Державна бібліотека України для юнацтва
“Стратегія розвитку та пріоритети діяльності
спеціалізованих бібліотек України для юнацтва”

Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва

страница о насПро бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям

Науково-методична робота
Журнал "Бібліосвіт"
Методичні матеріали
Публікації фахівців
Соціологічні дослідження
Підвищення кваліфікації
Конференції
Видавнича діяльність

Спонсори і партнери

Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Рекомендації
всеукраїнської науково-практичної конференції

18-20 жовтня 2006 року у м. Луганську Державною бібліотекою України для юнацтва та Луганською обласною бібліотекою для юнацтва проведено науково-практичну конференцію "Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва".

Зазначена проблема розглядалася у багатьох аспектах: обговорювалися питання щодо напрямів подальшого розвитку бібліотечної справи в країні, зокрема, мережі бібліотек для юнацтва; нарощування техніко-технологічних та інформаційних зусиль обласних бібліотек для юнацтва в справі виховання молодої особистості, всебічного задоволення її читацьких потреб; підвищення професійного рівня кадрів.

Конференція констатувала, що обласні бібліотеки для юнацтва стають дедалі більш популярними серед користувачів. Вони поступово трансформуються в сучасні соціально-комунікативні центри, значною мірою впливають на розвиток у молоді громадянського світогляду, набуття нею життєвої компетенції, потрібних знань. Удосконалюється інформаційна, індивідуальна, масова робота для підвищення інтересу молоді до читання, освіти та самоосвіти.

Враховуючи важливість ролі обласних бібліотек для юнацтва в сучасних соціально-політичних умовах, стан і тенденції світового розвитку бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, усвідомлюючи свою корпоративну і особисту відповідальність за якість та оперативність задоволення сучасних потреб юнацтва та молоді, розширення репертуару послуг, конференція рекомендує визначити наступні пріоритети в напрямі подальшого розвитку мережі бібліотек, що обслуговують юнацтво:

 • розвиток технологій соціального партнерства з метою консолідації сил суспільства для вирішення проблем молоді;
 • посилення взаємодії бібліотек для юнацтва із метою обміну професійною інформацією, результатами інноваційної діяльності, створення і реалізації корпоративних програм та проектів;
 • підвищення ефективності роботи з метою задоволення інформаційних потреб юнацтва та молоді й престижу читання.
У напрямі удосконалення нормативно-правової бази щодо науково-інформаційної діяльності бібліотек для юнацтва:
 • винести на обговорення питання про розробку Концепції розвитку бібліотечного обслуговування юнацтва України до 2012 року;
 • просити Міністерство освіти і науки України і Академію наук про співпрацю у розробці Концепції розвитку читання юнацтва та молоді.
У напрямі техніко-технологічного розвитку засобів бібліотечної роботи:
 • запровадити на базі кожної обласної бібліотеки для юнацтва автоматизації основних бібліотечних процесів;
 • завершити приєднання всіх обласних бібліотек для юнацтва до мережі Інтернет;
 • зобов'язати обласні бібліотеки для юнацтва при виборі автоматизованої програмами дотримуватися існуючих міжнародних і українських галузевих стандартів, протоколів, стандартних комунікаційних форматів, з можливою конвертацією даних, відповідним технічним супроводом та подальшим їх оновленням більш сучасними версіями;
 • клопотати перед Міністерством культури і туризму щодо цілеспрямованого виділення коштів для придбання комп'ютерної програми "Обробка соціологічних анкет" (ОСА), комп'ютерів для створення загальноукраїнської БД "Молодь України в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування", яка стане складовою частиною єдиного науково-інформаційного простору України;
 • забезпечити оптимальну кількість АРМів для користувачів в кожній обласній бібліотеці для юнацтва.
У напрямі забезпечення інформаційних та інших потреб користувачів бібліотек для юнацтва:
 • створювати регіональні фактографічні бази даних на допомогу соціальній адаптації молоді;
 • розвивати кооперативну вебліографію;
 • створювати електронні архіви виконаних текстових довідок;
 • створити Експертну раду з питань якості мультимедійних видань із залученням спеціалістів з Державної та обласних бібліотек України для юнацтва;
У напрямі створення власних та інтегрованих документних ресурсів бібліотек для юнацтва:
 • підготовка відповідних методичних матеріалів;
 • створення та постійне вдосконалення сайтів обласних бібліотек для юнацтва, об'єднання їх ресурсів взаємними посиланнями;
 • створення у кооперації з іншими бібліотеками області регіональних краєзнавчих баз даних.
У напрямі наукових соціологічних досліджень:
 • планомірне здійснення моніторингу потреб молодих читачів у бібліотечних послугах (інформаційних, дозвіллєвих, комунікаційних, психологічних, реабілітаційних тощо);
 • розробка спільних науково-дослідних програм з науковими установами з проблем читачезнавства, фондознавства, соціального функціонування бібліотеки як інституції.
 • провести у 2007 році Всеукраїнське соціологічне дослідження на тему "Ефективність комерційного маркетингу в бібліотеках України для юнацтва";
 • Державній бібліотеці України для юнацтва у 2007 році підвести підсумки Всеукраїнського комплексного соціологічного обстеження "Структурно-кількісні аспекти бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні". За результатами обстеження клопотати перед Міністерством культури і туризму України про прийняття відповідних організаційних і нормативних рішень.
У напрямі підготовки кадрів:
 • проведення тематичних регіональних, міжрегіональних і всеукраїнських конференцій, семінарів з обміну досвідом, зокрема, у 2007 році - Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотеки для юнацтва у демократичному суспільстві" та школи керівника
 • Механізми та форми ефективного керівництва";
 • висвітлення здобутків і проблем на шпальтах інформаційного вісника "Бібліосвіт";
 • звернутися до Міністерства культури і туризму України з проханням вирішити проблему підготовки та перепідготовки кваліфікованих кадрів для бібліотек, що обслуговують юнацтво, зокрема, залучивши до нього Державну академію керівних кадрів культури і мистецтва;
 • фахівцям бібліотек, що обслуговують юнацтво активніше використовувати сервіс віртуального клубу спеціалістів "Libclub.kiev.ua"

Доручити Державній та Луганській обласній бібліотекам для юнацтва підготувати та видати збірку матеріалів науково-практичної конференції "Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва"

Останнє поновлення:
24.03.2016 17:51

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

 
  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика