Новинки осені 2022. Підручники і посібники

Чекмишев, Олександр Вікторович.    Основи журналістики [Текст] : навч. посіб. / Олександр Вікторович Чекмишев. — Київ : Академія, 2021. — 168 с. — (Альма-матер).
ISBN 966-580-636-3

Навчальний посібник синтезує сучасні погляди на журналістику, її структуру та функції, місце в медіа системі й місію в суспільстві, висвітлює зміст фахових, етичних стандартів та їхню роль у журналістській діяльності. У ньому аргументовано розкрито специфіку засобів масової інформації та засобів масової комунікації (медіа). Особливо цінним для тих, хто опановує професію, є виклад жанрової системи сучасної журналістики, принципів і технологій готування різножанрових інформаційних матеріалів для різних типів медіа, методів роботи журналіста із джерелами інформації, фактами і виражальними засобами.

Для студентів закладів вищої освіти і всіх, хто цікавиться теоретичними засадами журналістики та журналістської майстерності.

 

 

 

Шляхтун, Петро Панасович.    Сучасний зарубіжний конституціоналізм (основні поняття та інститути) [Текст] : підручник / Петро Панасович Шляхтун. — Київ : Київський університет, 2021. — 512 с.
ISBN 966-933-066-6

Анотація

Розкрито зміст основних понять конституціоналізму як теорії державного правління, що грунтується на конституції та конституційно-правових інститутів зарубіжних держав. Визначено предмет, систему і суб’єкти конституційного права.

З використанням новітнього конституційного законодавства зарубіжних держав виокремлено та проаналізовано конституційно-правові інститути засад організації політичного, економічного, соціального й духовного життя суспільства, форм держави, вищих органів державної влади, розглянуто питання конституційно-правової інституціоналізації політичних партій.

Для студентів закладів вищої освіти.

 

 

Бухало, Олена.    Теорія і методика співпраці закладу дошкільної освіти з родиною [Текст] : навч.-метод. посіб. / Олена Бухало. — Маріуполь ; Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2021. — 196 с
ISBN 966-197-838-5

У навчально-методичному посібнику розглянуто особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами вихованців, до планування й проведення роботи з батьками з різних питань виховання та навчання дитини та психолого-педагогічного супроводу родин, які виховують дітей з особливими освітніми проблемами. У посібнику вміщено тексти лекцій, плани семінарських занять, методичні рекомендації, завдання та запитання для самостійної роботи студентів, короткий термінологічний словник, список основної та додаткової літератури, теми рефератів, тестові завдання, педагогічні задачі та ситуації, додатки.

Навчально-методичний посібник може бути використаний у процесі підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта», котрі вивчають курс «Теорія і методика співпраці ЗДО з родинами» та фахівцями в галузі дошкільної освіти.

 

 

 

Москалик, Галина Георгіївна.    Екологія рослин [Текст] : навч. посіб. / Галина Георгіївна Москалик. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021. — 132 с.
ISBN 966-423-638-3

Практичний посібник підготовлено з урахуванням вимог СКТС. Матеріал представлений у трьох частинах. Анотований зміст лекцій забезпечить освоєння теоретичного матеріалу, практичні та лабораторні роботи сприятимуть формуванню навичок та допоможуть розвинути вміння. Таке поєднання матеріалу дасть змогу застосовувати інтегровані форми навчання, які сприятимуть вивченню кожної теми засобами різних видів діяльності.

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Екологія» спеціальності «Екологія».

 

 

 

Генетика [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Язловицька, О. В. Череватов, Ю. О. Тинкевич, Р. А. Волков. — Ченрівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021. — 148 с.
ISBN 966-423-619-2

Посібник призначений для проведення лабораторних занять їх загального курсу «Генетика». Містить не тільки методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, але й їхнє теоретичне обґрунтування, а також контрольні питання та творчі завдання.

Методологічна основа генетики – генетичний аналіз. Останній включає систему дослідів, спостережень, які проводяться для з’ясування генетичної зумовленості ознаки.

Для студентів, аспірантів, учителів шкіл, гімназій із поглибленим вивченням біології людини.

 

 

 

Опря, Ігор Анатолійович.    Історія зарубіжної культури [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ігор Анатолійович Опря. — Кам’янець-Подільський : Рута, 2021. — 154 с
ISBN 617-8021-64-1

Навчально-методичний посібник призначений для студентів історичного факультету спеціальностей «Середня освіта (Історія)» за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія), «Середня освіта (Історія)» за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство) та «Історія та археологія» за освітньо-професійною програмою Історія.

Він містить робочу програму навчальної дисципліни, плани семінарських занять і методичні рекомендації до їх виконання, питання і тести для поточного і підсумкового контролю, завдання для самостійної роботи і методичні рекомендації до їх виконання, питання до екзамену, словник, додатки, список рекомендованої літератури.

 

 

 

Фінансове право України (загальна частина) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Касьяненко, Т. О. Мацелик, Н. Б. Новицька та ін. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. — 234 с. — (Податкова та митна справа в Україні ; т. 173). ISBN 966-337-640-0

Навчальний посібник присвячений питанням загальної частини фінансового права України. Детально розглядаються питання правового регулювання публічних фінансів. До структури навчального посібника включені теми, які розкривають сучасні тенденції розвитку науки фінансового права, а саме питання правового регулювання фінансової безпеки держави та фінансового процесу. Кожна тема супроводжується питаннями для самоконтролю, тестами та літературою для поглибленого вивчення.

Для студентів та аспірантів закладів вищої освіти, викладачів, а також буде корисним юристам-практикам, науковцям, працівникам органів публічної адміністрації, усім, кого цікавить фінансове право.

 

 

 

Боднарчук, Олег Григорович.    Екологічне право [Текст] : навч. посіб. / Олег Григорович Боднарчук, Оксана Іванівна Боднарчук, Петро Романович Левчук. — Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. — 458 с. — (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 103).
ISBN 966-337-654-7

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання екологічного права та обов’язки громадян, розглядаються особливості права власності на природні ресурси та права природокористування, системи органів і функцій управління у галузі охорони навколишнього природного середовища, економіко-правового механізму, юридичної відповідальності та порушення екологічного законодавства та висвітлюються особливості, притаманні окремим видам права природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони довкілля, а саме правовому регулюванню використання та охорони земель, надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря.

Розглядаються питання користування природно-заповідним фондом України, правового регулювання охорони курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон, а також правового забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх ліквідації.

Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, усіх, кого цікавлять питання правового регулювання земельних відносин.

 

 

 

Березуцький, Вячеслав Володимирович.    Управління охороною праці [Текст] : навч. посіб. / Вячеслав Володимирович Березуцький. — Харків : ФОП Панов А. М., 2021. — 412 с
ISBN 617-7947-87-4

Розглянуто основні питання з управління охороною праці на підприємстві, висвітлено систему управління (СУОП) на державному, регіональному та на рівні підприємств, наведено основні концептуальні засади організації охорони праці на підприємствах України та за кордоном.

Формуванню у майбутніх фахівців у галузі охорони праці здібностей та умінь забезпечувати управлінські функції покликана дисципліна «Управління охороною праці», яка передбачена галузевим стандартом вищої освіти України.

Призначено для студентів спеціальностей з охорони праці, інженерно-технічних працівників, науковців, аспірантів.

 

 

 

Бейлі, Джекі.    Школа скаутингу. Все, що треба знати для пригод просто неба [Текст] / Джекі Бейлі ; з англ. пер. Х. Демидюк. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. — 256 с.
ISBN 617-679-926-9

Чи знаєш ти, як розвести ватру посеред лісу або змайструвати пліт, щоб перебратися через річку? Як тримати в руках компас і орієнтуватися на місцевості під зоряним небом? А може, ти вже чув, як стукотить дощ до намету, або відгукується нічний вітер у горах? Бо це є відчуття повної свободи та єднання з природою.

Ця книжка – справжня школа скаутингу, і вона зовсім не схожа на підручник. Завдяки їй ти навчишся пізнавати світ в колі однодумців, гартуватимеш свій характер, навчишся допомагати іншим у мандрах і пошуку нових, незабутніх пригод. Тут знайдеш найкорисніші практичні навички як от розпізнавати дерева та ідентифікувати птахів і тварин, обирати спорядження для мандрів та правильне місце для табору, будувати укриття, надавати першу медичну допомогу.

Цей посібник дозволить тобі пізнати найпрактичнішу частину скаутингу – справжнього життя на природі.

 

 

 

Негай, Георгій Андрійович.    Історія мистецтв архітектури та містобудування. Архітектура України від давніх часів до XXI ст. [Текст] : навч. посіб. / Георгій Андрійович Негай, Оксана Юріївна Бєлявська, Наталія Сергіївна Машовець. — Хмельницький : ХНУ, 2021. — 253 с.
ISBN 966-330-394-9

Висвітлено архітектурно-будівельну діяльність на території сучасної України, від часів давньогрецької колонізації до кінця XX ст. Розглянуто характерні особливості та естетичні засади народного будівництва і вплив зарубіжної культури на становлення та розвиток української архітектури.

Посібник побудований за тематичним принципом і складається з 14 розділів, кожен із яких описує та висвітлює еволюцію архітектурно-будівельної справи окремих історично-культурних періодів українського народу.

Для студентів, аспірантів, викладачів архітектурних спеціальностей, а також усіх кого цікавить історія української архітектури.

 

 

 

Талант: інструкція з використання. Як перетворити свою творчу іскру на професію [Текст] / Фундація Дарини Жолдак ; [голов. ред. М. Савка]. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 256 c.
ISBN 966-679-974-9

«Талант: інструкція з використання» – книжка створена «Фундацією Дарини Жолдак», яка розповідає підліткам і дорослим про різноманітні творчі професії та про те, як відчути та розвивати свій талант. 13 креативних індустрій, реальні історії визнаних українських професіоналів, цікаві факти про професії та практичні завдання – усе це допоможе по-новому оцінити творчу сферу та реалізувати суперсилу власного таланту.

Книжка буде корисна всім, хто цікавиться сучасним світом, хоче зрозуміти силу таланту та готовий підтримувати молодь на шляху професійного становлення в творчих професіях.

 

 

 

Сміт, Іан Гейдн.    Коротка історія фотографії. Ключові жанри, роботи, теми і техніки [Текст] / Іан Гейдн Сміт ; з англ. пер. Т. Савчинська. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 224 с.
ISBN 617-679-748-7

«Коротка історія фотографії» – інноваційний вступ до теми фотографії. У цій ілюстрованій книжці ви знайдете знакові світлини, роботи культових митців з часу перших експериментів із фотографією на початку ХІХ століття до періоду сучасного цифрового фото.

З книжки ви довідаєтесь, як, чому та коли певні фотографії справді змінили світ. Дизайн видання і продумана структура допомагають читачам легко орієнтуватися у ключових жанрах, митцях, темах та техніках фотографії.

 

 

 

Почапська, Ірина Ярославівна.    Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Ірина Ярославівна Почапська, Оксана Ярославівна Литвиняк. — Львів : Левада, 2021. — 326 с.
ISBN 617-8070-10-6

В книгу включено теоретичний матеріал з охорони праці та безпека життєдіяльності, що охоплює всі основні розділи і складові дисципліни. Представлений матеріал відповідає робочим програмам дисципліни.

Призначений для студентів спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Соціологія», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Туризм».

 

 

 

Теребух, Андрій.    Іміджеологія та PR в туризмі [Текст] : навч. посіб. / Андрій Теребух, Марія Лущик. — Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2021. — 256 с.
ISBN 617-7593-62-0

Навчальний посібник призначений для надання студентам методичної допомоги при вивченні курсу, виконанні завдань практичних занять та самостійної роботи, підготовки до семестрового контролю, іспиту та мотивації професійної і наукової діяльності.

Для студентів, аспірантів туристичних, географічних, економічних спеціальностей, а також спеціалістів, які вивчають проблеми іміджеології, PR-у, маркетингу, реклами, брендингу, урбаністики.

 

 

 

 

 

 

 

 

.