Моделювання економіки

330.4:519.86(075.8)

Г83  Григорків, В.С.

Моделювання економіки [Текст] : підручник / В.С. Григорків. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с.

Підручник містить базовий матеріал з теорії моделей економічних і еколого-економічних систем і складається з трьох частин, присвячених відповідно моделям мікроекономіки, макроекономіки і еколого-економічної взаємодії. Викладено класичні результати з моделювання поведінки споживачів, виробників і ринкової рівноваги, балансових міжгалузевих зв’язків і економічного зростання, економічних систем з урахуванням екологічної складової.

Для студентів економічних і математичних спеціальностей та спеціалізації, а також аспірантів, викладачів і фахівців, які використовують методи математичного моделювання економіки у своїй професійній діяльності.