Новинки іноземними мовами (“Folio World’s Classics”)

Новинки іноземними мовами

«Folio Worlds Classics»

Представляємо вам новинки у фонді відділу літератури іноземними мовами, – твори художньої літератури серії «Folio World’s Classics».

Видавництво «Фоліо» розробило 76 книжкових серій художньої, навчальної і популярної літератури різної тематики.

Серед них серія «Folio World’s Classics», до якої увійшли кращі твори світової класичної прози англійською, німецькою та  французькою мовами.

Тексти видань підібрані й промарковані відповідно до рівня складності мови написання (початковий, середній, високий).

Читайте та вивчайте іноземні мови із задоволенням!

 

 

Alcott, Louisa May.
Little Women [Текст] = Маленькі жінки. Part 1 / Louisa May Alcott. — Kharkiv : Folio, 2021. — 307 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

«Little Women» is a novel by American author Louisa May Alcott (1832–1888). First part of the story follows the lives of the four March sisters — Margaret, Jo, Beth, and Amy — who were born in a not so rich family. The girls had to teach themselves to fight their own battles while waiting for their father from the war.

Перша частина роману «Маленькі жінки» американської письменниці Луїзи Мей Елкотт (1832—1888) — це розповідь про чотирьох сестер сімейства Марч – Маргарет, Джо, Бет і Еммі, які народилися у небагатій сім’ї, навчилися долати труднощі та чекають на батька з війни.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Alcott, Louisa May.
Little Women [Текст] = Маленькі жінки. Part 2 / Louisa May Alcott. — Kharkiv : Folio, 2021. — 338 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

Second part of «Little Women» by American author Louisa May Alcott (1832–1888) continues the story of the lives of the four March sisters — Margaret, Jo, Beth, and Amy. The novel is known to somewhat represent childhood memories of the author.

Друга частина роману «Маленькі жінки» американської письменниці Луїзи Мей Елкотт (1832—1888) — продовжує розповідь про чотирьох сестер сімейства Марч – Маргарет, Джо, Бет і Еммі. У романі частково використані дитячими спогади авторки.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Austen, Jane.
Pride and Prejudice [Текст] = Гордість і упередження / Jane Austen. — Kharkiv : Folio, 2020. — 287 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

ane Austen (1775—1817) is still rightly considered the «first lady» of English literature. Her novels are full of subtle psychologism. «Pride and Prejudice» is a story about the love of a wealthy aristocrat and a modest but proud daughter of the owner of a small estate in the province.

Джейн Остен (1775—1817) і досі по праву вважається «першою леді» англійської літератури. Її романи сповнені тонкого психологізму. «Гордість і упередженість» — це історія про кохання заможного красеня-аристократа та скромної, але гордої доньки власника невеликого маєтку в провінції.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Barrie, James Matthew.
 Peter Pan [Текст] = Пітер Пен / James Matthew Barrie. — Kharkiv : Folio, 2020. — 142 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

The story of the Scottish writer James Matthew Barry (1860—1937) «Peter Pan» is a fairy tale about the world of childhood. Peter Pan, the protagonist of the work, does not want to grow up and lives in the wonderful country of Neverland with lost children. He has his own fairy Tinker Bell. However, when it comes to rescuing friends, Peter Pan becomes serious and mature. Повість шотландського письменника Джеймса Метью Баррі (1860—1937) «Пітер Пен» — це казка про світ дитинства. Пітер Пен, головний герой твору, не хоче дорослішати та живе у дивовижній країні Ніделяндія разом із загубленими дітьми. У нього є власна фея Дінь-Дінь. Однак коли потрібно рятувати друзів, Пітер Пен стає серйозним та зрілим.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Bronte, Charlotte.
Jane Eyre [Текст] = Джейн Ейр : [novel] / Charlotte Bronte. — Kharkiv : Folio, 2021. — 653 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

Jane Eyre, the protagonist tof the novel of the same name by British writer Charlotte Brontë (1816—1855), was raised in an orphanage. Having received an excellent education, the girl gets a job as a governess in the family of a wealthy Mr. Rochester. After a while, Jane begins to realize that Rochester is hiding some secret from her…

Джейн Ейр, головна героїня однойменного роману британської письменниці Шарлотти Бронте (1816—1855), виховувалася у притулку. Здобувши гарну освіту, дівчина влаштовується гувернанткою в родину заможного містера Рочестера. З часом Джейн починає розуміти, що Рочестер приховує від неї якусь таємницю…

Рівень складності – Intermediate.

 

 

Burnett, Frances.
 The Secret Garden [Текст] = Таємний сад : [novel] / Frances Burnett. — Kharkiv : Folio, 2021. — 276 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

The novel «The Secret Garden» by the Anglo-American writer Frances Burnett (1849–1924) is about an orphan girl named Mary. One morning, Mary discovers an abandoned garden. She begins to take care of him. The garden helps Mary and her friends to notice the beauty and charm of every moment, to open their hearts to love all living things.

У романі англо-американської письменниці Френсіс Бернет (1849–1924) «Таємний сад» йдеться про дівчинку-сироту Мері. Якось уранці Мері виявляє занедбаний сад. Вона починає за ним доглядати. Сад допомагає Мері та її друзям помітити красу та чарівність кожної миті, розкрити серце для любові до всього живого.

Рівень складності – Intermediate.

 

 

 

Carroll, Lewis.
Alice’s Adventures in Wonderland [Текст] = Аліса в Дивокраї / Lewis Carroll. — Kharkiv : Folio, 2020. — 109 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

This story of Lewis Carroll (1832—1898) is loved both by children and adults. It is about a little girl Alice, who fell into a rabbit hole and discovered a completely different world — incredible, wonderful and full of all sorts of dangers. Since then, Alice’s immortal adventures have begun.

Цю історію Льюїса Керролла (1832—1898) полюбили і діти, і дорослі. Вона про маленьку дівчинку Алісу, яка провалилася у кролячу нору і відкрила зовсім інший світ — неймовірний, чудовий і повний усіляких небезпек. Відтоді почалися безсмертні пригоди Аліси.

Рівень складності – Advanced

 

 

Carroll, Lewis.
Through the Looking-Glass, and What Alice Found There [Текст] = Аліса в Зазеркаллі / Lewis Carroll. — Kharkiv : Folio, 2020. — 112 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

«Through the Looking-Glass, and What Alice Found There» is a continuation of Lewis Carroll’s tale (1832—1898) about the incredible adventures of the girl Alice. In an amazing chess country, where everything is the other way round, the girl is waiting for many mysteries and strange characters.

But is it really just her dream?..

«Аліса в Задзеркаллі» — є продовженням казки Льюїса Керролла (1832—1898) про неймовірні пригоди дівчинки Аліси. У дивовижній країні-шахівниці, де все навпаки, на дівчинку чекає безліч загадок і дивних персонажів.

Та чи справді це лише її сон?..

Рівень складності – Advanced

 

 

Collins, Wilkie.
I Say No [Текст] = Я кажу – ні : [novel] / Wilkie Collins. — Kharkiv : Folio, 2021. — 432 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

Wilkie Collins (1824—1889) — English writer and playwright, one of the founders of the detective genre. «I Say No» is a typical English Victorian novel. This novel has everything — love and adventure, intrigue and detective story. Bright characters, a fascinating description of the feelings of the heroes, life and customs of old England.

Вілкі Коллінз (1824—1889) — англійський письменник і драматург, один із засновників детективного жанру. «Я кажу — ні» — це типовий англійський вікторіанський роман. У цьому романі є все — кохання і пригоди, інтрига і детектив. Яскраві персонажі, захопливий опис почуттів героїв, побуту та звичаїв старовинної Англії.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Dickens, Charles.
The Chimes [Текст] = Дзвони / Charles Dickens. — Kharkiv : Folio, 2021. — 102 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

The novel «The Chimes» by the Englishman Charles Dickens (1812—1870) belongs to the series of «Christmas stories». After talking to the judge, Toby begins to believe that all the poor are bad from birth. However, the spirits of church bells with the help of magic change Toby himself as well as the course of events.

Повість «Дзвони» англійця Чарльза Діккенса (1812—1870) належить до циклу «різдвяних повістей». Носильник Тобі після розмови зi суддею починає вірити, що всі бідняки лихі вже від народження. Однак духи церковних дзвонів за допомогою казкових чар змінюють хід подій і самого Тобі.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Dickens, Charles.
The Cricket on the Hearth [Текст] = Цвіркун домашнього вогнища / Charles Dickens. — Kharkiv : Folio, 2021. — 105 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

The novel «The Cricket of the Hearth» by the English writer Charles Dickens (1812—1870) belongs to the series of «Christmas stories». This is a story about a happy driver’s family. Dramatic events caused by the appearance of a stranger threaten the happiness of the family. However, magical creatures come to the rescue and the spirit of Christmas wins.

Повість «Цвіркун домашнього вогнища» англійського письменника Чарльза Діккенса (1812—1870) належить до цикла «різдвяних повістей». Це розповідь про щасливу сім’ю візника. Драматичні події, спричинені появою чужинця, загрожують щастю родини. Проте чарівні істоти приходять на допомогу і дух Різдва перемагає.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Doyle, Arthur Conan.
His Last Bow [Текст] = Його останній уклін : [short stories] / Arthur Conan Doyle. — Kharkiv : Folio, 2021. — 205 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

«His Last Bow» is one of the short stories by the Scottish writer Arthur Conan Doyle (1859–1930) about the famous detective Sherlock Arthur Conan Doyle (1859–1930) about the famous detective Sherlock a number of new crimes. Because Britain’s military secrets must not fall into the hands of the enemy.

«Його останній уклін» — одне з оповідань шотландського письменника Артура Конан Дойла (1859–1930) про відомого детектива Шерлока Голмса. Шерлоку Голмсу та його незмінному помічникові належить розкрити низку нових злочинів. Однак військові таємниці Великобританії не мусять потрапити до рук ворога.

Рівень складності – Intermediate.

 

 

Doyle, Arthur Conan.
The Adventures of Sherlock Holmes [Текст] = Пригоди Шерлока Холмса / Arthur Conan Doyle. — Kharkiv : Folio, 2020. — 188 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

The outstanding English writer, publicist and journalist Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) wrote historical, adventure and fiction novels. But he entered world literature as the creator of the extraordinary detective Sherlock Holmes, for whom there are no hopeless cases.

Перу видатного англійського письменника, публіциста і журналіста сера Артура Конана Дойла (1859—1930) належать історичні, пригодницькі, фантастичні романи. Але у світову літературу він увійшов як творець видатного сищика Шерлока Холмса, для якого немає безнадійних справ.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Doyle, Arthur Conan.
 The Hound of the Baskervilles [Текст] = Собака Баскервілів / Arthur Conan Doyle. — Kharkiv : Folio, 2020. — 172 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

The outstanding English writer Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) is mostly famous as a creator of the extraordinary detective Sherlock Holmes who always finds the guilty ones and defends the innocent, even when he has to face the mysterious evil at the swamp.

Видатний англійський письменник сер Артур Конан Дойл (1859—1930) відомий насамперед як творець видатного сищика Шерлока Холмса, який завжди знаходить справжнього винуватиця та виправдовує невинного, навіть коли йому протистоять сили зла на болотах.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Doyle, Arthur Conan.
The Case-Book of Sherlock Holmes [Текст] = Архів Шерлока Голмса / Arthur Conan Doyle. — Kharkiv : Folio, 2021. — 297 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

«The Case-Book of Sherlock Holmes» is the latest collection of Scottish writer Arthur Conan Doyle’s detective stories (1859–1930) about Sherlock Holmes. The characters of these works are thieving and unusual, and the gloomy mood of the stories refers to the horrors of the First World War.

«Архів Шерлока Голмса» — остання збірка детективних оповідань шотландського письменника Артура Конан Дойла (1859–1930) про Шерлока Голмса. Персонажі цих творів є злодійськими та незвичними, а похмурий настрій історій відсилає до жахіть Першої світової війни.

Рівень складності – Intermediate.

 

 

Grimm, Bruder.
Marchen [Текст] = Казки / Bruder Grimm. — Kharkiv : Folio, 2021. — 117 s. — (Folio World’s Classics). — Нім. мовою.

 Анотація

Brüder Grimm — Jacob (1785—1863) und Wilhelm (1786—1859) — deutsche Linguisten und weltberühmte Geschichtenerzähler. Seit ihrer Studienzeit sammeln sie Volksgeschichten, Legenden und verarbeiten sie für ihre Zeitgenossen. Die Märchen der Brüder Grimm sind so realistisch und höchst moralisch, dass selbst Erwachsene sie mit großer Freude lesen.

Брати Грімм — Якоб (1785—1863) і Вільгельм (1786—1859) — німецькі лінгвісти та всесвітньовідомі казкарі. Ще зі студентських років вони збирали народні оповідання, легенди й літературно обробляли їх для сучасників. Їхні казки настільки реалістичні та високоморальні, що навіть дорослі читають їх із неабияким захопленням.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Hauff, Wilhelm.
 Marchen [Текст] = Казки / Wilhelm Hauff. — Kharkiv : Folio, 2021. — 127 s. — (Folio World’s Classics). — Нім. мовою.

 Анотація

Sowohl Kinder als auch Erwachsene mögen die Geschichten des deutschen Schriftstellers Wilhelm Hauff (1802—1827). Er einer der wenigen Autoren ist, die es geschafft haben, gewöhnliche Legenden über Geister und die Armen, die die bösen Reichen bestrafen, in magische, lebendige und unvergessliche Meisterwerke zu verwandeln, die heute interessant zu lesen sind.

Казки німецького письменника Вільгельма Гауфа (1802—1827) подобаються і дітям, і дорослим. Він належить до тих небагатьох авторів, кому вдалося зробити зі звичайних легенд про привидів і бідняків, які карають злих багатіїв, дивовижні, яскраві шедеври, котрі цікаво читати й сьогодні.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Hawthorne, Nathaniel.
The House of the Seven Gables [Текст] = Будинок із сімома фронтонами : [novel] / Nathaniel Hawthorne. — Kharkiv : Folio, 2021. — 366 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

«The House of the Seven Gables» is a Gothic novel by the American writer Nathaniel Hawthorne (1804—1864). The author discusses the past and present of New England and addresses the themes of guilt, retribution, and atonement. This is a story about the relationship of two genera. A gloomy and uncomfortable house has witnessed many secrets and mysteries…

«Будинок із сімома фронтонами» — готичний роман американського письменника Натаніеля Готорна (1804—1864). Автор оповідає про минуле та сучасне йому Нової Англії та зачіпає теми провини, відплати та спокутування. Це історія про взаємини двох родів. Похмурий і незатишний будинок став свідком багатьох таємниць і загадок…

Рівень складності – Advanced

 

 

Hoffmann, E. -T.-A.
Meister Floh [Текст] = Володар бліх / E.-T.-A. Hoffmann. — Kharkiv : Folio, 2021. — 142 s. — (Folio World’s Classics). — Нім. мовою.

 Анотація

Die Ereignisse im Märchenroman des deutschen Schriftstellers Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776—1822) «Meister Floh» entwickeln sich ziemlich schnell. Der Protagonist der Arbeit Peregrinus Tyß ist plötzlich in ein mysteriöses Spiel mystischer Kräfte verwickelt. Jeder Charakter in der Geschichte hat sein eigenes okkultes Gegenstück.

Події у казково-фантастичній повісті німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822) «Володар бліх» розвиваються доволі стрімко. Головний герой твору Перегрінус Тис несподівано виявляється залученим до таємничої гри містичних сил. Кожен персонаж повісті має свого окультного двійника.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Irving, Washington.
The Legend of Sleepy Hollow and Other Ghostly Tales [Текст] = Легенда про Сонний Виярок та інші примарні історії / Washington Irving. — Kharkiv : Folio, 2021. — 179 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

The works of Washington Irving (1783—1859) are ironic and mysterious at the same time. They fascinate with a combination of serious and funny, fiction and reality. His mythical heroes roam the dark forests and valleys, encountering spirits and ghosts. The collection of short stories «The Legend of Sleepy Hollow and Other Ghostly Tales» includes the best works of the ancestor of American short stories.

Твори Вашингтона Ірвінга (1783—1859) іронічні та водночас загадкові. Вони захоплюють поєднанням серйозного та кумедного, вигадки й реальності. Його міфічні герої блукають у темних лісах та долинах, натрапляють на духів та привидів. До збірки оповідань «Легенда про Сонний Виярок та інші примарні історії» ввійшли найкращі твори родоначальника американської новелістики.

Рівень складності – Intermediate

 

 

 

Jerome, Jerome K..
Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) [Текст] = Троє в одному човні (як не рахувати собаки) / Jerome K. Jerome. — Kharkiv : Folio, 2020. — 110 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

Jerome K. Jerome (1859—1927) was an English humorist. The situations he portrayed from the lives of ordinary Englishmen in his work «Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)» are still witty. Any minor thing — from packing to trying to open a can with food — can cause a number of adventures.

Джером К. Джером (1859—1927) — англійський письменник-гуморист. Змальовані ним ситуації з життя пересічних англійців у творі «Троє в одному човні (як не рахувати собаки)» досі є дотепними. Будь-яка дрібниця — від зборів і до спроби відкрити банку консервів — може спричинити низку пригод.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Kafka, Franz.
Die Verwandlung [Текст] = Перевтілення / Franz Kafka. — Kharkiv : Folio, 2021. — 103 s. — (Folio World’s Classics). — Нім. мовою.

 Анотація

Der Held dieser Geschichte von Franz Kafka (1883—1924) wacht eines Tages auf… als Insekt wiedergeboren. Er verliert seinen Job, die Familie sperrt ihn in ein Zimmer. Eine solche Isolation führt schließlich zu seinem Tod. In symbolischen Begriffen wird die Geschichte «Die Verwandlung» als ein Prozess der gesellschaftlichen Ablehnung einer «kranken» Person wegen ihres Unglücks gelesen.

Герой цієї повісті Франца Кафки (1883—1924) одного дня прокидається… перевтіленим на комаху. Він втрачає роботу, родина замикає його в кімнаті. Така ізоляція зрештою призводить його до смерті. У символічному плані повість «Перевтілення» прочитується як процес відторгнення суспільством «хворої» на своє нещастя людини.

Рівень складності – Intermediate

 

 

 

Leroux, Gaston.
Le Fantome de l’Opera [Текст] = Привид Опери : [roman] / Gaston Leroux. — Kharkiv : Folio, 2021. — 346 p. — (Folio World’s Classics). — Фр. мовою.

 Анотація

Le roman gothique «Le Fantôme de l’Opéra» appartient à la plume de l’écrivain français Gaston Leroux et, selon l’auteur lui-même, représente des événements réels. Des événements étonnants se déroulent à l’Opéra de Paris: la perte d’argent, la disparition du chanteur, des accidents… De la première à la dernière page, Leroux tient le lecteur en haleine.

Готичний роман «Привид Опери» належить перу французького письменника Ґастона Леру та, за твердженням самого автора твору, змальовує реальні події. Дивні пригоди відбуваються в Паризькому оперному театрі: пропажа грошей, зникнення співачки, нещасні випадки… З першої та до останньої сторінки Леру тримає читача в напрузі.

Рівень складності – Intermediate

 

London, Jack.
White Fang [Текст] = Біле Ікло / Jack London. — Kharkiv : Folio, 2020. — 204 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

«White Fang» is an adventure novel by American writer Jack London (1876—1916). The main character is a wolf named White Fang. It is a story of a wolf that was tamed in times of gold fever on Alaska. A big part of the story is shown from animals’ perspective.

«Біле Ікло» — пригодницький роман американського письменника Джека Лондона (1876—1916), головним героєм якого є вовк на прізвисько Біле Ікло. Це розповідь про долю прирученого вовка під час золотої лихоманки на Алясці. Значну частину історії показано очима тварин.

Рівень складності – Intermediate

Montgomery, Lucy Maud.
 Anne of Avonlea [Текст] = Енн із Ейвонлі : [novel] / Lucy Maud Montgomery. — Kharkiv : Folio, 2021. — 318 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

«Anne of Avonlea», a novel by Canadian writer Lucy Maud Montgomery (1874–1942), is a sequel to «Anne of Green Gables». After the Royal Teachers’ Seminary, Anne returned to Avonley to teach at a local school. She makes new friends, Anne experiences new adventures and suddenly realizes that she likes one young man more and more…

«Енн із Ейвонлі» — роман канадської письменниці Люсі Мод Монтгомері (1874–1942), є продовженням «Енн із Зелених Дахів». Після Королівської вчительської семінарії Енн повертається до Ейвонлі, щоб учителювати в місцевій школі. У неї з’являються нові друзі, Енн зазнає нових пригод і раптом усвідомлює, що їй дедалі більше подобається один юнак…

Рівень складності – Intermediate

 

 

Montgomery, Lucy Maud.
 Anne of Green Gables [Текст] = Енн із Зелених Дахів : [novel] / Lucy Maud Montgomery. — Kharkiv : Folio, 2021. — 318 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

«Anne of Green Gables» is the first and most famous novel by Canadian writer Lucy Maud Montgomery (1874–1942). A single brother and his sister decide to adopt a teenage boy so he could help with the household. Due to a misunderstanding, however, comes the red-haired girl Anne Shirley… The action of the novel unfolds in the late XIX century.

«Енн із Зелених Дахів» — перший і найвідоміший роман канадської письменниці Люсі Мод Монтгомері (1874–1942). Самотні брат і сестра вирішують усиновити хлопчика-підлітка, який міг би допомагати по господарству. Однак через непорозуміння приїжджає рудоволоса дівчинка Енн Ширлі… Дія роману розгортається наприкінці XIX століття.

Рівень складності – Intermediate.

 

 

Nietzsche, Friedrich.
Also sprach Zarathustra: Ein Buch fur Alle und Keinen [Текст] = Так мовив Заратустра / Friedrich Nietzsche. — Kharkiv : Folio, 2021. — 112 s. — (Folio World’s Classics). — Нім. мовою.

 Анотація

«Also sprach Zarathustra» — ist das Werk des deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche (1844—1900). Es erzählt vom Schicksal und den Lehren eines wandernden Philosophen, der sich Zarathustra nennt, den Namen des Propheten einer der ältesten Religionen der Welt, basierend auf der Lehre von der freien Wahl des Menschen zwischen Gut und Böse.

«Так мовив Заратустра» — твір німецького філософа Фрідріха Ніцше (1844—1900). У ньому розповідається про долю та вчення мандрівного філософа, який називає себе Заратустрою, тобто ім’ям пророка однієї з найстародавніших релігій світу, яка ґрунтується на вченні про вільний вибір людини між добром і злом.

Рівень складності – Intermediate

 

 

O’Henry
 The Roads We Take [Текст] = Дороги, що ми обираємо / O’Henry. — Kharkiv : Folio, 2020. — 110 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

«… It’s what’s inside of us that makes us turn out the way we do» — the phrase embedded in the mouth of one of the heroes of the story, became the leitmotif of the most famous work of O. Henry (1862—1910) «The Roads We Take». Conciseness of presentation, subtle humor, unusual plot and unpredictable outcome are the hallmarks of his short prose.

«…Те, що всередині нас, змушує обирати дорогу» — фраза, що вкладена в уста одного із героїв оповідання, стала лейтмотивом найвідомішого твору О. Генрі (1862—1910) «Дороги, що ми обираємо». Лаконічність викладу, тонкий гумор, незвичність сюжету та непередбачувана розв’язка є характерною ознакою його малої прози.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Orwell, George.
 Animal Farm [Текст] = Ферма тварин / George Orwell. — Kharkiv : Folio, 2021. — 110 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

The English writer George Orwell (1903—1950) gained worldwide fame for his works written in the last years of his life. The political allegory «Animal Farm» depicts the rebirth of revolutionary principles and programs, the gradual transition from the ideas of general equality and the construction of utopia to dictatorship and totalitarianism.

Англійський письменник Джордж Орвелл (1903—1950) набув всесвітньої слави завдяки творам, написаним в останні роки життя. Політична алегорія «Ферма тварин» змальовує переродження революційних принципів і програм, поступовий перехід з ідей загальної рівності і побудови утопії до диктатури і тоталітаризму.

Рівень складності – advanced.

 

 

Orwell, George.
One thousand nine hundred and eighty-four (1984) [Текст] = Тисяча дев’ятсот вісімдесят чотири (1984) / George Orwell. — Kharkiv : Folio, 2021. — 370 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

The English writer George Orwell (1903—1950) gained worldwide fame for his works written in the last years of his life. The anti-utopia novel 1984 tells the story of Winston Smith and his degradation under the influence of the totalitarian state in which he lives.

Англійський письменник Джордж Орвелл (1903—1950) набув всесвітньої слави завдяки творам, написаним в останні роки життя. Роман-антиутопія «1984» розповідає історію Вінстона Сміта і його деградації під впливом тоталітарної держави, в якій він живе.

Рівень складності – advanced

 

 

Poe, Edgar Allan.
 The Gold-Bug [Текст] = Золотий жук / Edgar Allan Poe. — Kharkiv : Folio, 2020. — 188 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

A collection of detective and mystery stories written by famous American writer Edgar Allan Poe (1809—1849) who is considered one of the founders of science fiction and science detective genres. It includes a great number of mysteries that can be solved with scientific methods and unlimited imagination.

Збірка детективних та містичних оповідань, написаних видатним американським письменником, засновником жанру наукової фантастики та наукового детективу Едгаром Алланом По (1809—1849). Це колекція загадок, які можна розплутати, застосовуючи наукові методи та нічим не скуту уяву.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Saint-Exupery, Antoine de.
Le Petit Prince [Текст] = Маленький принц / Antoine de Saint-Exupery. — Kharkiv : Folio, 2020. — 110 p. — (Folio World’s Classics). — Фр. мовою.

 Анотація

Les œuvres de l’écrivain français Antoine de Saint-Exupéry (1900—1944) font écho presque mystique au présent. L’auteur pose la question du progrès et de ses conséquences, du risque et de la responsabilité, du sens de la vie humaine… Le conte philosophique «Le Petit Prince» est le résultat de l’expérience de vie de l’écrivain.

Твори французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері (1900—1944) сповнені майже містичного перегуку із сьогоденням. Автор порушує питання прогресу і його наслідків, ризику та відповідальності, сенсу людського життя… Філософська казка «Маленький принц» стала підсумком життєвого досвіду митця.

Рівень складності – Intermédiaire

 

 

Shelley, Mary.
Frankenstein [Текст] = Франкенштейн : [novel] / Mary Shelley. — Kharkiv : Folio, 2021. — 267 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

«Frankenstein» is an epistolary Gothic novel by the English writer Mary Shelley (1797—1851). The book is about Victor Frankenstein, who managed to comprehend the mystery of the origin of life and learn to revive lifeless matter. Later he renounces his creation, but the nameless monster begins to persecute its creator.

«Франкенштейн» — епістолярний готичний роман англійської письменниці Мері Шеллі (1797—1851). У книзі йдеться про вченого Віктора Франкенштейна, якому вдалося осягнути таємницю зародження життя та навчитися оживляти неживу матерію. Згодом він відрікається від власного творіння, але безіменне чудовисько починає переслідувати свого творця.

Рівень складності – Intermediate.

 

 

Twain, Mark.
A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court [Текст] = Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура : [novel] / Mark Twain. — Kharkiv : Folio, 2021. — 372 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

«A Connecticut Yankee In King Arthur’s Court» is a novel by the American writer Mark Twain (1835—1910). This is one of the first descriptions of time travel in literature. The novel satirically mocks chivalrous stories about the Middle Ages.

Рівень складності –Advanced.

«Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура» — роман аме­риканського письменника Марка Твена (1835—1910). Це один із перших описів подорожі у часі в літературі. Роман у сатиричному дусі висміює лицарські романи про Середньовіччя.

 

 

 

Twain, Mark.
The Adventures of Tom Sawyer [Текст] = Пригоди Тома Соєра / Mark Twain. — Kharkiv : Folio, 2021. — 252 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

«The Adventures of Tom Sawyer» is a novel by Mark Twain (1835—1910). The story describes the adventures of a boy named Tom Sawyer from the town of St. Petersburg (reminiscent of the town of Hannibal, where the author grew up) in the southern United States. The events of the novel take place on the eve of the Civil War in the United States.

«Пригоди Тома Соєра» — роман Марка Твена (1835—1910). Твір розповідає про пригоди хлопчика на ім’я Том Соєр з містечка Сейнт-Пітерсбург (нагадує містечко Ганнібал, де виріс автор) на півдні Сполучених Штатів. Події роману відбуваються напередодні Громадянської війни в Сполучених Штатах Америки.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Wilde, Oscar.
The Fairy Tales [Текст] = Казки / Oscar Wilde. — Kharkiv : Folio, 2020. — 124 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

 Анотація

Oscar Wilde (1854—1900) — Anglo-Irish writer, an outstanding master of paradox and satirical nonsense. Reflections on good, evil and beauty are inherent in Wilde’s «The Fairy Tales». They are characterized by incredible fantasy, humanistic mood and ironic manner of presentation.

Оскар Вайлд (1854—1900) — англо-ірландський письменник, видатний майстер парадоксу і сатиричного нонсенсу. Роздуми про добро, зло і красу притаманні «Казкам» Вайлда. Вони вирізняються неймовірною фантазією, гуманістичним настроєм та іронічною манерою викладу.

Рівень складності – Intermediate

 

 

Wilde, Oscar.
 The Picture of Dorian Gray [Текст] = Портрет Доріана Грея / Oscar Wilde. — Kharkiv : Folio, 2020. — 235 p. — (Folio World’s Classics). — Англ. мовою.

Анотація

The most famous and popular novel of English writer Oscar Wilde (1854—1900). Dorian Gray is a very attractive young man who wishes to make a link between his soul and his portrait so that the picture gets old but he stays young forever. However, not only the picture gets older instead of him — it also shows the influence of all his actions on his soul..

Єдиний роман та найвідоміший та найпопулярніший твір англійського письменника Оскара Вайльда (1854—1900). Доріан Грей, надзвичайно привабливий молодик, бажає прикувати свою душу до свого портрета, щоб портрет старів, а він залишався молодим завжди. Картина старіє, до того ж на ній відображаються всі вчинки Доріана.

Рівень складності – Intermediate