16/02

Бібліотека і громада: рух назустріч

Всеукраїнське соціологічне дослідження

Організатор: ДБУ для юнацтва (М. Красій)

Термін проведення – 2018 р.

Бази проведення – опитування проводилося на базі бібліотек для юнацтва, молоді, де створено об’єднані територіальні громади.

Методи збору інформації: анкетне опитування, аналіз даних.

Актуальність дослідження. Головне місце у реформі самоврядування та територіальної організації влади належить розвитку територіальної громади, який неможливий без збільшення та розширення місцевої інфраструктури, зокрема інформаційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначення; утримання та організації роботи будинків культури, клубів, бібліотек.

Особливо важливі для суспільства бібліотеки, адже вони забезпечують громадянам доступ до знань, історії та культури. У всьому світі бібліотеки є центрами інформації, доступними для всіх верств населення.

Бібліотеки залежать від суспільства і потребують його допомоги. Потрібно знайти і розробити механізми взаємодії бібліотеки, її користувачів та органів місцевої влади в умовах, коли об’єднані територіальні громади навряд чи підуть на додаткові фінансові витрати, організаційні заходи, пов’язані з утриманням книгозбірень, формуванням їх фондів, закупівлею нового обладнання, сучасної техніки тощо.

Мета: пошук шляхів взаємодії громади та бібліотек, зокрема юнацьких.

Об’єкт: взаємодія бібліотек та громад.

Предмет дослідження: користувачі книгозбірень.

Завдання: виявити значення бібліотек для населення; проаналізувати рівень задоволення користувачів якістю бібліотечного обслуговування.

Методи збору інформації: анкетне опитування, аналіз даних.

Висновки. Відповідно до даних соціологічного дослідження, покращення у діяльності бібліотеки після створення ОТГ є такими: проведено передплату більшої кількості періодичних видань, зросла кількість книжкових надходжень, покращився інтер’єр бібліотеки, упорядковано літературу в бібліотеці, закуплено і встановлено комп’ютери, ксерокс для користувачів, проводяться тренінги та організовуються зустрічі з письменниками, збільшилася кількість заходів, поліпшилася культура обслуговування читачів, облаштовано опалення та проведено ремонт приміщень, переведено бібліотекарів на повний робочий день та створено нові робочі місця у бібліотеках.

Аналізуючи попереднє запитання, можна дійти висновку, що читачі не можуть дати точну відповідь, змінилось щось після створення ОТГ чи ні, оскільки для них обслуговування залишилось без видимих змін. Так, переважна більшість – 72 % респондентів було важко сформувати відповідь на поставлене запитання, причинами цьому вбачаємо у тому, що минуло досить мало часу для видимих змін користувачам бібліотеки.

Важливим моментом було з’ясувати наскільки активно користувачі беруть участь у житті книгозбірні. 77,2 % опитаних постійно відвідують бібліотеку, 34 % респондентів беруть участь у масових заходах, лише 3,4 % займаються волонтерством у бібліотеці. 13,2 % респондентів відзначили, що участі у житті бібліотеки не беруть. На думку користувачів, зацікавити молодь у цьому можуть оновлення техніки, безплатний доступ до мережі Інтернет, сучасна література, затишне приміщення, цікаві масові заходи.

Під час опитування респонденти мали можливість оцінити роботу бібліотеки, яку вони відвідують. Найкращими критеріями, котрі отримали найвищу оцінку від молоді, стали – ставлення працівників бібліотеки до користувачів (71 %) та робочий час книгозбірні (72 %). Проте, найбільше незадоволення респондентів викликало: технічне оснащення бібліотеки (35 %), документальні фонди (29 %), якість інтернет-послуг (27 %) та інтер’єром бібліотеки (23 %).

У зв’язку з переходом бібліотек у підпорядкування ОТГ, респонденти вбачають такі проблеми, котрі виникли у книгозбірнях: скорочення штату працівників ЦРБ, що належать до ОТГ; закриття бібліотек; не надаються бібліотекарям ОТГ професійних консультацій; не підвищується їх фаховий рівень. Проте, 30,2 % респондентам було важко відповісти на дане питання, крім того, 19,5 % опитаних не цікавляться цими питаннями щодо бібліотеки.

55,3 % респондентів вважають, що Бібліотека може стати центром інформування та навчання комп’ютерної грамотності для всіх категорій мешканців; бібліотека здатна висвітлювати роботу своєї громади; вона може стати центром неформальної освіти у громаді!

Таким чином, всеукраїнське дослідження здійснене, поставлені завдання з’ясовані, а саме:

  • на думку користувачів, які взяли участь у дослідженні, бібліотека для громади є центром інформації та знань, культурного життя, місцем проведення вільного часу;
  • оцінка рівня задоволення користувачів якістю бібліотечного обслуговування за результатами опитування, є неоднозначною. Це пов’язано з тим, що бібліотеки зараз переживають значні зміни у підпорядкуванні ОТГ. Проте, можемо стверджувати, що молодь постійно відвідує бібліотеку та бере активну участь у масових заходах;
  • користувачі зазначили, що бібліотека може стати сучасним центром інформування для всіх категорій мешканців, центром оформлення важливих документів, центром комп’ютерної грамотності та висвітлювати роботу своєї громади.

 

Публікації: Всеукраїнське соціологічне дослідження «Бібліотека і громада: рух назустріч» / Н. Паянок // Бібліосвіт. – 2019. – № 1 (69). – С. 71–77.