Основи інтелектуальної власності об’єктів науково-технічної творчості

347.77(477)(075.8)

П32  Підкамінь, Л.Й.

Основи інтелектуальної власності об‘єктів науково-технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / Л.Й. Підкамінь, А.О. Ангельська, Ю.Г. Добровольський. – 2-е вид., переробл. і допов. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 292 с.

У посібнику основна увага приділяється формуванню розуміння визначальної ролі інтелектуальної власності як юридично оформленого права на результат творчої діяльності людини, у динаміці розвитку всіх елементів економічної та соціальної життєдіяльності суспільства. Детально описуються характеристики об’єктів науково-технічної творчості, основні принципи їх правової охорони, методики та способи комерціалізації вказаних об’єктів, види ліцензійних угод, особливості державної системи правової охорони та правового захисту автора і правовласника об’єктів інтелектуальної власності. Значно розширений матеріал стосовно використання та правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет.

Базовий матеріал навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», наведений в обсязі, достатньому для викладання студентам вищих навчальних закладів всіх напрямків підготовки.