Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

504:574:006.86(075.8)

М54         Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища [Текст] : підручник / [авт. кол.: Г.І. Гринь, В.І. Мохонько, О.В. Суворін та ін.]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – 420 с.

У підручнику викладено форми та методи оцінки якості навколишнього середовища, розглянуто комплексний підхід у проведенні моніторингових досліджень за станом довкілля, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, наведено методи дослідження параметрів повітря, води та грунту, розглянуто прилади і пристрої, які використовуються для цих досліджень.

Призначено для здобувачів вищої освіти екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівникам та співробітникам підприємств, установ, організацій, активістам охорони довкілля.