“На току розстріляних ілюзій”. Василь Седляр / книжкова виставка відділу мистецтв

#Читаємо_у_відділі_мистецтв
#ВасильСедляр
#ВасильСедляр125

«Нове мистецтво може виростати тільки на певному ґрунті, для нового мистецтва ми мусимо використати цінну частину мистецької спадщини, що нам дісталася. Покласти в основу нового мистецтв всі досягнення техніки світового мистецтва в минулому і найближчій сучасності – наша мета. Оволодіння майстерством для розв’язання тих задач, які перед нами висунула сучасність – наш шлях».

Василь Седляр

12 квітня 1899 народився відомий український художник 1920-1930 років, один із засновників школи українського монументального живопису, учень і послідовник знаного митця Михайла Бойчука – Василь Седляр. Талановитий молодий художник, організатор і відомий громадський діяч міг би ще багато всього зробити, але хвиля сталінських репресій не оминула його. Василя Седляра  розстріляли в Києві в будинку колишнього Інституту шляхетних панянок 12 липня 1937 року.

Василь народився на хуторі Христівка Зіньківського повіту, Полтавської губернії в родині селянина. Початкову освіту отримав у місцевій чотирирічній школі. Далі навчався у Київській художній школі. Після її закінчення вступив до Української державної академії мистецтв під керівництвом Михайла Бойчука. Одночасно працював у майстерні державних замовлень. У січні 1921-го Василь Седляр став викладачем Межигірської керамічної школи-майстерні, за перші два роки діяльності якої було створено понад 50 зразків майолікового посуду з розписом. На виставці Межигірської художньо-керамічної школи, організованій у 1923 році, експонували понад тисячу витворів. Пізніше експонати виставлялися у Празі, Берліні, Венеції та Парижі.

Пантелеймон Мусієнко, один із учнів Седляра в технікумі, так згадував свого вчителя: «Вже в перший рік навчання він нас підкорив системі своїх поглядів на мистецтво… На його лекції ми приходили, як на концерт. Він читав нам просто і цікаво. Любив ілюструвати прикладами з мистецтва епохи Відродження і старого українського. Він високо оцінював твори західноєвропейських імпресіоністів. Фанатично закоханий в українську ікону і графіку, килими, золотарство та театр. Приклади з літератури, філософії та історії культури збагачували фахові знання з мистецтва. Нас полонив його глибокий розум і загальна культура. Він був товаришем студентів більше, ніж директор і педагог. … Ми відчували в ньому жагу любові до життя, ідейність і віру в творче покликання людини; мистецтво було його мрією, його стихією і покликанням».

Згодом Василь Седляр разом із Оксаною Павленко та Іваном Падалкою відродив керамічне виробництво в Межигір’ї та створив на його базі художньо-керамічний технікум і технологічний інститут кераміки й скла.

У декоративній скульптурі, у розмальованому посуді втілювалася ідея відродження національного стилю, в основі якого лежала народність. Цією ж ідеєю пройняті були й монументальні роботи, створені Михайлом Бойчуком і його учнями.

Частими гостями Седляра в Межигір’ї були Лесь Курбас, Олександр Довженко, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Олександр Копиленко, Вадим Меллер.

У 1926-му Василь Седляр разом із Михайлом Бойчуком поїхав у відрядження за кордон, де відвідав мистецькі школи Чехословаччини, Франції та Німеччини.

Окрім викладацької діяльності Седляр ілюстрував книги. Два роки художник присвятив оздобленню шевченківського «Кобзаря».  Було створено 44 ілюстрації в чорно-білих кольорах, вже пізніше з’явились кольорові варіанти. Долучився також до стінних розписів Харківського театру. Власні твори художник експонував на республіканських, всесоюзних і міжнародних художніх виставках. Але партії не подобалося таке «занурення» у народну тематику. Митців позбавили можливості реалізувати свій талант. Офіційна критика почала звинувачувати «бойчукістів» у прихильності до селянської і національної ідеї. Настали часи сталінського терору. Наприкінці вересня 1936 професора живопису Івана Падалка кинули за ґрати, у листопаді Михайла Бойчука, за ним – Василя Седляра. 13 липня 1937 року Седляр, Бойчук та Падалка були страчені як «вороги народу» органами НКВД СРСР.

У 2009 році київські видавництва «Дух і Літера» та «Оранта» випустили видання «Кобзаря» Т. Шевченка з ілюстраціями (в тому числі, з 18 кольоровими) Василя Седляра. Перша персональна виставка творів Василя Седляра була проведена 11-20 вересня 2009 року у Національному музеї образотворчого мистецтва України.

Запрошуємо до відділу мистецтв познайомитись із книжковою виставкою «На току розстріляних ілюзій», присвяченій життю і творчості Василя Седляра.

 

Бойчукізм. Проект “великого стилю” [Текст] / [упоряд. В. Клименко ; пер. англ. О. Кравченко]. — Київ : Мистецький арсенал, 2018. — 256 с. — Текст парал. англ.

Мова: Українська     Шифр: 75.03(477):7.091.8     Авторський знак: Б77

Анотація

Бойчукізм − знакове явище в історії мистецтва ХХ століття, яке подарувало світові нове художнє бачення, абсолютно відмінне від попереднього досвіду технічно та ідейно. Темпера замість олії, колективна творчість замість індивідуальної, повернення до історичної спадщини замість її заперечення, сконденсованість художньої форми замість реалістичної відтворення.

Основні матеріали, що були зібрані в рамках підготовки виставки «БОЙЧУКІЗМ. Проект «великого стилю» зафіксовані в цьому виданні. Каталог відображає сучасний стан наукової розробки тематики бойчукізму в контексті мистецтвознавчих, історичних та культурологічних студій. Він вибудуваний відповідно до тематичної структури експозиції.

 

Історія українського мистецтва. В 6 т. [Текст]. Т. 5 : Радянське мистетцтво 1917-1941 років / [голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) та ін. ; ред. 5 т. В. І. Касіян (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1967. — 476 с.

Мова: Українська     Шифр: 7.03(477)     Авторський знак: І-90

Анотація

Дане видання становить фундаментальну унікальну колективну шеститомну працю українських науковців «Історія українського мистецтва », яка була видана Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії в 1966-1970 роках і досі залишається найповнішим викладом історії поступу українського мистецтва від найдавніших часів до 1967 р. У 7 книгах аналізується творчий процес і художні явища в Україні від сивої давнини до 1967 р. Пропоноване видання демонструє багатство мистецької, культурологічної й філософсько-парадигмальної спадщини. У праці подано в хронологічнму порядку детальний аналіз української архітектури, живопису,графіки, скульптури,народного зодчества і різьби по дереву,декоративного розпису, кераміки і гутного скла,ткацтва і вишивки, художньої промисловості (фаянсу і порцеляни).”Історія українського мистецтва” і до сьогодні залишається найповнішим комплексним дослідженням, присвяченим історії розвитку та становлення українського мистецтва.

 

Мистецтво України [Текст] : Біогр. довідник / Упорядн. А.В.Кудрицький. — Київ : Укр. енциклопедія, 1997. — 700 с.

Мова: Українська     Шифр: 85.03(4Укр)я2     Авторський знак: М65

Анотація

До однотомника включено понад 6,5 тис. статей – коротких біографічних довідок про українських митців, а також діячих культури інших народів, життя і діяльність яких повязані з Україною. В комплексі довідник через творчі біографії митців висвітлює історію українського мистецтва, усіх його жанрів і галузей, різних епох і часів. Розрахований на фахівців та широке коло читачів.

 

Національний художній музей України [Текст] / Упор. О. Лагутенко. — Київ : Артанія Нова, 2003. — 415с.

Мова: Українська     Шифр: 85.101(4Укр)л6     Авторський знак: Н35

Анотація

Альбом “Національний художній музей України” виходить у світ напередодні славетної дати. Сто років, тому 1904-го року, музей було освячено та офіційно відкрито. Не один раз змінювалася його назва, відокремлювалися частки колекції, даючи початок новим київським музеям.

Стан культури в країні завжди тісно пов’язаний з процесами, що відбуваються у суспільстві. Тому й непроста історія Національного художнього музею України – відбиток минулого сторіччя, повного бурхливих та драматичних подій. Але й численні реорганізації, й лихі для українського мистецтва часи не змогли згасити творчий дух, що завжди панував у цих стінах. Це було сто років самовідданої праці й творчості, польоту наукової думки і великого подвигу тих, хто створював, оберігав та примножував величезну скарбницю нашої культури.

 

Український живопис ХІХ – початку ХХ ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : Альбом / Упор. О. Жбанкова. — Хмельницький : Галерея, 2004. — 272с. — Укр. англ. мовами.

Мова: Українська     Шифр: 85.143(4Укр)я6     Авторський знак: У45

 Анотація

Альбом репрезентує вибрані твори з колекції Національного художнього музею України. Вони яскраво віддзеркалюють й ті засадничі процеси, що були притаманні культурі XIX – початку XX сторіччя, й характер самого зібрання, яке за своєю художньою вагомістю є найзначнішим в Україні.

 

Український художній авангард [Текст] : маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи / упоряд. Д. Горбачов, С. Папети, О. Папети. — Київ : Дух і Літера, 2020. — 640 с.

Мова: Українська     Шифр: 7.036(477)     Авторський знак: У45

Анотація

Видання являє собою антологію малодоступних зараз текстів тридцяти чотирьох представників українського авангарду: художників, які виступають як критики і науковці; арт – критиків, які виступають як аналітики і концептуалісти; поетів і письменників, які виступають як створювачі й аналітики сучасних їм мистецьких форм. Читач отримує тематичне, особистісне та світоглядне розмаїття поглядів на творче “впорядкування” художньої форми в українському візуальному мистецтві 1910 -1930 – х, зможе поринути у вир творчих суперечок, боротьби амбіцій і залагодження підходів, калейдоскоп різноскерованих пошуків мистецької правди й усамітнення в соціальній невідворотності історичних подій. Жанровий набір презентованих текстів – од певної пасторальності публіцистичних статей до різкості маніфестів й іноді гнівної відчайдушності дискусій – формує стереоскопічний замальовок тодішніх течій та угруповань у всій складності, непослідовності, а відтак зворушливості прокламованих позицій.

 

Художники України [Текст] : Енциклопедичний довідник. Вип.1. / [авт.-упоряд. М.Г. Лабінський ; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 640с.

Мова: Українська     Шифр: 85.143(4Укр)я2     Авторський знак: Х98

 Анотація

До видання включено близько 4 тисяч стататей – біографічних довідок про українських живописців, скульпторів, графіків, мистецтвознавців, народних майстрів, які працювали й працюють в Україні та за її межами.

 

Білокінь, С.І.

Бойчук та його школа [Образотворчий матеріал] / С. І. Білокінь. — Київ : Мистецтво, 2016. — 256 с. — Укр. та англ. мовами.

Мова: Українська     Шифр: ИЗО 85.143(4Укр)6     Авторський знак: Б61

Анотація

У виданні репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських мистців Розстріляного Відродження Михайла Львовича Бойчука (1882–1937) – творця двох мистецьких шкіл (першої – паризької, чи франко-польської, другої – київської), члени яких згодом за його ім’ям отримали назву бойчукістів. Серед них такі видатні мистці, як Іван Падалка, Василь Седляр, Софія Налепинська-Бойчук та інші. Ця плеяда художників, які фізично або психологічно-соціально були знищені сталінським режимом, створили унікальні роботи, просякнуті національно-монументальним духом, побудовані на відчутті величі візантинізму, магії ранньоренесансних сентенцій Заходу та наповнені розумінням глибинних пластів народного мистецтва. Бойчукісти відіграли виняткову роль у становленні та розвої національного художнього процесу України першої третини XX ст., стали непересічною складовою у контексті європейського та світового культурологічних просторів.

У виданні репродуковано твори майстрів, які збереглися, та констатується факт катастрофічного знищення більшості оригіналів. Бойчукізм як унікальне явище українського мистецтва вимагає подальшого вивчення, деталізації та узагальнення.

Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

 

Горбачов, Дмитро

Лицарі голодного Ренесансу [Текст] / Дмитро Горбачов ; упоряд. О. Сінченко. — Київ : Дух і Літера, 2020. — 376 с. : іл. — (Постаті культури).

Мова: Українська     Шифр: 75.03(477):008     Авторський знак: Г67

 Анотація

«Лицарі голодного Ренесансу» — це унікальна збірка портретів діячів українського авангарду: Богомазова, Єрмилова, Екстер, Малевича та інших, створена Дмитром Горбачовим, мистецтвознавцем і хранителем фондів Національного художнього музею України. Ця людина власноруч доклалася до популяризації постатей українського авангарду. Тож це не лише збірка текстів про мистецьке явище, а й цінні мемуари автора про долю авангардних полотен і визнання цього феномену на Заході. Книжка подає контексти формування українського авангарду, його проблеми, цінні особисті й архівні свідчення про окреслене коло митців. (УІК)

Явище “український авангард” вперше прозвучало на Заході у 1973 році на лондонській виставці «Tatlin’s dream». Тоді там вперше були виставлені роботи світового рівня безвісних авангардистів України Василя Єрмилова й Олександра Богомазова. Це змусило згадати й інших відомих на весь світ майстрів, за походженням, вихованням, самосвідомістю та національними традиціями пов’язаних із Києвом, Харковом, Львовом, Одесою. Окрім зазначених, у книжці один за одним зринають портрети «найвірнішого сина України» Давида Бурлюка; поляка, який мав себе за українця, Казимира Малевича; професора Київського художнього інституту і бандуриста Володимира Татліна; засновниці української школи конструктивістської сценографії Олександри Екстер; митців «Культур-Ліги»; феноменального скульптора Олександра Архипенка. Доповнена розлогими культурологічними студіями й особистими спогадами автора книжка покликана представити читачеві цілісну картину витоків і формування українського художнього авангарду.

 

Горбачов, Д.О.

Авангард: Українські художники першої третини ХХ ст [Текст] / Д. О. Горбачов. — Київ : Мистецтво, 2016. — 320 с. — Укр. та англ. мовами.

Мова: Українська     Шифр: 75.037(477)”19″     Авторський знак: Г67

Анотація

У виданні всебічно репрезентовано розвиток авангардного мистецтва в Україні. У ньому подано репродукції понад 300 творів українських майстрів-авангардистів, що нині зберігаються в музеях і приватних зібраннях багатьох країн світу. Серед них праці В. Єрмілова, О. Богомазова, В. і Д. Бурлюка, К. Малевича, О. Архипенка, О. Екстер, В. Меллера, В. Пальмова, М. Синякової, А. Петрицького та багатьох інших художників. У виданні охоплено всі напрями авангардистського руху в Україні – від загальноєвропейьских форм (кубізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм та ін.) до суто національних (народний футуризм селянки Собачко, супрематизм сіл Вербівка та Скопці). В альбомі подано також текстові матеріали – доповіді, виступи, спогади українських художників-авангардистів.

Автор видання – Дмитро Горбачов, провідний український мистецтвознавець, професор, який багато років присвятив дослідженню феномена українського авангардного мистецтва.

Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

 

Овдієнко, О.

Мистецтво оформлення “Кобзаря” [Текст] / О. Овдієнко. — Київ : Мистецтво, 1968. — 86 с.

Мова: Українська     Шифр: 75.056(477)     Авторський знак: О-31

 

 

 

 

Рудзицький, Артур

Ілюстратор “Кобзаря” Василь Седляр та його доба [Текст] / Артур Рудзицький. — Київ : Мистецтво, 2019. — 240 с. : іл.

Мова: Українська     Шифр: 75.056.071.1(477)     Авторський знак: Р83

 Анотація

Перше видання про художника Василя Седляра (1899-1937) за авторством історика мистецтва Артура Рудзицького розповідає про одного із найяскравіших представників бойчукізму, видатного українського майстра першої третини ХХ століття, творча та життєва доля якого склалася трагічно.

У книзі з максимальною повнотою репродукуються живописні та графічні роботи художника, зокрема, шедеври української книжкової графіки – ілюстрації Василя Седляра до “Кобзаря” Тараса Шевченка 1931 та 1933 років, які майже вісім десятиліть залишалися невідомими та недоступними любителям мистецтва.

Видання побудоване на використанні широкого кола архівних документів, авторських замальовок, ескізів, фотографій, листів , які зберігаються в державних та приватних збірках.

Великий масив матеріалів та документів оприлюднюється вперше.

 

Рудзицький, Артур Йосипович

Я хочу робити й більше нічого я не хочу. Василь Седляр [Текст] / Артур Йосипович Рудзицький. — Київ : Саміт-книга, 2020. — 240 с.

Мова: Українська     Шифр: 75.071.1(477):75.056     Авторський знак: Р83

Анотація

Книга про художника Василя Седляра (1899–1937) розповідає про одного із найяскравіших представників «бойчукізму», видатного українського майстра, творча та життєва доля якого склалася трагічно.

Художники-бойчукісти та їх доля доля: більшість з них репресували. Вбили у катівнях НКВС, когось ув’язнили, і вони через якийсь час вийшли на волю… Одного з найталановитіших – Василя Седляра – розстріляли в Києві в будинку колишнього Інституту шляхетних панянок 12 липня 1937 року.

Доробок художника – монументальні композиції, графічні аркуші, живописні полотна – знищили: твори митця зафарбували, виламали зі стін, спалили, пошматували. Його “Кобзаря” вилучили з бібліотек і книгарень, а Седляреве ім’я викреслили з історії української та світової культури.

 

Шевченко, Тарас Григорович

Кобзар [Текст] : вибрані твори / Тарас Григорович Шевченко; пер. їдишем Д. Гофштейна. — Вид.-білінгва. — Київ : Дух і Літера, 2018. — 424 с. — Текст парал. їдишем.

Мова: Українська     Шифр: 821.161.2     Авторський знак: Ш38

Зміст

Ця книга є виданням-білінгвою вибраних творів з «Кобзаря» Тараса Шевченка. Усі вміщені тут переклади їдишем були зроблені впродовж 1920–1930-х років відомим єврейським поетом Давидом Гофштейном (1889–1952). Книга проілюстрована малюнками «бойчукіста» Василя Седляра (1899–1937), якими було оформлено унікальне видання «Кобзаря» 1931 р.