Неповнолітні та право (до Дня права)

 

Дитина буде поважати права інших людей,
якщо вона сама буде складати правила
поведінки і нести за них відповідальність.

 

Ти молодий, енергійний, сповнений честолюбивих намірів. Ти хочеш приборкати світ, але тебе ще не сприймають всерйоз. Дорослi посміхаються: «Почекай, підростеш».

Тобі здається, що ти знаєш усе, чи майже усе. Всі твої мрії нездiйсненнi лише тому, що тобі ще немає 18 років, ти – неповнолітній! Швидше стати дорослим! Швидше позбутись цього перехідного віку!

Але не поспішай. Почитай i подумай. Ти уже багато чого можеш. Мало того, твій вік у багато в чому надає переваги перед дорослими. I ці переваги варто знати i використовувати, так само як варто знати i пам’ятати, що кожен новий день наближає тебе до дорослості i те, що вчора було лише дитячими пустощами, сьогодні уже виглядає як правопорушення, а то й злочин, за який відповідати уже не батькам, а тобi.

Твої права гарантуються Конституцією України та іншими нормативними актами України.

Ця виставка i є спробою показати тобі, що ти уже можеш, що тобі гарантує закон i що він від тебе вимагає.

Україна. Конституція
Конституція незалежної України. У 3-х кн [Текст] : Стенограми. Документи. Кн.3. Ч. ХХ / Україна. Конституція ; Ред. С. Головатий. — Київ : Українська Правнича Фундація, 2006. — 469с.

 

 

 

Кудрявцева, О. М.
Конвенція ООН про права дитини 1989 року: сутність, зміст, перспективи розвитку правозахисного потенціалу [Текст] / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 3. — С. 42-50.

 

Конвенція про права дитини та законодавство України [Текст] : Роз’яснення, коментарі / О.Л.Копиленко,О.К.Сусол,Л.В.Хомік та ін. — Київ : РННЦ”ДІНІТ”, 2002. — 200 с. — (Майбутнє нашим дітям).

 

 

 

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства [Текст] // Офіційний вісник України. — 2012. — № 93. — С. 364-378.

 

 

Проценко, О. О.
Верифікація показань під час допиту неповнолітнього підозрюваного [Текст] / О. О. Проценко // Юридична психологія. — 2019. — № 2 (25). — С. 86-92. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація:

– кримінальне провадження, досудове розслідування, слідчі (розшукові) дії, верифікація неправдивих показань.

 

 

Ковальчук, В. П.
Вплив насильства та жорстокості в засобах масової інформації на протиправну поведінку неповнолітніх [Текст] / В. П. Ковальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2018. — Вип. 1. — С. 259-267. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

Анотація:

– агресивність в ЗМІ, Інтернет, протиправна поведінка неповнолітніх.

 

 

Алєксєєва, О. В.
Групи ризику дітей в Україні: кримінологічний аналіз [Текст] / О. В. Алєксєєва, О. М. Опанасюк // Наука і правоохорона. — 2019. — № 1 (43). — С. 182-187. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

Анотація:

– родини соціального ризику – це родини біженців і вимушених переселенців, родини з асоціальною багатодітністю, неповні сім’ї.

 

 

Корнієнко, М. В.
Деякі особливості адміністративної відповідальності дітей згідно з чинним законодавством України [Текст] / М. В. Корнієнко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2018. — Вип. 2 (82). — С. 162-169. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

Анотація:

– малолітні, неповнолітні, відповідальність неповнолітніх, заходи впливу.

 

 

Бабенко, Ольга Георгіївна.
Деякі питання представництва неповнолітнього підозрюваного / Ольга Георгіївна Бабенко // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 1 (62). — С. 167-176. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

Анотація:

неповнолітній підозрюваний, адвокат, захисник, права неповнолітнього

 

 

Бабенко, О. Г.
Допит неповнолітнього підозрюваного [Текст] / О. Г. Бабенко // Правовий часопис Донбасу. — 2019. — № 4 (69). — С. 102-108. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

Анотація:

– кримінальне провадження, досудове розслідування, права неповнолітнього підозрюваного

 

 

Шашкова-Журавель, І. О.
Деякі питання реалізації Україною міжнародно-правових норм про працю неповнолітніх: адміністративно-правовий аспект [Текст] / І. О. Шашкова-Журавель // Наукові записки. Серія: Право. — 2019. — Вип. 7. — С. 164-170. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

Мінченко, С.
Заходи запобігання наркоманії серед неповнолітніх в Україні [Текст] / С. Мінченко // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2018. — № 4 (56). — С. 94-104. — Бібліогр. в кінці ст. (17 назв).

Анотація:

– фонові явища злочинності, наркозлочинність

 

Молчанова, А.
Зупинити жорстокість. Соціально-етичні проблеми відносин підлітків [Текст] / А. Молчанова // Профтехосвіта. — 2019. — № 3 (123). — С. 2-6. — Бібліогр.:с.5 (7 назв).

Анотація:

Булінг: причини й наслідки, державна політика щодо булінгу

 

 

Андріяшевська, М. С.
Кримінально-правова охорона дитинства: аналіз стану законодавчого забезпечення ювенальної віктимології [Текст] / М. С. Андріяшевська // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 3 (64). — С. 126-135. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

 

 

Ільченко, О. В.
Міжнародний досвід застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх [Текст] / О. В. Ільченко // Правові горизонти. — 2018. — № 8 (21). — С. 90-95. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

 

 

 

Романенко, О. В.
Напрями психопрофілактики віктимної поведінки неповнолітніх [Текст] / О. В. Романенко // Юридична психологія. — 2018. — № 2 (23). — С. 72-82. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

Анотація:

– правосвідомість, соціалізація, віктимна поведінка, вікові особливості, соціально-перцептивне передбачення, психопрофілактична робота

 

 

Чупринський, Б.
Особливості призначення покарання неповнолітнім за наявності обставин, що пом’якшують покарання [Текст] / Б. Чупринський // Історико-правовий часопис. — 2016. — № 1. — С. 183-187.

 

 

 

 

Дідківська, Г. В.
Особливості призначення покарання неповнолітнім [Текст] / Г. В. Дідківська, П. В. Цимбал, М. О. Семинишин // Науковий вісник. — 2012. — № 2 (57). — С. 213-218.

Анотація:

“Пекінські правила”

Правосуддя неповнолітніх

 

Підченко, Т. В.
Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із нанесенням легких тілесних ушкоджень, що вчинені неповнолітніми [Текст] / Т. В. Підченко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки. — 2012. — № 2 (3). — С. 91-95.

Анотація:

Злочинність молоді; неповнолітні

 

Крикунов, О.
Особливості суб‘єктивного складу кримінального провадження щодо неповнолітніх / О. Крикунов // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 2 (14). — С. 98-107. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).

Анотація:

неповнолітній підозрюваний, ювенальна юстиція, психолог

 

 

Кваша, Р. С.
Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації / Р. С. Кваша // Держава і право. Серія: Юридичні науки. — 2019. — Вип. 83. — С. 331-342. — Бібліогр. в кінці ст. (19 назв).

 

 

 

Кружинська, Л. В.
Правове виховання дітей [Текст] / Л. В. Кружинська // Бюлетень Мін’юсту України. — 2019. — № 5. — С. 31-32.

Анотація:

– пам’ятка для батьків з правового виховання дітей

– порушення прав дитини

 

Кисель, А.
Правове регулювання охорони праці неповнолітніх [Текст] / А. Кисель // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 10. — С. 73-78. — Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).

Анотація:

– праця молоді, умови праці, робочий час

 

Веселов, М. Ю.
Правовий статус особи, яка не досягла віку кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні [Текст] / М. Ю. Веселов, М. Ю. Гаврилюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2019. — Вип. 2 (86). — С. 105-115. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

Анотація:

– діти, суспільно небезпечне діяння, примусові заходи виховного характеру, ювенальна юстиція.

 

 

Москалик, Г. Ф.
Проблема захисту прав неповнолітніх у сучасній Україні [Текст] / Г. Ф. Москалик // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 8. — С. 61-62. — Бібліогр.: с.62 (9 назв).

 

 

 

 

Топчій, О.
Складові інформаційної безпеки неповнолітніх як об’єкти правового регулювання та правового впливу [Текст] / О. Топчій // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 1. — С. 140-145. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

Анотація:

– на рівнях особистості, суспільства і держави

 

 

Столярчук, Ольга Святославівна.
Соціальна робота з дітьми вулиці / Ольга Святославівна Столярчук // Соціально-гуманітарний вісник. — 2020. — Вип.32-33. — С. 103-104.

Анотація:

Запобігання злочинам, що вчиняються безпритульними та бездоглядними дітьми в Україні

 

Василик, Юлія.
Участь малолітніх та неповнолітніх осіб як сторін у цивільному процесі [Текст] / Ю. Василик // Віче. — 2014. — № 6. — С. 26-29.