини перешкоджають становленню її повноцінної взаємодії з батьками, що ускладнює засвоєння соціального досвіду, формування способів міжособистісного спілкування, гальмує емоційний розвиток.

Використання інноваційних форм соціально-реабілітаційної роботи впливає на подолання внутрішніх психологічних проблем

батьків дитини з обмеженими можливостями. Цілеспрямована система соціальної роботи в умовах сім’ї не тільки підвищує рівень розвитку дитини і сприяє її соціальній активності, але і нівелює негативні переживання батьків, формує оптимістичні установки стосовно майбутнього.

В умовах сьогодення в Україні втілюються як традиційні, так і інноваційні методи та форми соціальної, соціально – педагогічної роботи з сім’єю та членами родин осіб з особливими освітніми потребами. Як приклад можна привести лялькотерапію. Лялькотерапія як інноваційна технологія роботи, заснована на процесах ідентифікації дитини з улюбленими героями мультфільму, казки, іграшкою. Дитина, пізнаючи реальний світ, його соціальні зв’язки і стосунки, активно проектує досвід, що сприймається, у специфічну ігрову ситуацію.

Вивчення специфіки  відносин у сім’ях, що мають осіб з комплексними порушення розвитку, є актуальним і значущим  як у теоретичному плані, через неопрацьованість даної теми, так і із практичного погляду.

Відділ періодичних видань підготував добірку літератури на вказану тему і пропонує її для ознайомлення.

 

Банько, Інна.    Важливо говорити [Текст] : Формування мовленнєвої та комунікативної компетенції в дітей із вадами слуху / Інна Банько // Дефектолог. — 2021. — № 9-10 (177-178). — С. 18-26. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Анотація

мовлення учнів із вадами слуху, мовленнєва компетентність, принципи комунікативної системи навчання мовлення, оволодіння мистецтвом спілкування, мистецтвом слова, культурою мови

 

 

Догру, Сафіє Сунай Їльдирим.    Визначення проблем матерів немовлят з особливими потребами [Текст] / Сафіє Сунай Їльдирим Догру, Х. Більге Догру // Preschool Education: Global Trends. — 2022. — Вип. 1. — С. 35-55. На англ. мові. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

народження дитини з особливими потребами викликає серйозні емоційні проблеми в сім’ях Туреччини, а відсутність системних служб підтримки робить процес ще складнішим

 

 

Смик, Л. М.    Використання ідей В. Сухомлинського в роботі з дітьми із особливими освітніми потребами : Педагогічна рада / Л. М. Смик // Педагогічна майстерня. — 2020. — № 3 ( 111 ). — С. 36-39.

 Анотація

інтерактивні форми роботи з учнями із ООП для активної соціалізації в шкільному середовищі, ділова гра для вчителів

 

 

Допомога батькам дітей з ООП [Текст] : Тема номера // Дефектолог. — 2020. — № 11-12. — С. 6-57. — Бібліогр. в кінці ст.

 Анотація

Педагогічна етика спілкування з батьками. Рання реабілітація дітей із порушеннями в розвитку. Психокоригувальні техніки та методи (холдинг-терапія, казкотерапія, музикотерапія, вокалотерапія, хореотерапія, естетотерапія, арттерапія, туротерапія, гра-терапія, предметотерапія, окупаційна терапія). Психодіагностичні методики для сімей з особливими дітьми

 

 

Кравченко, Оксана.    До проблеми фізичного супроводу осіб з інвалідністю / Оксана Кравченко, Марина Міщенко // Наука і освіта. — 2021. — № 1. — С. 56-61. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

 

Вержиховська, О. М.    Корекція порушень структури особистості підлітків з порушенням інтелекту [Текст] / О. М. Вержиховська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2021. — Вип. 17. — С. 45-54. — Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

 

 

 

 

Павук, Інна.    Лікування мистецтвом [Текст] : Арттерапія для учнів з особливими освітніми потребами / Інна Павук // Психолог. — 2021. — № 5-6 (677-678). — С. 20-28. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

 

 

 

 

Левицький, В. Е.    Окремі аспекти виникнення та профілактики вербальної агресивної поведінки у підлітків з порушеннями розумового розвитку [Текст] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2022. — Вип. 19. — С. 147-157. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

Анотація

методика подолання вербальної агресії у шкільному мовленнєвому середовищі, визначення комплексу актуальних завдань корекційно-профілактичної роботи

 

 

Хворова, Ганна.    Організаційно-педагогічні умови надання соціальної послуги денного догляду за дітьми з інвалідністю [Текст] / Хворова Ганна, Котлова Людмила, Котловий Сергій // Соціальна робота та соціальна освіта. — 2022. — Вип. 1 (8). — С. 113-122. — Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).

 

 

 

 

Шевчук, Вікторія Валентинівна.    Особливості дитячо-батьківських стосунків у родинах, які виховують дітей із комплексними порушеннями розвитку / Вікторія Валентинівна Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 139-145. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

Анотація

діти, батьки, порушення опорно-рухового апарату, розумова відсталість, мовленнєві порушення

 

 

Непосидяка, О. М.    Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної активності дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання [Текст] / О. М. Непосидяка, С. А. Михальська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. — 2022. — Вип. 35. — С. 66-72. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 Анотація

особливості пізнавальної активності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання

 

 

Балинська, Ольга.    Реалізація інклюзивної освіти у закладах вищої освіти України в умовах цифрової трансформації [Електронний ресурс] / Ольга Балинська, Ольга Барабаш // Право України. — 2023. — № 5. — С. 165-188. — Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).

 Анотація

вища освіта, інклюзивне середовище, студенти з особливими освітніми потребами, адаптована освітня програма, доступність знань, цифровізація, штучний інтелект

 

 

Блеч, Ганна.    Соціальні історії як засіб соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями / Ганна Блеч // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2021. — № 3. — С. 37-48. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

Анотація

Розкриваються особливості соціальної адаптації дошкільника, види адаптації, “соціальна компетентність”. Набір карток “Соціальні історії” (2020 р.), як інструмент соціального навчання

 

 

Ілліна, О. В.    Соціально-педагогічна підтримка окремих категорій дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти [Текст] / О. В. Ілліна, С. М. Ситняківська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2023. — Вип. 1 (112). — С. 168-176. На англ. мові. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 Анотація

інклюзивна освіта, соціально-педагогічна підтримка, дитина з обмеженими функціональними можливостями, інтелектуальні порушення, аутизм, ДЦП, порушення зору

 

 

Саранча, І. Г.    Тренінгова програма протидії насильству в родинах осіб з інвалідністю / І.Г. Саранча // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 2, Вип. 16. — С. 249-256. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

 

 

 

Утьосов, Я. А.    Формування соціальних компетентностей у підлітків з інтелектуальними порушеннями на базі освітніх і реабілітаційних установ / Я.А. Утьосов // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. — 2020. — Вип. 34. — С. 216-224. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Анотація

психолого-педагогічний супровід, соціальне середовище, соціалізація, підлітки з інтелектуальними порушеннями

 

 

Варава, Наталія.    Як соціалізувати дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Наталія Варава // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2021. — № 1. — С. 67-69.

 

 

 

 

 

Мартиненко, І. В.    Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення [Текст] / І. В. Мартиненко. — Київ : Літера, 2019. — 120 с. — (Інклюзивне навчання).
ISBN 966-945-027-2

 Анотація

У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретико-методичні засади та надано практичні рекомендації щодо формування комунікативної діяльності, проведення психокорекційної роботи з дітьми із мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного навчального закладу. Описано етапи завдання, методи та принципи, зміст комунікативного тренінгу цієї групи. Посібник призначено для практичних психологів, педагогів, логопедів і вихователів дошкільних навчальних закладів, а також студентів, які навчаються за спеціальністю “Спеціальна освіта (логопедія і спеціальна психологія)”. Крім того, посібник, безумовно, зацікавить батьків дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

Лучко, Ю. І.    Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору [Текст] : монографія / Ю. І. Лучко. — Київ : Талком, 2019. — 244 с.

 

 

 

 

 

Гаяш, О. В.    Співпраця закладу освіти з батьками дітей з особливими освітніми потребами як умова реалізації ідей інклюзії [Текст] / О. В. Гаяш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 58-64. — Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

 

 

 

 

Якнюнас, Є. Є.    Чинники батьківського стресу батьків, які виховують дитину з розладами аутистичного спектра [Текст] / Є. Є. Якнюнас, Н. Є. Гусак // Психологія та психосоціальні інтервенції. — 2019. — Т. 2. — С. 67-74. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).

 

 

 

 

Вітрук, В. Я.    Розвиток психологічного благополуччя дітей з особливими потребами засобами арт-терапії [Текст] / В. Я. Вітрук, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія Психологія. — 2018. — Вип. 6. — С. 91-96. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

Анотація

– самоконтроль, емоційний інтелект і рівень міжособистісних потреб у дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами

 

 

Жук, Т.    Сім’я з особливою дитиною [Текст] / Т. Жук // Справи сімейні. — 2017. — № 4. — С. 26-27.