Мистецтво жити поруч

Мистецтво жити поруч (До Міжнародного дня толерантності) : бібліогр. список / [уклад. В. Вовк ; ред. В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 12 с.

З метою популяризації принципів толерантності, формування правильного уявлення щодо толерантної поведінки, комунікативної культури спілкування та взаєморозуміння підготовлений бібліографічний список «Мистецтво жити поруч».

Сподіваємося, кожен зможе знайти у рекомендованих джерелах корисну інформацію для оволодіння навиками відкритого спілкування, довіри, терпимості до чужих думок та поведінки, вірувань та політичних уподобань.

Матеріал адресований шкільній та студентській молоді, бібліотекарям, вчителям.