Методика підготовки кваліфікаційної роботи магістра

378.22(075.8)

С91  Сушенцева, Л.Л.

Методика підготовки кваліфікаційної роботи магістра [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л.Л. Сушенцева, Ю.М. Козловський, І.С. Колодій. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 88 с.

 

Метою навчально-методичного посібника є визначення теоретичного та практичного підґрунтя для ефективного виконання кваліфікаційної роботи магістрантами гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти, ознайомлення їх із загальними вимогами до виконання магістерської роботи.

У посібнику розкрито весь процес підготовки магістерської кваліфікаційної роботи – від вибору теми науково-дослідної роботи до її захисту, обґрунтовано методику вибору теми, структурування змісту магістерської роботи, визначення наукового категоріального апарату.

Для магістрантів, керівників магістерських робіт та всіх, хто займається науково-дослідною діяльністю.