Кричевський Василь Григорович (1873 -1952)

Василь Кричевський народився 12 січня 1873 року (31 грудня 1872 р.) у с. Ворожба Лебединського повіту Харьківської губернії.
Василь з дитинства малював, мав абсолютну зорову пам’ять на контури та колір. Найбільше подобалось йому писати сільські пейзажі. Рано навчився читати, його улюбленими творами були Гомерові «Іліада», та «Одіссей».
Після закінчення Харківського залізничного технічного училища, В. Кричевському вже доручали проєктувати приватні будинки. Серед вихованців училища відзначався своїми здібностями кресляра та рисувальника.
Ким тільки не був і з ким тільки не працював Василь Кричевський!
Творчий потенціал Майстра був дивовижний: автор дизайну національного герба України, печатки і банкноти УНР, засновник українського стилю в архітектурі, перший художник вітчизняного кіно, живописець і графік–новатор, майстер декоративно-вжиткового мистецтва, сценограф, мистецтвознавець і педагог, громадський діяч.
Про роль і місце в українській культурі Василя Кричевського гарно сказав його сучасник, художник і поет Святослав Гординський: «Якщо уявити собі мистецтво якогось народу як храм, що спирається на колони, то власне, однією з таких колон українського мистецтва був Василь Григорович Кричевський».
Василь Кричевський – яскравий самородок, який впертою працею і силою свого обдарування вибився на широкий шлях великого мистецтва і став не тільки знаним архітектором, художником, а й одним із видатніших вчених, мистецтвознавців своєї країни.
Більше дізнатись про багатогранний талант людини з великої літери ви можете у відділі мистецтв Державної бібліотеки України для юнацтва.

 

Магдиш, Ірина.    Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття [Текст] / Ірина Магдиш; дизайн О. Старанчук, О. Грищенка. — Київ : Портал, 2021. — 120 с.
ISBN 617-7925-30-8

 Анотація

ХХ століття – період, який спровокував цілий вибух нових стилів у світовому мистецтві, серед яких хронологічно першим був ар – нуво. Україна вбирала в себе всі нові європейські творчі ідеї, наповнюючи іх власними смислами і формами. Для тих, хто досі не цікавився вітчизняним мистецтвом, ця книжка стане зручним і привабливим трампліном для входження до світу візуальної культури. А фахівці зможуть подивитися на свою царину з нового боку: побачити зображення рідкісних творів українського ар – нуво з обласних музеїв та простежити зв’язки національних і світових тенденцій у мистецтві ХХ століття.

 

 

Полтава [Текст] : туристичний нарис / авт.-упоряд.: В.С. Бабенко, С.В. Говоров. — Полтава : Вид. Говоров С.В., 2015. — 112 с. — Укр., рос. та англ. мовами.
ISBN 966-2764-10-9

 Анотація

В книзі вміщено фотографії, репродукції художніх творів, графічні зображення. які відображають історію і сьогодення красуні Полтави. Значна кількість матеріалів публікується вперше.

Видання розраховане на широке коло читачів: шанувальників історії та пам’яток історико-культурної спадщини, краєзнавців, туристів з близького та далекого зарубіжжя.

 

 

  Пам’ятки України: історія та культура. — 2014. — № 6.

 

 

 

 

 

 

 Україна. 101 найцікавіший музей [Текст] : іл. енциклопедія / [авт.-укл. Дмитро Вікторович Антонюк]. — Харьков : Ранок : Веста, 2011. — 64 с. — (Україна).
ISBN 966-08-5264-8

 Анотація

Енциклопедія розповідає про заповідники та музеї України, які зберігають багатющий історичний і культурний спадок нашого народу, чарівну та різноманітну природу, шедеври архітектури, багатства надр, а почасти й зовсім несподівані речі.

Читачі знайдуть для себе безліч корисної інформації, зокрема точні адреси й номери телефонів музейних установ. Понад 150 яскравих ілюстрацій дадуть змогу наочно уявити собі красу та неповторність кожної експозиції.

Книга стане в пригоді любителям мандрівок. Адже, як кажуть, щоб добре побачити, спершу треба добре почитати.

 

 

Лагутенко, О.    Українська графіка першої третини ХХ століття [Текст] : [монографія] / О. Лагутенко. — Київ : Грані-Т, 2006. — 240 с.
ISBN 966-2923-14-4

 Анотація

У книжці вперше за часи сучасного українського книговидання й мистецтвознавства подано історію української графіки першої третини XX століття. У викладі мистецтво графіки розглянуто без ідеологічних застережень і політичних кордонів, власне як художній феномен, що реалізував себе у різних країнах, різноманітних проявах (станкова, книжкова, журнальна, театральна, промислова графіка, екслібрис, плакат, малюнок) та у широкому просторі нових художніх стилів й напрямів.

Багатий ілюстративний матеріал видання та аналітичне дослідження творів виявляють загальноєвропейські тенденції і національні особливості розвитку української графіки означеної доби.

Книжка підготована як для фахівців, так і для усіх шанувальників образотворчого мистецтва.

 

 

 Український живопис ХХ – початку ХХІ ст. з колекції Національного художнього музею України [Текст] : Альбом / Упор. Ю.Литвинець. — Хмельницький : Галерея, 2006. — 304с. — Укр., англ. мовами.
ISBN 966-8834-03-8

Анотація

Зібрання живописної колекції ХХ ст. у Національному художньому музеї України дозволяє значною мірою простежити розвиток українського мистецтва в цю, загалом, драматичну епоху, позначену великими історико-суспільними зламами і, насамперед, боротьбою за незалежність України. Колекція формувалася за різних обставин, тому на кожному історичному відтинку часу вона несла відбиток умов, що забезпечували процес збирання експонатів або унеможливлювали їх поповнення (варварські руйнації, військові розрухи, ідеологічні перепони, утиски цензури, фінансові труднощі і т.д.).

ХХ століття ввело в мистецьку свідомість принципово важливе поняття “українська національна школа живопису”, яке склало основу його найвищих досягнень і пробило стіну маргінальності, в якому він перебував довгий період. Живопис України виробив власні критерії мистецьких вартостей, які поповнили скарбницю людських пріоритетів у цій важливій сфері духовних надбань. З цих позицій простежується історія українського живопису упродовж усього драматичного періоду – від межі ХІХ – ХХ-го до ХХ –ХХІ-го століть – час, коли присутність українських креаторів на світових мистецьких форумах – від венеціанського бієнале до Сан-Пауло, паризьких і нью-йоркських вернісажів стала лічильником реальних здобутків сьогодення.

 

 

 Українська графіка ХІ- початку ХХст [Текст] : Альбом / Авт.-упоряд. А.О.В’юник. — Київ : Мистецтво, 1994. — 328 с. : іл.
ISBN 5-7715-0621-4

Анотація

В альбомі відбито шляхи розвитку української графіки – унікального явища вітчизняного мистецтва, кращі взірці якого свідчать, що і за важких років національного пригноблення, яких і не злічити, народ України завжди прагнув творити прекрасне. Взоруючись на традиції національного мистецтва та на західноєвропейську графіку, українські митці в окремі періоди історії, зокрема в XVII – на початку XVIII ст., сягли найвищих, світових вершин майстерності.

 

 

Панченко, В. О.
Соборний герб України [Текст] / В. О. Панченко. — Київ : Фотовідеосервіс, 1993. — 48с. — (Бібліотека українця ; №3-1)

Анотація

Книжка вперше за останні десятиліття подає чіткі описи та аналіз старовинних гербів історичних земель та регіонів України, а також національного символу нашого народу – тризуба.

Розраховане на широке коло читачів.

 

 

Митці України [Текст] : Енцикл.довід. / За ред.А.В.Кудріцького. — Київ : Укр. енциклопедія, 1992. — 846с.

 Анотація

До однотомника включено близько 5000 статей – коротких творчих біографій українських митців, діячів культури інших народів, життя та діяльність яких пов`язана з Україною. У довіднику містяться статті про художників, архітекторів, скульпторів, композиторів, кобзарів, акторів музичного та драматичного театру і кіно, диригентів, балетмейстерів, режисерів, митців естради, цирку, майстрів народної творчості, відомих мистецтвознавців. Довідник містить відомості про творчі спілки, пам`ятки архітектури, художні музеї, театральні і мистецькі колективи України.

В комплексі довідник через творчі біографії митців висвітлює історію українського мистецтва, всіх його галузей різних часів і епох.

Розразхований на фахівців та широке коло читачів.

 

 

Національна символіка [Текст]. — Київ : Рад. Україна, 1990. — 48 с. — (Бібліотека журналу “Пам‘ятки України” ; кн. 1).

 

 

 

 

Київ в образотворчому мистецтві [Текст]. — Київ : Мистецтво, 1982. — 385с.