Методологія наукових досліджень

001.891(075.8)

Б12  Бабайлов, В.К.

Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В.К. Бабайлов. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. – 150 с.

 

У навчальному посібнику викладені найважливіші аспекти науки і практики методології. Надана сучасна дефініція таких ключових і основоположних понять методології як метод, методика й власне методологія; уточнений характер їх зв’язку.

Докладно проаналізований зв’язок наукового дослідження з фундаментальним, експериментальним і прикладним.

Вперше організована, доведена і інтерпретована всезагальна методологія дослідження.

Значна увага приділена методології взагалі і методологічним аспектам менеджменту й економіки підприємства, зокрема.

Для студентів, аспірантів, викладачів Вищих Навчальних Закладів, менеджерів підприємств будь-яких форм власності, а також – усіх, хто стикається з проблемами методології наукового, фундаментального, експериментального і прикладного дослідження.