Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону

355.457/.458(477)(07)

В75  Воронін, В.М.

Основи правового забезпечення діяльності громадських формувань охорони державного кордону [Текст] : правовий посіб. / В.М. Воронін, О.Л. Ісаєв, Р.І. Марценишин. – Вид. 2-е, допов. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 246 с.

 

Видання щодо регламентації правового забезпечення діяльності громадських формувань із охорони державного кордону є збірником законодавчих і нормативних документів, що визначають організаційну і правоохоронну діяльність громадських формувань та відповідальність осіб, які допустили порушення вимог чинного законодавства в галузі охорони державного кордону.

У посібнику окреслено правовий сегмент повноважень громадських формувань, що діють у межах вимог Закону України «Про участь громадян в охороні порядку і державного кордону».

Збірник розрахований на представників громадських формувань, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, приватних охоронних структур, а також службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.