Мистецтво жити поруч

З метою популяризації принципів толерантності, формування правильного уявлення щодо толерантної поведінки, комунікативної культури спілкування та взаєморозуміння підготовлений бібліографічний список «Мистецтво жити поруч».

Сподіваємося, кожен зможе знайти у рекомендованих джерелах корисну інформацію для оволодіння навиками відкритого спілкування, довіри, терпимості до чужих думок та поведінки, вірувань та політичних уподобань.

Матеріал адресований шкільній та студентській молоді, бібліотекарям, вчителям.

Посилання для цитування:

Мистецтво жити поруч (До Міжнародного дня толерантності) : бібліогр. список / [уклад. В. Вовк ; ред. В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 12 с.

З електронною версією видання можна ознайомитись за посиланням