Міжбібліотечний абонемет

МБА – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних ресурсів і довідково-пошуковому(неузгоджений відмінок) апарату бібліотек.

Через систему МБА можна замовити і отримати літературу з фондів таких бібліотек, як

Для отримання послуги:

1

2

3