Менеджмент міжнародного бізнесу

005:339.92(075.8)

М50        Менеджмент міжнародного бізнесу [Текст] : наук.-метод. посіб. / [Д.Т. Бікулов, О.О. Головань, Н.М. Коваленко та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 376 с.

 

У науково-методичному посібнику повною мірою розкрито сутність наукових основ державного регулювання міжнародного бізнесу, розглянуто інвестування міжнародного бізнесу, стратегічний контроль у менеджменті міжнародного бізнесу, кооперацію в міжнародному бізнесі, а також прогнозування діяльності міжнародних кооперацій та бренд-менеджмент міжнародного бізнесу. Посібник містить розділи, викладені в логічній послідовності. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань студентів.

Науково-методичний посібник рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», а також викладачів, науковців та для осіб, які цікавляться проблемами менеджменту міжнародного бізнесу.