Маланюк Євген Филимонович – 125 років від дня народження

«Є. Маланюк із найвидатнішого поета української еміграції
перетворився на классика української літератури ХХ ст., його
поезія – не лише крик зболеного серця, а ще і гарт, очисний
вогонь, через який проходить наш народ на нелегкому шляху
до своєї державності й духовності»

Ім’я Євгена Маланюка стало широко відомим лише на початку 90-х років минулого століття, через три десятиліття після його смерті. Довгий час творчий доробок цього самобутнього і талановитого поета був під забороною радянської пропаганди, яка причепила йому «ярлик» яскравого представника «українського націоналізму». Насправді ж він лише палко любив свою Батьківщину, за межами якої змушений був прожитии більшу частину життя, і «сумно» жартував, що зазнав трьох еміграцій і двох інтернувань. Любов до рідної землі додавала наснаги творити, виливаючи її у динамічних поетичних рядках і публіцистичному слові.

 Микола Ільницький: “Євген Маланюк – найвидатніша постать української літератури довоєнного і післявоєнного періоду” [Текст] // Слово Просвіти. — 2017. — № 7. — С. 16.

 

Гандзій, О.
“Якось дивно буває: ніби прокинешся від сну і – жонатий” Євген Маланюк не міг забрати до США дружину та сина [Текст] / О. Гандзій // Країна. — 2017. — № 4. — С.47-50.

Детальніше

 

 

 

Голик, О.
Штрихи до біографії Євгена Маланюка Частина 1. Роль театру в духовному світі Євгена Маланюка: На основі досліджень Леоніда Куценка [Текст] / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 7-8. — С. 84-87.

Детальніше

 

 

Грабовська, І.
Відчути присутність зла: Євген Маланюк – про російський більшовизм і “соціалістичну імперію” [Текст] / І. Грабовська // День. — 2018. — № 61-62. — С. 21.

 

 

 

 

Грабовський, С.
Перечитуючи Євгена Маланюка: Чи засвоять нарешті українці уроки історії? [Текст] / С. Грабовський // День. — 2018. — № 73. — С. 5.

Визвольна війна 1918-1919 рр.

 

 

 

Грицай, Л.
“Як в нації вождів нема, тоді вожді її поети” : Вивчаємо поетичну спадщину Євгена Маланюка [Текст] / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 2. — С. 25-27.

Детальніше

 

 

 

Ільницький, Микола
Євген Маланюк: (1897-1968) [Текст] / М. Ільницький // Дивослово. — 2013. — № 4. — С. 58-62.

Детальніше

 

 

 

 

Ільницький, Микола
Маланюк Євген (1897-1968) [Текст] / М. Ільницький // Дивослово. — 2013. — № 6. — С. 48-53.

Детальніше

 

 

 

 

Клімчук, Ю. Д.
“Празький” та “варшавський” тексти у творчості Є. Маланюка [Текст] / Ю. Д. Клімчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. — 2012. — № 13. — С. 42-48.

Детальніше

 

 

 

Краснощок, В. В.
Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка [Текст] / В. В. Краснощок // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. — 2013. — Вип. 68 (№ 1078). — С. 61-67. — Сер. “Філологія”.

Детальніше

 

 

Краснощок, Вікторія
Літературні портрети І. Франка й Лесі Українки в критиці Є Маланюка [Текст] / В. Краснощок // Науковий вісник Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. — 2013. — № 28. — С. 66-71. — Сер. Філологічні науки.

Детальніше

 

 

 

Маланюк, Є.Ф.
Вибрані твори [Текст] / Є. Ф. Маланюк ; упоряд. О. Омельчук. — Київ : Смолоскип, 2017. — 872 с.

Детальніше

 

 

 

 

Маланюк, Є.Ф.
Невичерпальність [Текст] : Поезії, статті. Для старшого шкільного віку / Є. Ф. Маланюк. — 2-ге вид. — Київ : Веселка, 2001. — 318 с. : іл. — (Шкільна бібліотека).

Детальніше

 

 

 

Маланюк, Є.Ф.
Повернення [Текст] : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи. / Є. Ф. Маланюк. — Львів : Світ, 2005. — 496с. — (Ad Fontes – До джерел).

Детальніше

 

 

 

Набитович, І.
Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація історії княжого роду Федоровичів у поемі “Побачення” [Текст] / І. Набитович // Слово і Час. — 2019. — № 6. — С. 46-55. — Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).

Детальніше

 

 

 

Павлів, І.
Урок 34. Євген Маланюк. Коротко про митця. Поезії “Уривок з поеми”, “Напис на книзі віршів…” [Текст] / І. Павлів // Бібліотечка “Дивослова”. — 2019. — № 10. — С. 12-15.

Детальніше

 

 

 

Салига, Тарас
“…доба була неповторна, як поезія Маланюка” [Текст] / Т. Салига // Дзвін. — 2014. — № 9. — С. 129-139.

Детальніше