Органічна електроніка

621.38(075.8)

О-64          Органічна електроніка [Текст] : підручник / [Г.В. Баришніков, Д.Ю. Волинюк, І.І. Гельжинський та ін.] ; за ред. З.Ю. Готри. – Вид. 2-е, зі змін. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 324 с.

Завдяки фундаментальним та експериментальним дослідженням органічних і напівпровідникових матеріалів та значному прогресу в технології отримання та створення електронних структур на їх основі на початку ХХІ ст. виник новий напрям в електроніці – органічна електроніка.

Наведено основні постулати квантової механіки для органічної електроніки. Описано базові структури та особливості функціонування нанорозмірних елементів, пристроїв електронної техніки: сонячних фотоелементів, світловипромінювальних структур, транзисторних структур, сенсорів тощо. Розглянуто фізико-хімічні основи технології створення електронних структур органічної електроніки.

Для студентів та аспірантів, які навчаються за напрямом «Електроніка».