Основи біоетики і біобезпеки

608.1:608.3(075.8)

В12  Вадзюк, С.Н.

Основи біоетики і біобезпеки [Текст] : [посібник] / С.Н. Вадзюк, Н.М. Волкова. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 128 с.

 

У посібнику розглянуто проблемне поле й універсальні принципи персоналістичної моделі біоетики щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та біології. Матеріал книги необхідний студентам для досягнення ключових цілей навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики і біобезпеки», а саме розуміння необхідності збереження живими організмами своєї біологічної суті, біологічних якостей, усвідомлення важливості запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності.

Ключові положення основ біоетики і біобезпеки, викладені у пропонованому видані, покращать обізнаність студентів щодо законодавчих документів, які захищають індивідуума, суспільство й людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій.