Державна бібліотека України для юнацтва
Про нас у пресі

Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва

страница о насПро бібліотеку

Історія
Міссія

Правила бібліотеки
Керівництво
Тендер
Про нас у прессі
Як нас знайти
Звітуємо перед читачами
Вакансії

Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування


Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>
 

ВИСТАВКА  ХУДОЖНЬОЇ  ТВОРЧОСТІ

До відзначення проголошеного Європейською Радою "Року інвалідів європейських країн" та "Року культури в Україні" "Народна Академія творчості Інвалідів", Галерея "Ми духом нез ламні" (Благодійний фонд допомоги вченим інвалідам зору "Візаві") та "Державна бібліотека України для юнацтва" оголошують конкурс ху дожніх творів для участі в тематичній виставці, присвяченій творчості ви датного письменника-романтика Олександра Гріна.

Для конкурсного відбору художніх творів заявлені роботи будуть представлені в Галереї "Ми духом незламні", у виставковому залі Дер жавної бібліотеки України для юнацтва, в Галереї "Кроки назустріч" (м. Київ, Києво-Печерська Лавра) та Інших виставкових залах України.
Заключна експозиція виставки буде представлена в "Музеї О.Гріна" в м.Феодосії (Україна, Крим) весною 2004 р.

Роботи для участі в мистецькій Акції просимо надавати згідно з "Положенням про Всеукраїнську мистецьку акцію "Ми духом незламні-2003".

Адреса оргкомітету: Україна, Київ 03127, просп. Голосіївський, 122, Державна бібліотека України для юнацтва.

Україна, Київ 03022, а/с 174, еmail: visavi@ukrpack.net

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську мистецьку акцію "Ми духом незламні-2003"

Дана мистецька акція є одним Із напрямків благодійної просвітниць-II кої роботи "Народної Академії творчості інвалідів", спрямованої на І) створення умов пошуку і підтримкикових талановитих особистостей се ред людей з обмеженими фізичними можливостями, які завдяки своєму хисту до мистецької діяльності проголошують ідеї розбудови прогре сивного гармонійного суспільства та людей, не байдужих до їх творчості, які мають можливість допомагати у вирі шенні певних проблем в суспільстві.

Мета акції:
- відродження традиційного для укра їнського народу світогляду в духовно-практичній діяльності суспільства.
Завдання акції:
- виявлення та сприяння розвитку творчих здібностей людей з об меженою дієздатністю, підтримка творчо обдарованої молоді;
- залучення широких кіл громадськості до висвітлення й вирішен ня проблем Інвалідів;
- формування активної громадської позиції щодо оздоровлення відносин у суспільстві.

Зміст акції:
- популяризація образотворчих творів митців-інвалідів та фахівців культури, мистецтва, науки, які поділяють ідеї "Руху за сприяння твор чості людей з обмеженими фізичними можливостями".

Умови участі:
до участі в акції запрошуються всі фахівці та організатори, хто поді ляє ідеї "руху за сприяння творчості людей з обмеженими фізичними можливостями". До експонування на виставках прийматимуться за кінчені твори, належно оформленні для розміщення в експозиціях.

Відзначення учасників акції:
учасники акції будуть відзначені пам'ятними "Дипломами учасника Всеукраїнської мистецької акції (по темі заходів)".

Автор Арт-проекту,
художник-розпорядник
Галереї "Ми духом незламні"
Жорж Шанаєв.
"Віра",
2003 р., № 25 с.4.

 
 

ВCЕУКРАЇНСЬКА  МИСТЕЦЬКА  АКЦІЯ
"Ми духом незламні - 2003"

"Народна Академія творчості інвалідів", Галерея "Ми духом незламні"(Благодітний фонд допомоги вченим інвалідам зору "Візаві") та "Державна бібліотека України для юнацтва" оголошують конкурс художніх творів для участі у тематичній виставці, присвяченій творчості видатного письменника-роман-тика - Олександра Гріна.

Для конкурсного відбору художніх творів заявлені роботи бу-дуть представлені у Галереї "Ми духом незламні", у виставковому залі Державної бібліотеки України для юнацтва, в галереї "Кроки... на ... зустріч" (м.Київ, Києво-Печерська Лавра) та інших ви-ставкових залахУкраїни.
Заключна експозиція виставки буде представлена в "Музеї О.Гріна" у м.Феодосія (Україна, Крим) навесні 2004 року.

Адреса оргкомітету: Україна, Київ 03127, просп.Голос-іївський, 122, Державна бібліотека України для юнацтва.

Україна, Київ 03022, а/с 174, е-mail: visavi@ ukrpack.net

"Самоврядування",
2003 р., №35 ,с.8.

 
         
 
Перелік статей
 
Далі статті
 
Останнє поновлення:
05.09.2017 14:22

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика