Міжнародні розрахунки та валютні операції

339.72(075.8)
Б48  Береславська, О.І.

Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О.І. Береславська. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 368 с.

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методичні та практичні питання міжнародних розрахунків та валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.
Зміст посібника охоплює практичні питання у контексті інтересів усіх учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку. Проте, зважаючи на провідну роль у цій сфері банків, основні питання механізму проведення міжнародних розрахунків та валютних операцій розглядаються з їхніх позицій.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових працівників, практиків у сфері банківської діяльності.