16/02

Сучасна молодь у стилі української незалежності

Всеукраїнське соціологічне дослідження

Україна відновила свою незалежність 30 років тому. Саме відновила, бо до цього ми вже не раз здобували та втрачали державність. Слід наголосити, що відновлення незалежності в 1991 р. не було випадковістю, тим більше подарунком долі. Навпаки, воно стало результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати власну державу, право бути господарем на своїй землі. Проте, українці, в тому числі молодь, нарікають на державу, навіть не задумуючись, що самі ж відповідальні за її устрій та функціонування.

Сучасна молодь – це ровесники незалежності, й ті, хто дещо молодші; а також ті, хто брав участь, або був свідком двох революцій української модерної історії (Помаранчевої та Революції гідності), і ті, хто під час цих подій був ще дитиною.

За умови належної підтримки духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу такий потужний людський ресурс, як сучасна молодь, є запорукою досягнення високого рівня економічного, політичного, суспільного розвитку в цілому.

МОЛОДЬ-ДЕРЖАВА – взаємозалежний тандем, який розірвати неможливо.

У дослідженні наведено аналіз деяких аспектів сучасного молодіжного життя устилі української незалежності.

Мета дослідження: здійснити моніторинг думки сучасної молоді щодо важливих для них сфер життєдіяльності у стилі української незалежності.

Предмет дослідження: ставлення молоді до нинішніх умов життя в незалежній Україні; можливості для самореалізації; ідеї, погляди щодо покращення умов у власній країні.

Об’єкт дослідження: молоді люди віком 14–35 років, зокрема користувачі бібліотек для юнацтва, молоді.

Завдання дослідження: з’ясувати ставлення молоді до умов соціально-економічного життя в Україні; визначити рівень задоволення умовами для професійного розвитку та життя сучасної молоді в Україні; виявити пріоритетні сфери та основні проблеми молоді, які потребують уваги і вирішення на державному рівні; з’ясувати бачення молоді щодо покращення загальноосвітнього розвитку, потреб щодо дозвілля, отримання якісної інформації; визначити рівень зацікавленості сучасної молоді змінювати/вдосконалювати українську державу.

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Сучасна молодь у стилі української незалежності», здійснено впродовж липня-серпня 2021 року. Опитування охопило 17 130 респондентів – користувачів бібліотек України для юнацтва, молоді. Територіально долучились Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області та місто Маріуполь. Опитування респондентів відбувалось за принципом традиційної паперової анкети, а також онлайн.

Загальна кількість респондентів – 17 130 респондентів, з них жіночої статі – 62,4 %, чоловічої статі – 37,6 %. За віковим критерієм респонденти розподілились таким чином:

 • 14–17 років – 42,8 %;
 • 18–23 років – 22,5 %;
 • 24–30 років – 17,4 %;
 • 31–35 років – 17,3 %.

За сферою діяльності дані анкетування: 42,6 % респондентів навчаються в школі, 19 % опитаних навчаються у виші, 31,9 % – молодь, що працює та інше (тимчасово безробітні, молоді мами)– 6,5 %.

Отже, із задоволенням зазначимо, що сучасна молодь пишається тим, що є громадянами України, оскільки переважна більшість респондентів ствердно відповіли, а саме – 83,8 %;не пишаються українським громадянством лише 4 % опитаних; важко відповістибуло на запитання 12 % респондентам;не є громадянином/громадянкою України – 0,2 %.

Як громадяни України сучасна молодь у відсотковому співвідношенні пишається насамперед історією нашої країни – 82 %, спортивними досягненнями українців – 69 % та культурним стилем – 64,8 % опитаних. Натомість найбільш незадоволені системою соціального забезпечення 49,4 %, правовою системою в Україні – 44,6 % та системою сучасної освіти – 41,3 % респондентів. Детальніше думка/бачення молоді щодоосновних аспектів життєдіяльності зображено на діаграмі 1.

Діаграма 1

Окрім цього ми дізналися у молоді чи притаманні певні дії та почуття молоді, котрі виражають їх повагу до історичних подій України (діаграма 2). Згідно з даними анкетування молоді є притаманні такі дії та почуття:

 • відчуття гордості за свою країну – 30,8 %;
 • почуття гордості за культурне надбання української держави – 26,5 %;
 • участь в акціях, спрямованих на вшанування борців за державну незалежність і територіальну цілісність України у XX столітті – 21 %;
 • участь у заходах, присвячених пам’яті жертвам Голодомору-геноциду 1932–1933 років, вшанування героїв Небесної Сотні – 21,7 %.

Діаграма 2

Також респонденти зазначили, що беруть участь у заходах пам’яті митців, громадських діячів, вшанування героїв Другої світової війнита героїв сучасної української армії.

Важливе запитання в анкеті було щодовибору сучасної молодімови/мовлення для отримання чи перегляду інформації та навчання (табл. 1):

Таблиця 1

Вибір мови молоддю щодо отримання інформації та спілкування

Отже, завсіма запропонованими позиціям сучасній молоді зручніше та привабливіше використання української мови.

Аналіз даних анкетування засвідчив, що молодь бере участь у діяльності організацій громадянського суспільства (діаграма 3). Так, респонденти зазначили, щоза останній рік брали участь у:

 • шкільному або студентському самоврядуванні – 24,4 %;
 • організаціях, пов’язаних з освітою, наукою, мистецтвом, спортом – 17,3 %;
 • благодійних організаціях – 9 %;
 • юнацьких, молодіжних громадських організаціях – 11 %;
 • волонтерських ініціативах – 12 %;
 • релігійних організаціях – 3,1 %;
 • інших організаціях– 1,3 %;
 • не брали участі – 21,9 %.

Діаграма 3

 

Варто зазначити, що для сучасної молоді пріоритетними аспектами щодо розвитку країни сьогодні є мир в Україні – 31,6 % та забезпечення стабільної економіки – 17,4 % (діаграма 4). Також на думку респондентів варто приділити увагу проблемам зростання цін (15 %) та боротьбі зі злочинністю (13,4 %). Свобода слова в Україні є, оскільки цю проблему зазначили лише 9,5 % респондентів. А ось 11,8 % юнаків та дівчат відзначають потребу в переході до більш гуманного суспільства, в якому цінується особистість – 11,8 %. Важко було відповісти – 1,3% опитаним. Окрім цього, респонденти зазначили власні варіанти питань, які потребують негайного вирішення: боротьба з корупцією, отримання якісної освіти, створення робочих місць, охорона навколишнього середовища, організація належного життєвого рівня, гуманна правова система, підтримка молодих спеціалістів у сільській місцевості.

Діаграма 4

За даними анкетування сучасна молодь, зважаючи на нинішню ситуацію в країні хотіли б одержати загальноосвітніх знань та навичок, в тому числі послуги, що надає бібліотека для юнацтва, а саме (діаграма 5):

 • вміння жити в нових суспільних умовах – 26 %;
 • упевненості у своїх силах – 23,5 %;
 • ініціативи та самостійності у розв’язанні життєвих проблем – 22,7 %;
 • сучасних економічних знань – 16,8 %;
 • сучасних політичних знань – 11 %.

Діаграма 5

На запитання: чи відчуваютьмолоді українці підтримку з боку держави (діаграма6), переважна більшість 48,5 % опитаних зазначили, що допомоги від держави немає. 39,3 % молодих людей мали складності з відповіддю на запитання, певно допомога є, але «складно згадати». Лише 12,2 % респондентів зазначили, яку саме підтримку відчувають від держави, а це – навчання на бюджеті, стипендія, підтримка талановитої молоді, допомога багатодітним сім’ям, сиротам, оздоровлення, підтримка проєктів культурного дозвілля для молоді, пільгове кредитування на власне житло, фінансова допомога на підприємницьку діяльність, навчання за кордоном.

Діаграма 6

В анкеті було запропоновано користувачам бібліотек для юнацтва, молоді особисто висловити думки стосовно допомогивід держави тав якому вигляді вонихотіли б її отримати. Респонденти зазначили важливість державної підтримки щодо пільгового кредиту на власне житло (53 %) та фінансовоїдопомоги на започаткування підприємницької діяльності (47 %).Окрім цього, молодь відзначила потребу у допомозі з боку держави: у наданні спеціального кредиту на навчання, створенні більше бюджетних місць у вишах; оздоровлення, відновлення системи відпочинку в літніх таборах; безоплатні спортивні секції; створення робочих місць для молоді; зменшення податків.

Аналіз даних соціологічного дослідження показав, що респондентівнепокоять проблеми молоді власного регіону, які потребують нагального вирішення. У першу чергу, на думку користувачів, уваги потребує питання відсутності достойно оплачуваної роботи для молодих спеціалістів, так зазначило 24,2 % опитаних.

Окрім того, респондентизазначають, також вартує уваги способи подолання шкідливих звичоксучасного покоління, таких як куріння, вживання наркотиків, алкоголю – 12,5 %. На додачу, 12 % опитаних бачать проблему залежності юнаків та дівчат від Інтернету (онлайн ігри, соціальні мережі, відеоконтент).

Більше того, зазначають наступні важливі питання/аспекти для молодіжного середовища (діаграма 7), а саме:отримання гідної освіти – 11,4 %;агресивність у суспільстві – 10 %; відсутність місць для проведення дозвілля – 9,4 %; низький рівень громадської активності та залучення молоді до прийняття важливих рішень – 8 %; відсутність спортивних залів – 6,3 %; низький рівень патріотизму – 6 %.Також респонденти висловили власні варіанти: гідне життя у європейській країні, морально-етичне виховання.

Діаграма 7

Згідно з отриманими даними молодь вважає, що в незалежній Україні є найбільш видима дискримінація людей за економічним становищем, так відповіли більшість респондентів, а саме 58,3 %. Інші зазначені позиції в анкеті щодо різних утисків не були так активно відмічені (діаграма8).

Діаграма 8

Ми поцікавились у молоді, де саме вони мають можливість відпочивати. Як з’ясувалося, залежно від фінансовихможливостей, 39 % респондентів відпочивають в межах України, 35,4 % опитаних – за кордоном, 9,1 % юнаків та дівчат набираються сил на власній дачі, проте 16,5 % молоді можуть собі дозволити відпочинок лише вдома.

Надаючи перелік пріоритетів державної політики, ми звернулися до респондентів визначити, що є найголовнішим для них (діаграма 9). Отже, на думку молоді першочерговим має бути сприяння забезпечення молоді житлом – 16,7 % і сприяння зайнятості та самореалізації молоді – 16,3 %. Окрім цього, 13 % респондентів вважають важливість підтримки талановитої молоді, а 12,8 % опитаних переймаються/стурбовані якістю життя.Саме тому має бути активніша організація спортивних заходів для молоді – 10,3 %, розвиток мережі молодіжних центрів і юнацьких клубів – 9,2 %.

Владі варто звернути увагу на підтримку молоді, яка опинилася/перебуває у важких життєвих обставинах, так зазначило 11,5 % опитаних. Також необхідно формувати національно-патріотичну свідомості молоді – 10,2 %.

Діаграма 9

 

Громадська активність молоді – важлива складова, активність спрямована на розв’язання громадських проблем, в тому числі молодіжних питань,тому що мотивуватиме молодь до громадської активності.

За даними соціологічного дослідження найбільшим симулом для молоді щодо участі у громадському житті суспільства є бажання розвинути необхідні для життєвого успіху якості, навички, здобуті знання – 26,5 %, а також розширення кола спілкування – 20,3 %; можливість почати кар’єру та брати участь у місцевому врядуванні – 18,7 %; налагодження необхідних для життєвого успіху зв’язків – 18,5 %; почуття причетності до суспільного життя – 16 % (діаграма 10).

Діаграма 10

 

Поцікавившись у сучасних молодих людей чого вони прагнуть досягти у житті, з’ясували що 24 % респондентів бажають самореалізації; 22,2 % опитаних вважають найважливішим сімейне щастя, створення сім’ї та народження дітей; 18,7 % – здобуття вищої освіти; 17,8 % молоді бажають організувати власну справу; 17,3 % опитаних – здійснити кар’єру.

Наостанок, ми поцікавилися з ким/чим у сучасної молоді асоціюється 30-річчя Незалежності України. Найчастіше зазначали позитивні асоціації: свобода, віра та надія на краще майбутнє, мир, гордість, а також розглядалисянегативні питання –безлад, політична нестабільність, корупція, вседозволеність, бідність та безробіття.

Таким чином, реалії сучасної молоді у стилі української незалежності – жити, розвиватися та реалізуватисяв Україні. Це підтверджують дані соціологічного дослідження, адже переважна більшість юнаків та дівчат пишаються своєю Батьківщиною, своєю історією, культурою та спортивними досягненнями українців на світовому рівні.

Проте, варто зазначити бачення молоді про те, що в Україні існує економічна дискримінація, проблеми у придбанні житла, питання гідної оплати праці молодих фахівців.

Пріоритетними сферами, згідно з даними опитування, які потребують уваги і вирішення на державному рівні є: правове, соціальне забезпечення та освіта молоді.

За даними соціологічного дослідження, респонденти зазначають потребу у проведенні дозвілля, створення молодіжних центрів, спортивних секційіз можливістю безоплатного доступу для молоді.

Щодо розповсюдження інформаціївІнтернеті, друкованих та електронних джерелах, соціальних мережах, опитана молодь обирає українську мову.

Сучасна молодь у стилі української незалежності почуває себе дещо невпевнено, адже держава не надто піклується про молодь: її самореалізацію, можливості, потреби та проблеми. Натомість молоді люди зацікавлені активнобрати участь у громадському житті країни, адже бажають таким чином розвинути особисті якості, навички та отримані знання у закладах освіти. Також це дасть можливість молоді налагодити необхідні суспільні зв’язки та професійне спілкування, котрі є вкрай важливим для їх розвитку та успіху.

Якраз на часі бібліотекам для юнацтва, молоді активно підключатися до створення спеціальних курсів, організації зустрічей з громадськими діячами, представниками органів влади, аби сучасна молодь могла себе реалізовувати в Україні. Бібліотека має вступати локацією співпраці «молодь–держава».

Варто зазначити те, що опитана молодь зацікавлена удосконалювати свої знання та навички життєдіяльності в сучасних умовах, а також здобуття впевненості, ініціативи і самостійності у розв’язанні життєвих проблем. І ці послуги респонденти хочуть отримувати убібліотеці. Тому рекомендовано продумати надання пропонованихпослуг за допомогою певних занять, проєктів, тренінгів у бібліотеках для юнацтва, молоді.

Отже, стиль України, створений впродовж 30 років незалежності, для якого характерні особливості нашої держави (історія, культура, освіта, спорт) за даними соціологічного дослідження сучасна молодь пишається надбаним «багатством» та наразі є активними його «авторами».

Розробка ефективних державних проєктів, програм для молоді із залученням міжнародних компаній із подальшою можливістю навчання та роботи. Локацією для співпраці може бути бібліотека, і саме юнацька, яка найкраще працює із зазначеною категорію населення.

Сучасна українська молодь є патріотами своєї батьківщини, котрі цінують історію своєї землі, пишаються українською культурою, рідною мовою, українськими спортсменами та з надією дивляться в майбутнє держави Україна. Попри це молодь зазначає проблеми, які необхідно вирішувати в правовій, соціальній та освітній системах (сферах). Сучасне покоління зацікавлено брати активну участь у громадському житті, ця діяльність надасть їм досвід успішної взаємодії з представниками різноманітних сфер. Бібліотека для юнацтва, молоді може надавати професійну підтримку у вигляді достовірної інформації юнакам та дівчатам, виступати локацією для взаємодії «молодь–держава».