Національно-патріотичне виховання молоді: онлайн видання

Шановні освітяни та бібліотекарі!

6 червня 2022 року Міністерство освіти і науки України затвердило Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України.

У Концепції наголошується, що на сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає необхідність переосмислення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді ‑ формування української ідентичності, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Сподіваємося, що наша добірка онлайн-ресурсів стане вам у нагоді щодо підготовки заходів національно-патріотичного виховання юнацтва/молоді України.

Марковська М. Як організувати патріотичне виховання. 30 ідей, порад і ресурсів [Електронний ресурс] / Марія Марковська // Нова українська школа. – 11 липня 2022. – Режим доступу: – https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-patriotychne-vyhovannya-30-idej-porad-i-resursiv/

Громадянсько-патріотичне виховання учнівської молоді [Електронний ресурс] : здобутки та проблеми освітян Полтавщини / Настенко Н.В., Сліпак В.О. . — Полтава : ПОІППО, 2005. — 96 с.

Детальніше

 

 

 

Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об‘єднаннях [Електронний ресурс] : метод. посіб. / [авт. кол.: Т.К. Окушко, Ж.В. Петрочко, Н.В. Харченко та ін.]. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. — 198 с.

Детальніше

 

 

 

Плекаємо патріотів України (збірка статей освітян Черкащини з досвіду патріотичного виховання) [Електронний ресурс]. — Черкаси : Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2011. — 120 с.

Детальніше

 

 

 

Побратими. Історії українських воїнів [Електронний ресурс] / [за заг. ред. В. Буряченка]. — Київ : Військо України, 2016. — 224 с. — (Бібліотека журналу “Військо України” ; кн. 1).

Детальніше

 

 

 

 

Формування загальнолюдських та патріотичних цінностей у студентської молод [Електронний ресурс] : зб.наук. пр. / ред. А. С. Кобець, П. К. Охмат, В. І. Мороз та ін. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015. — 279 с.

Детальніше

 

 

 

Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» [Електронний ресурс] : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / рец. Ю. О. Нікітін, С. М Грицай, М. В Жук ; ред. С. В. Драновська, Л. М Чхайло ; власник прав Електронне науково методичне видання. — Суми : КЗ СОІППО, 2017. — 401 с.

Детальніше

 

 

 

Абрамчук, О.В.
Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів [Електронний ресурс]: Монографія / О. В. Абрамчук, М. М. Фіцула ; рец. М. І. Сметанський, Є. Н. Приступа. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 147c.

Детальніше

 

 

 

Александрова, О. С.
Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика [Електронний ресурс] : монографія / О. С. Александрова, Ф. Л. Левітас, О. О. Салата та ін.Київ; рец. І. К. Патриляк, Л. О. Филипович ; ред. Ф. Л. Левітаса, О. С Александрова, О. О. Салати. — Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. — 172 с.

Детальніше

 

 

Андреєв, Т.
Приховані спогади [Електронний ресурс] : Навчально-методичний посібник для роботи з чутливими та контроверсійними темами сучасної історії України / Т. Андреєв, О. Більченко, Ю. Буланов та ін. ; ред. І. Костюк, О. Пазюк ; дизайнер палітурки Н. Гурова, Я. Новоселова. — Київ : ТОВ «ДЄОНІС ПЛЮС», 2022. — 212 с.

Детальніше

 

 

Бех, І.Д.
З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді) [Електронний ресурс] : посіб. / І.Д. Бех, В.І. Кириченко, Ж.В. Петрочко. — Харків : «Друкарня Мадрид», 2016.

Детальніше

 

 

 

Бех, І.Д.
Національна ідея в становленні громадянина-патріота України [Електронний ресурс] : Програмно-виховний контекст / І. Д. Бех, К. І. Чорна ; рец. Г. А. Назаренко, В. М. Мельниченко ; власник прав Національна Академія педагогічних наук України. — Київ : б. в., 2014. — 48 с.

Детальніше

 

 

 

Боярчук, О.І.
Патріотичні акварелі: формування свідомого громадянина-патріота України [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / О. І. Боярчук, Л. В. Микитюк, Ю. П. Устич ; рец. Л. В Галкіна, Є. М. Бачинська ; ред. О. І Боярчук, Л. В Бичевська, Л. В. Микитюк. — Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015.

Детальніше

 

 

Вовк, В. І.
Патріотизм як елемент культури [Текст] : бібліогр. огляд-дайджест / В. І. Вовк ; ред. С. О. Чачко, В. М. Кучерява. — Київ : Державна бібліотека України для юнацтва, 2016. — 36 с.Київ.

Детальніше

 

 

 

В.С, Кудін
Досвід діяльності закладів позашкільної освіти з патріотичного виховання [Електронний ресурс] : методичний посібник / Кудін В.С. — Київ : КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2016. — 80 с.

Детальніше

 

 

 

Добровольська, Л.Н.
Національне-патріотичне виховання молодших школярів – пріоритетний напрям діяльності педагогів [Електронний ресурс] : посібник / Л. Н. Добровольська, В. О. Чорновіл ; рец. С. А. Гаряча, В. М Мединська. — Черкаси : КНЗ «ЧОІПОПП Черкаської обласної ради», 2016. — 135 с.

Детальніше

 

 

Дугіна, В. М.
Формування національної свідомості та патріотизму засобами позашкільної освіти [Електронний ресурс] : методичний посібник / В. М. Дугіна, С. В. Щелкунова ; рец. О. В. Макарова. — Харків : б. в., 2015. — 41 с.

Детальніше

 

 

 

Каплуновська, О. М.
“Україна – моя Батьківщина”. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О. М. Каплуновська, І. І. Кичата, Ю. М. Палець  ; рец. Л. І. Зайцева, І. І. Кісельова ; ред. О. Д. Рейпольської. — Тернопіль : Мандрівець, 2016. — 72 с.

Детальніше

 

 

 

Колодій, О.С.
Виховання патріотизму у студентів аграрних ВНЗ [Електронний ресурс] : Навчально-методичний посібник / О. С. Колодій ; рец. І. І Смагін, С. Д Поплавська ; ред. М. В. Левківский. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 76 с.

Детальніше

 

 

 

Кравець, Н. П.
Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін [Електронний ресурс] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 15 травня 2018 року / Н. П. Кравець. — Київ : Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова , 2018. — 6 с.

Детальніше

 

 

Лукашева, А. О.
«Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрямок виховного процесу в закладах позашкільної освіти» [Електронний ресурс] : Збірник «Грані науково-технічної творчості Запорізької області» . № 2 (2019) / А. О. Лукашева ; ред. А. О.  Лукашева ; корект. О. В. Ревков. — Запоріжжя : комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради, 2019. — 72 с.

Детальніше

 

 

Малохатько, М. В.
«Створення умов національнопатріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах школи – комплексу» [Електронний ресурс] : методичний посібник / М. В. Малохатько, Л. О. Федченок, Ю. В. Чухрай. — Запоріжжя : ІАМЦ, 2016. — 40 с.

Детальніше

 

 

Петронговський, Р. Р
Теорія і практика формування патріотизму старшокласникі [Електронний ресурс] : Монографія / Р. Р Петронговський ; рец. С. П Щерба, Н. А. Сейко ; ред. М. В. Левсківський. — Житомир : Полісся, 2003. — 231 с.

Детальніше

 

 

 

Привалко, Т. В
Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей [Електронний ресурс] : матеріали ХV науково-практичної конференції / Привалко ; ред. Єрохін, Осічнюк, Чугаєнко, Єрмошенко, Матвійчук, Ільчук, Привалко. — Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2016. — 188 с.

Детальніше

 

 

Ратинська, І.В.
Національно-патріотична складова дошкільної освіти в умовах позашкілля [Електронний ресурс] : посібник / І.В. Ратинська. — Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2020. — 105 с.

Детальніше

 

 

 

Рущак, З.М.
«Національно-патріотичне виховання громадянина України: роль і місце дитячої бібліотеки в сучасних реаліях» 18-19 травня 2016 року [Електронний ресурс] : зб. матеріалів / З. М. Рущак ; ред. О. К. Карпенко, Л. І. Давидюк ; власник прав Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації. — Миколаїв : Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна, 2016. — 90 с.

Детальніше

 

Сіленко, Т.В.
Формування патріотичних та громадянських якостей особистості учня засобами національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] : Методичний посібник / Т. В. Сіленко ; рец. Г. С. Розтургуєва, Н. В. Кудина. — Вінниця : ММК, 2015. — 45 с.

Детальніше

 

 

 

Сова, В.В.
Національно-патріотичні виховні заходи [Електронний ресурс] : Методичний посібник / В. В. Сова ; рец. О. С. Ніколаєв. — Запоріжжя : КЗ «Центр туризму» ЗОР, 2017. — 80 с.

Детальніше

 

 

 

Топальський, В.
Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2022 навчальний рік [Електронний ресурс] / В. Топальський, В. Мараєва, О. Богачук, І. Хруленко та ін.; ред. В. Мороза. — Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2021. — 162 с.

Детальніше

 

 

 

Хемчян, І. І.
Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи [Електронний ресурс] : методичні рекомендації. Вип. 16 : Серія “На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” / І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; ред. Л. Д. Березівська, Т. В. Добко, Л. В. Редько-Шпак ; наук.конс. О. К. Журба ; рец. О. Є. Матвійчук, С. В. Тарнавська ; власник прав НАПН України. — Київ : Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 2017. — 103 с.

Детальніше

 

 

Хльобас, Н.А.
Патріотичне виховання у бібліотеці як основа духовного розвитку дитини: до 70-річчя Перемоги у Другій світовій війні [Електронний ресурс] : огляд діяльності / Н. А. Хльобас ; ред. В Я Полісам. — Київ : Нац. б-ка України для дітей , 2015. — 40 с.

Детальніше

 

 

Череповська, Н. І.
Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська ; рец. П. В. Лушин, О. В Чуйко ; ред. Н. І. Череповська ; власник прав Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — Кропивницький  : Імекс-ЛТД, 2017. — 156 c. .

Детальніше

 

 

Чорна, К.
Виховуємо громадян-патріотів України [Електронний ресурс] : Науково-методичний посібник. Ч. 1 / К. Чорна ; рец. Н. Є. Миропольська, О. В Волошенко, В. С Кудін. — Черкаси : Видавництво ЧОІПОПП, 2011. — 273с.

Детальніше

 

 

 

 

Яківна, Х. Н.
Шкільна бібліотека – осередок патріотичного виховання учнів [Електронний ресурс] : посібник / Х. Н. Яківна ; власник прав Відділ освіти Маньківської районної державної адміністрації. — Маньківка : б.в., 2018. — 48 с.

Детальніше