Моя земля – це незалежна Україна!

З нагоди  30-ї річниці незалежності України   відділ комплексного обслуговування користувачів підготував  виставку  «Моя земля – це незалежна Україна!».

Україна – друга найбільша держава Європи,  країна історичної давнини,  козацької слави, перехрестя багатьох цивілізацій, світової політичної  і правової думки, історична арена багатьох війн, національно-визвольних і суспільних рухів. Повна картина вітчизняної історії неможлива без вивчення та відтворення біографій визначних державних, політичних і громадських діячів минулої і сьогоднішньої України.

Книги, представлені на нашій виставці, розповідають про те, що відбувалось в давнину на землі, яка зараз називається Україною, про добу визвольних змагань козацтва,  про події, що відбувалися на території України після її окупації Російською імперією та монархією Габсбургів,  про  новітню історію.

Також, представлені нариси про найвидатніших особистостей минулого та сучасності, які народилися в Україні, своїми працями та талантами прославляли нашу країну і вплинули на хід її історії. Це життєписи  знаменитих діячів культури, військової справи, спорту та науки, а також нариси про людей, чиї імена незаслужено знаходяться  в тіні, а між тим, вони чимало сприяли розвитку й становленню нашої країни.

 

 

Двадцять п‘ять років: Заповіти незалежності України [Текст] / О.В. Савченко, Л.Г. Лук‘яненко, І.Ф. Драч та ін. — Київ : Самміт-Книга, 2017. — 178 с.

 Анотація

Книгу присвячено пошукам відповіді на ключові питання новітньої історії України. Автори глибоко аналізують складові успіху українців в їх боротьбі за незалежність. Саме незалежність України, на думку всіх авторів, яка була здобута українцями у 1991 році, стала причиною розпаду СРСР. Книга також дає відповідь на питання чому самостійна країна з такими ресурсами за 25 років незалежності не стала успішною. Всі автори книги приймали активну участь у боротьбі за незалежність, а тому, їх роздуми зацікавлять як істориків, так і будуть корисними для нової політичної еліти країни.

 

 

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети [Текст] : Навчальний посібник. Кн.1 / За ред.М.І.Панова. — Київ : Ін Юре, 2002. — 476 с.

Анотація

У біографічному збірнику “Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети” вміщено понад сто шістдесят коротких біографій державних, політичних і громадських діячів України. Матеріали збірника призначені для поглиблення гуманітарної підготовки студентів вузів, технікумів, коледжів, ліцеїв. Його зміст враховує вимоги навчальних програм з курсів “Історія України”, “Політологія”, “Культурологія”, “Історія української політичної і правової думки”.

Видання буде корисним також для широкого читацького загалу.

 

 

Інформаційні ресурси державної ідентичності [Текст] : навч. посіб. / [М.М. Рижков, О.Л. Добржанська, Н.П. Литвиненко, Ж.О. Панченко]. — Київ : Київський ун-т, 2011. — 399 с.

 Анотація

Присвячено політологічному аналізу концептуальних засад ідентичності держави як пріоритетному напрямку дослідження міжнародних відносин. Подано методологічні підходи до оцінки та виміру різних видів колективної ідентичності. Розглянуто особливості трансформації ідентичності на пострадянському просторі.Розкрито особливості базових підходів до забезпечення спільної політичної ідентичності як складової європейського інтеграційного проекту. Визначено чинники та механізми впливу на концептуальне забезпечення та політико-системну еволюцію ідентичності України.

 

 

Проект “Україна” [Текст] : Галерея національних героїв / авт.-упоряд. А.Ю. Хорошевський. — Харків : Бібколектор, 2012. — 410 с.

 Анотація

У цій книзі представлені нариси про найвидатніших особистостей минулого та сучасності, які народилися в Україні, своїми працями та талантами прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, військової справи, спорту (Т. Шевченка, Г. Сковороди, М. Башкирцевої, Є. та Б. Патонів, братів Кличків та багатьох інших) подані нариси про людей, чиї імена досі незаслужено знаходяться в тіні, – І. Паскевича, І. Гудовича,

Г. Гамова, І. Буяльського. А між тим вони чимало сприяли зростанню науки, культури, були великими фахівцями у військовій справі, так що своє місце в “Галереї національних героїв” займають по праву.

 

 

 Україна – європейська країна [Текст] / [авт.-уклад. С. Чайковський]. — Київ : Балтія-Друк, 2015. — 124 с.

Анотація

Науково-популярне видання, створене спільно з Національним музеєм історії України, репрезентує нашу державу як частину європейського простору. Спираючись на унікальні музейні збірки та архівні документи, автори – наукові співробітники Музею – визначають історичні корені української держави, що сягають у глибину століть, і розглядають минуле України, як і сьогодення, у загальноєвропейському контексті. З проголошенням України як суверенної демократичної держави і з огляду на події останнього часу свідомість українських громадян вимагає правдивого, науково обґрунтованого й ідеологічно неупередженого відображення історичних подій і визначення місця українського народу у всесвітній, зокрема, у європейській цивілізації. Саме на це й спрямоване нове ілюстроване видання. .

У виданні використані факсимільні копії рідкісних історичних документів з колекції Національного музею історії України, які виконані у вигляді вкладок у видання – всього 16 вкладок до 4-х кишень – клапанів.

 

 

 Українські письменники [Текст] : Біографії. Огляди творчості. Літ. напрямки і течії. Літературозн. словник : [довідник / відп. за вип. та худож. ред. М.І. Преварська]. — Київ : Велес, 2013. — 368 с.

Анотація

Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських письменників, які стали класиками, а також про сучасних українських письменників.

Для полегшення орієнтації у літературних процесах та творчості окремих письменників і поетів у довіднику вміщено додаток «Літературні напрями та течії”.

 

 

 Українські поети [Текст] : [довідник / упоряд. М.І. Преварська]. — Київ : Велес, 2015. — 288 с.

 Анотація

Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських поетів-класиків, а також про сучасних українських поетів.

Для полегшення орієнтації у літературних процесах та поетичної творчості у довіднику вміщено статті про початок віршової літератури в Україні, усну народну творчість, теорію віршування.

 

 

Березка, А. К.
Відомі композитори України [Текст] / А. К. Березка ; [А.К. Березка]. — Київ : ФОП Мунін Г.Б., 2016. — 368 с. — Авт. вказаний над вих. дан.

 Анотація

У виданні представлено відомих композиторів, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні, чиї здобутки у сфері музичної культури перетнули національні межі. У стислій формі наведено відомості про життя і творчий доробок композиторів, які працювали і працюють для України від давніх часів до наших днів.

 

 

Водотика, Т. С.
Ігри відображень. Якою бачить Україну світ [Текст] : У пошуках власного образу / Т. С. Водотика, Є. В. Магда. — Харків : Vivat, 2017. — 352 с.

 Анотація

Науково-популярне дослідження висвітлює еволюцію міжнародного іміджу України в історичній ретроспективі, теоретичні та практичні аспекти роботи над ним. За географічним принципом розкрито чинники впливу на спосіб сприйняття України в сучасному світі.

Особливу увагу приділено історичному та навіть філософському контекстам функціонування стереотипів про Україну, а також історичному та політичному бекграунду формування її образу в різних країнах.

 

 

Горобець, В.
Світанок української держави [Текст] : Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. — Харків : Кн. клуб “Клуб сімейн. дозвілля”, 2017. — 447 с.

 Анотація

Ця книжка про один з найяскравіших і водночас найбільш драматичних періодів вітчизняної історії — добу визвольних змагань козацтва середини XVII століття, після яких постала Українська козацька держава, а потім — сто років відчайдушної, жертовної боротьби за зміцнення й розбудову власної країни.

Історія козацької доби не вкладається у штучно спрощену модель, а постає в усіх кольорах і відтінках. Це чесна розповідь про величні й героїчні справи, доблесть і жертовність, доленосні державні рішення і мудрість, що випередила час, а також про ганебні прояви егоїзму, легкодухості й слабкості, недалекоглядності, зрадливості, підлості й жадібності. Розповідь про те, як вершилась історія України в її золоту добу, коли поняття «воля», «право», «гідність», «незалежність» були сенсом життя. І в цьому дзеркалі минувшини відбивається жива душа народу, творця своєї історії

 

 

Грицак, Я.
Нарис історії України [Текст] : Формування модерної нації ХІХ-ХХ століття / Я. Грицак. — Київ : Yakaboo Publishing, 2019. — 656 с.

Анотація

Перша редакція цієї книжки побачила світ ще 1996 року. Також її можна назвати першою популярною історією України, яку, за словами автора, можна “читати без брому” і яка стверджує принципову нормальність української історії. У новому виданні виправлено деякі неточності та похибки попередніх видань, а також додано нові розділи, зокрема розділ, присвячений двом останнім десятиліттям незалежної України, аж до часів революції 2013-2014 років, війні з Росією та передвиборних тижнів 2019 року.

 

 

Капранов, Д. В.
Мальована історія незалежності України [Текст] / Д. В. Капранов, В. В. Капранов ; брати Капранови ; худож. Ю. Журавель. — Київ : Зелений пес : Гамазин, 2013. — 80 с.

 Анотація

Незалежність не впала з неба – державницька традиція живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження Української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування.

 

 

Савченко, В.
Дванадцять війн за Україну [Текст] / В. Савченко ; [пер. з рос. А. Сопронюка]. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 480 с.

 Анотація

У 2014 році Україна вкотре зіткнулася з ненаситним імперським молохом і зуміла зупинити його розповзання. Гібридна війна, як основа московського панування, ведеться не тільки в окопах, це війна за існування народу, війна за історію і свідомість людей. В Україні знайшлися герої, здатні захистити країну, яка не бажає бути бідним і заляканим «молодшим братом».

Майже сто років тому в кінці 1917 року український народ вже стикався з гібридною війною московського зразка, програш в якій призвів до встановлення ленінсько-сталінської диктатури, масових репресій, голодоморів, концтаборів, знищення української інтелігенції…

Дванадцять війн, які кривавим вихором пронеслись по Україні 1917–1921 рр., в радянській історії носили назву «громадянська війна», але вони велися за володіння українськими ресурсами (людськими, продовольчими, енергетичними). У лютому 2017 року ми будемо згадувати революцію, яка дала нашим прадідам надію на кращу долю, але її ідеали сто років тому не втілилися в реальність, а були потоплені в крові. Ми знову отримали надію і завдання нашого покоління не упустити цей шанс.

 

 

Семенченко, Н. В.
Независимость [Текст] / Н. В. Семенченко. — Киев : Саммит-Книга, 2015. — 384 с. — (Охота на правду ; кн.1).

 Анотація

Перша книга трилогії «Полювання на правду» під назвою «Незалежність» в легкій і доступній формі розповідає про Україну, починаючи з історичних літописів і до кризи сьогоднішнього дня, попутно розкриваючи справжню «незалежність» держави в реаліях взаємозалежного світу. Що це за держава Україна? Якою повинна бути державна мова? На чому заснована освітня система і, нарешті, від кого і чого ми залежимо в економіці і хто впливає на наш суверенітет? Про все це та багато іншого на сторінках самого короткого літературного довідника, де систематизовано і оброблено понад півтори тисячі листів інформації на 300 сторінках для зручності читача і економії його часу.

 

 

Тримбач, С. В.
Кіно народжене Україною. Ілюстрована історія [Текст] : [альбом антології українського кіно] / С. В. Тримбач. — Київ : Техніка, 2016. — 377 с. : іл.

 Анотація

Ця книжка – не лише про кіностудію імені О. Довженка, вона про все українське кіно.Ювілей кіностудії став приводом оприлюднити матеріали, появи яких давно чекала Україна. Ці матеріали охоплюють період від становлення українського кіно на межі XIX – XX ст. (а починалося воно не в києві, а в Одесі) до сучасної доби, коли відбувається справжнє відродження і оновлення кінематографу України.

 

 

Шаров, І. Ф.
Вчені України: 100 видатних імен [Текст] / І. Ф. Шаров. — Київ : АртЕк, 2006. — 480с.

Анотація

Книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова репрезентує сто видатних вчених України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

 

 

Шаров, І. Ф.
Сто особистостей України 1991-2011 [Текст] / І. Ф. Шаров. — Київ : Арт Економі, 2011. — 471с.

 Анотація

Книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова містить роздуми сучасних відомих українських політиків, державних діячів, вчених, майстрів культури й мистецтва, письменників, підприємців і спортсменів – тих, хто виборював Незалежність України, хто своєю наполегливою і сумлінною працею, конкретними справами утверджував її протягом 1991-2011 років.

 

 

Шаров, І. Ф.
Художники України: 100 видатних імен [Текст] / І. Ф. Шаров, А. В. Толстоухов. — Київ : АртЕк, 2007. — 480с.

 Анотація

Книга Ігоря Шарова та Анатолія Толстоухова “Художники України: 100 видатних імен” продовжує розпочату 1999 року серію, яка стала популярною серед читачів.

Автори пропонують ознайомитися з біографіями та творчостю відомих українських художників XIX – XX століть, роботияких правомірно вважаються національним надбанням України.

Книга розрахована на широке коло читачів.

 

 

Яневський, Д. Б.
Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський. — Харків : Фоліо, 2016. — 287 с.

 Анотація

У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske.TV, доктора історичних наук Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об’єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського (до складу якого входила сучасна Правобережна Україна), а потім – до ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю територію сучасної України від Дніпра до Збруча.

У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, що історія Русі/України – це складова історії країн Центральної та Східної Європи.

 

 

Яневський, Д. Б.
Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави: продовження. 1774-1914 рр [Текст] / Д. Б. Яневський ; [худож.- оформ. О.Д. Кононученко]. — Київ : Довженко Букс, 2016. — 285 с.

 Анотація

У новій книжці заслуженого журналіста України, доктора історичних наук Данила Яневського продовжується розповідь про події, що відбувалися на території сучасної України після її окупації Російською імперією та монархією Габсбургів у 1781 – 1914 роках. В основу цієї розповіді покладені узагальнені висновки білоруських, литовських, польських та українських науковців, які показали, що уніфікаційна політика російських окупантів була спрямована на знищення культурної, національної, релігійної, мовної ідентичності окупованих народів, тоді як на землях, які опинилися під австрійською владою, відбувався соціальний, економічний, політичний, культурний розвиток населення. Але завжди були вільні та небайдужі люди, які у різні часи намагалися зробити Україну ідеальною правовою державою для всіх народів, що її населяли.