Комунікативні навички в медицині

614.253(075.8)

Г15  Галіяш, Н.Б.

Комунікативні навички в медицині [Текст] : посібник / Н.Б. Галіяш, Н.В. Петренко, Н.А. Бількевич. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 132 с.

 

Комунікативна компетентність є необхідною складовою професійної підготовки медичних працівників, оскільки уміння знайти правильний підхід до пацієнта дозволяє покращити рівень задоволення від наданої медичної допомоги.

У виданні представлено систематизований виклад основних понять, правил та технік комунікативної компетентності з урахуванням міжнародних стандартів комунікації, представлено основні протоколи спілкування в певних ситуаціях.

Посібник призначений для студентів навчальних закладів медичного спрямування усіх рівнів акредитації, практична робота яких передбачає спілкування з пацієнтами, а також буде корисним і для практикуючих лікарів.