Молоді про Шевченка

Щороку в березні українці вшановують найбільшого національного генія, відомого поета, письменника, художника і громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Він був і залишається справжнім митцем, людиною незвичайної долі і неймовірного таланту, що здобула світову славу.

Все життя поета було сповнене любові до України та свого народу.Воно постало  перед українцями живим прикладом того, як можна крок за кроком звільнятися з полону пригніченості, зневіри та комплексу меншовартості. Минають роки, століття, а гострота і сила  Шевченкового слова живе. Дух свободи, людської гідностічерез віки випробувань, пережитих Кобзарем, приходять до українців і додають їм упевненості у власному самоствердженні.

Сьогодні Шевченко, як ніколи, органічно злився зі своїм великим, нескореним народом і твердо ступає повсюдно у  вільній державі.

Вашій увазі пропонується тематична книжкова виставка «Молоді про Шевченка», присвячена життю та творчій діяльності Великого Кобзаря.

 

Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу [Текст] : [авт.-упоряд. Ю. Іванченко]. — Київ : Парламентське вид-во, 2018. — 432 с.

 Анотація

Тарас Григорович Шевченко — великий український поет, художник, попри тяжку долю, адже з 47 років життя він лише тринадцять був вільним, вирізнявся чуйною і доброзичливою вдачею. Він приятелював, дружив і спілкувався з багатьма сучасниками з різних верств тогочасного суспільства. Багатьом з них він присвятив свої твори, що складають перший розділ цієї книги. Також представлено епістолярну спадщину Т. Шевченка, уривок з автобіографічної повісті «Художник», листи, спогади друзів і знайомих про Кобзаря, в яких він постає як людина виняткової сердечності, толерантності, яка над усе любила свій знедолений народ і високо цінувала щирість і доброзичливість у взаєминах межи людьми. Нариси про сучасників, яким Шевченко присвятив свої твори, ілюстративний матеріал — малярські та графічні твори Шевченка та багатьох інших тогочасних митців, рідкісні фото та архівні матеріали допоможуть глибше сприйняти час, у який він жив і творив.

 

 

Провісник долі України. Інтегрований виховний захід [Текст] / Н. Щасна, Ю. Помогайбо, Л. Баранова, Л. Князєва // Профтехосвіта. — 2019. — № 3 (123). — С. 32-40. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

 

 

 

 

 

Суперечливі моменти Шевченкової біографії: науковий підхід : Тема номера // Бібліотечка “Дивослова”. — 2020. — № 11-12. — 67 с. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

Рід Шевченкової матері Катерини Бойко. Шевченкові вчителі. Псевдонаречена Анна Шарикова. Шевченко в Києві на Пріорці: факт чи легенда? Статус Т. Шевченка в соціальній ієрархії Рос. імперії

 

 

Тарас Григорович Шевченко: спеціальний випуск [Текст] // Світлиця. — 2014. — № 1. — С. 1-87.

 

 

 

 

 

 

Шевченкознавство в сучасному світі [Текст] : монографія / [Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба та ін.]. — Київ : Київський ун-т, 2014. — 463 с.

Анотація

Колективна монографія, написана відомими фахівцями інстиуту філології Київського національного університету, покликана висвітлити сучасний стан шевченкознавчих студій у світі, передусім у Європі та Азії. Значну увагу приділено перекладам творчої спадщини Кобзаря різними іноземними мовами. Особливу цінність має також бібліографія, наведена авторами книги після кожного з відповідних розділів.

 

 

Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. — Київ : Київський ун-т, 2012. — 207 с.

Анотація

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

 

 

Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип.16 / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. — Київ : Київський ун-т, 2013. — 335 с.

 Анотація

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

 

 

Бугрим, В.
Пам‘ятники Т. Г. Шевченку – в Україні і світі [Текст] / В. Бугрим // Світогляд. — 2019. — № 1(75). — С. 27-41. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

 

Бурштинська, Христина.
 “Наша дума, наша пісня…” : До 206-ої річниці народин Т. Шевченка / Христина Бурштинська // Аудиторія. — 2020. — № 7. — С. 4, 8-11.

 

 

 

 

Вовк, І.
Стежками “Живописної України” Тараса Шевченка [Текст] / І. Вовк // Дзвін. — 2019. — № 5. — С. 137-150.

 

 

 

 

 

Горішний, З.
Національно-педагогічні аспекти творчості Тараса Шевченка [Текст] / З. Горішний, О. Гарпуль // Обрії. — 2018. — № 2 (47). — С. 4-8. — Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).

 

 

 

 

Дзюба, І. М.
Тарас Шевченко серед поетів світу [Текст] / І. М. Дзюба. — Київ : Либідь, 2016. — 424 с. : іл.

 Анотація

Творчість українського генія аналізується у контексті тодішньої європейської літератури, зокрема таких близьких йому за духом поетів і мислителів, як Ш. Петефі, Ф. Шиллер, В. Гюго, Ю. Словацький.

 

 

Жулинський, М. Г.
Духовний будівничий України. [Шевченко Т.Г.] [Текст] : [книга-альбом] / М. Г. Жулинський. — Київ : Мистецтво, 2016. — 320 с.

Анотація

Шевченкове Слово–духовний код української нації, вже понад 175 років є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі та гідності, поваги й любові до рідної культури, мови, звичаїв. Збірник наукових статей, виступів, інтерв’ю ученого-літературознавця, академіка НАН України Миколи Жулинського наближує до розуміння творчості й особистості Тараса Шевченка (1814–1861), розкриває його ціннісні орієнтири, роз’яснює національну місію, місце в українській та світовій культурі.

Книга розрахована на літературознавців, істориків культури та широке коло читачів.

 

 

Жур, П. В.
Шевченківський Київ [Текст] / П. В. Жур. — Вид. 2-е, виправ. і допов. — Київ : Дніпро, 2013. — 288 с.

 Анотація

У дослідженні “Шевченківський Київ” письменник спирається на маловідомі та зовсім невідомі широкому загалу джерела, в тому числі – на цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим

 

 

Звягінцева, Л. І.
Матеріали до вивчення поеми “Гамалія” Т. Г. Шевченка / Л. І. Звягінцева // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2020. — № 10-12 (590-592). — С. 62-65.

 

 

 

 

 

Мельниченко, Володимир.
Нове прочитання Щоденника Тараса Шевченка / Володимир Мельниченко // Світогляд. — 2020. — № 1. — С. 46- 52.

 Анотація

Вісім Шевченкових записів, які не коментувалися зовсім або трактувалися некоректно, неточно

 

 

 

Росовецький, С. К.
Тарас Шевченко і фольклор [Текст] : монографія / С. К. Росовецький. — 2-е вид., випр. і допов. — Київ : Київський ун-т, 2014. — 415 с

Анотація

Монографія вперше у вітчизняній науці пропонує комплексне, масштабне дослідження взаємозв’язків творчості Тараса Шевченка з фольклором в усій їх багатобарвній складності. Це не лише певне узагальнення більш ніж двадцятирічних студій відомого філолога, фольклориста і письменника в цій галузі, але й методологічно обгрунтована програма подальшої пошукової роботи.

 

 

Сверстюк, Є. О.
Шевченко понад часом [Текст] : есеї / Є. О. Сверстюк ; упоряд. О. Сівченко. — Вид. 3-є, виправ. та допов. — Київ : Кліо, 2015. — 344 с.

.

Анотація

Шевченкова тематика в совєтські часи належала до стратегічно важливих. Провідний революціонер-демократ. Учень і послідовник російських революціонерів-демократів, борець за щасливе майбутнє “в сім’ї вольній, новій”… На такому Шевченкові виховувалися три-чотири покоління читачів. Порушення цього стереотипу вважали державним злочином і карали за кримінальним кодексом. Поміщену в цій книжці статтю “Остання сльоза” – про один вірш Шевченка – було оцінео у вироку 1973 року як “антирадянську”. Автор цієї книжки був порушником ще від початку 60-х років і не зважав на обов’язкові стереотипи. Чи було це боротьбою з накинутим мітом, чи просто ігноруванням його? Радше це було прагнення “не ложними устами сказати правду”. Адресат цієї книжки відчує те нове прочитання, яке важко дістається, бо доводиться долати гори узвичаєних поверхових уявлень про великого поета, простих і зручних для політичного використання.

 

 

Сергійчук, В.
 Українські державники: Тарас Шевченко [Текст] / В. Сергійчук. — Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2014. — 312 с. — (Українські державники).

 Анотація

З-під пера доктора історичних наук Володимира Сергійчука Тарас Шевченко постає як поет, котрий не тільки кличе до боротьби за волю України, але й вболіває за збереження українського етносу, що особливо проявляється в поемі «Катерина». Окремо розповідається в книзі про те, як поезія Шевченка відроджувала й утверджувала українство в нашій столиці – Києві, починаючи з студентства Університету Святого Володимира. Роль цього міста для українського національного відродження Тарас Шевченка зрозумів краще багатьох князів і гетьманів, які за свої столиці обирали маловідомі провінційні містечка. Саме й тому він сказав пророчі слова: «Святий Київ наш великий». Актуальною залишається й поставлена Шевченком проблема «дядьків отечества чужого», які в різні часи зраджували українство та готові й нині проливати кров рідного народу. Цікавим є порівняння в книзі долі й політичної волі Тараса Шевченка й Миколи Гоголя, якого зуміли зламати адепти великодержавного шовінізму, відвернути з проукраїнського напрямку в його діяльності й творчості, про що він сам мріяв ще в 1833 році. Зацікавить читача і оцінка ставлення Шевченка до Богдана Хмельницького, якого поет картав за акт Переяславської ради тощо. Ця книга засвідчує: Тарас Шевченко – великий український державник.

 

 

Слободян, О. Т.
Інтенсив Тараса Шевченка [Текст] : герменевтичний об‘єм / О. Т. Слободян, О. П. Яковина. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. — 288 с.

Анотація

Таємниця впливу Шевченка на читача до сьогодні залишається не розкритою. У запропонованому дослідженні йдеться про різні буттєві рівні поета, які визначили постійну «актуальність» його текстів. Харизма Шевченка не піддається остаточному розумінню, тому судження про його твори вимагає виходу за межі звичних наукових катеґорій. Насамперед це стосується аналізу онтичного сюжету його поезій, що пов’язує буття народу з метою існування.

Творчість Тараса Шевченка розширює епістемічні межі науки, інтенсифікує проблему наукового пояснення, особливо коли йдеться про глибинну сутність страждання. Особа митця і його творчий акт розглядаються як інтерсеміотичні парадиґми метафізики, філософської антрополоґії, теолоґії історії та герменевтики.

 

 

Степовик, Д. В.
Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко [Текст] : Присвяч. 200-річчю від дня народж.Тараса Шевченка / Д. В. Степовик. — Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2013. — 446 с.

Анотація

Готуючись до ювілею 200-річчя від дня народження Шевченка, відомий учений Дмитро Степовик написав книгу про Шевченка як безмежно віруючого в Бога; про нього, що своїм життям, духовним устремлінням і, звичайно, творчістю, наслідував учення Господа нашого Ісуса Христа. Це дуже рідкісна тема в морі шевченкознавства, майже не опрацьована, зокрема в Україні. Тож Дмитро Власович, мистецтвознавець, філософ і богослов за фахом, написав новаторську й надзвичайно цікаву книгу про людину, яка давно стала символом України.

Видання складається з дев’яти розділів: «Віра Шевченка: Деякі контроверсії», «Свідчення Шевченкової віри в Бога», «Шевченко і московське православ’я», «Прослава Бога у Шевченковім «Кобзарі», «Блаженний чоловік», «Молитв из неволі», «Пресвітлий рай», «Святі пророки», «Милостивий батько – і блудний син».

Книга проілюстрована рисунками відомого українського мистця-графіка Василя Касіяна, а також Андрія Дем’янчука, Володимира Слєпченка, Олени Журавель та інших мистців. Використана також як заставки до розділів серія гравюр Миколи Стратілата «Свята Земля» (2000). У науковому виданні репродукуються і твори Тараса Шевченка на релігійну, духовну тематику.

 

 

Уманська, Т.
В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Національна самовизначеність у посланні Т. Г. Шевченка “І мертвим, і живим, і ненародженим…” [Текст] / Т. Уманська // Укр. мова та літ. — 2019. — № 6 (910). — С. 59-67. — Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

 

 

 

 

Ушкалов, Л.
Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання [Текст] / Л. Ушкалов. — Вид. 2-е. — Київ : Дух і Літера, 2019. — 560 с.

 Анотація

До книги входить близько 300 невеликих есеїв про світ ідей та образів Тараса Шевченка (1814–1861) – поета, художника, музиканта, мислителя. Шевченко постає тут людиною, яка надзвичайно тонко й трепетно відчуває природу, мистецтво, життя в усіх його проявах: від побуту до метафізики. Автор розглядає Шевченка в широкому контексті української та світової культури. А ще, пильно вдивляючись в образ поета, він намагається описати свій власний духовний досвід.

 

 

Шевченко, Т. Г.
У нашім раї на землі… [Текст] : вибрані поезії / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Г. Рогач ; худож. К. Штанко. — Київ : Веселка, 2016. — 159 с. — (Українській дитині).

 Анотація

До книжки увійшли вірші та поеми Т.Г.Шевченка про материнське щастя й материнське горе, нелегке життя селянських дітей за часів кріпаччини, а також про людську мудрість, славну історичну минувшину, велику любов до рідного народу.

 

 

Шевченко, Т. Г.
Цікаві оповідки зі “Щоденника” Тараса Шевченка [Текст] / Т. Г. Шевченко ; [Т.Г. Шевченко ; упоряд. О.Є. Мельниченко]. — 2-е вид. — Чернівці : Букрек, 2019. — 184 с.

Анотація

До книги увійшли вибрані оповіді зі “Щоденника” Тараса Шевченка, які наближають читача до Великого Кобзаря не як ікони, а як людини, що жила, страждала і сумнівалася.

Для широкого кола читачів.

 

 

Шмурікова-Гаврилюк, Н. М.
Квіти Кобзареві [Текст] / Н. М. Шмурікова-Гаврилюк. — Хмельницький : ФОП Сторожук О.В., 2017. — 72 с.

 

 

 

 

 

Яковина, О. П.
Тарас Шевченко: істина – некомунікативна реальність [Текст] / О. П. Яковина, О. Т. Слободян. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. — 312 с.

 Анотація

Про Шевченка важко говорити. Про нього вже багато сказано, і водночас він залишається герметичним. Його досі відкривають і, відкриваючи, не розуміють до кінця. Герметизм його творчости спонукає до використання її для ілюстрації часом абсолютно протилежних ідей. Його поезія поєднує історію і метаісторію, взаємопроникає людину і вічність. Шевченко – людина, для якої принциповим було визнання як своєї, так і іншої думки, іншої культури, іншого світовідчуття. Він відкрито, насичено і чесно переживав реальність. І в цьому – релігійність його пізнання світу. Читачу запропонованого дослідження відкривається шлях Тараса Шевченка від поета до актуалізації його пророчого покликання. Праця переглядає набуті переконання щодо творчої особистости митця й поглиблює методологічні пошуки в гуманітарній науці.

 

Яременко, В.
“І слово правди і любові” (Шевченкова правда і її християнськість) [Текст] / В. Яременко // Слово і Час. — 2019. — № 3. — С. 42-52. — Бібліогр. в кінці ст. (55 назв).