Кадастр територій

528.4(477)(075.8)

П27  Перович, Л.М.

Кадастр територій [Текст] : підручник / Л.М. Перович, І.Л. Перович, В.М. Сай ; за ред. Л.М. Перовича. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 244 с.

 

Кадастр як функція управління земельними ресурсами є цілісною системою взаємопов’язаних (організаційних, правових, інженерно-технічних, еколого-економічних тощо) заходів і дій, спрямованих на ефективне використання землі.

У підручнику розглянуто сучасний стан ведення кадастру територій, правового режиму використання земель, новітні підходи до кадастрового зонування території, побудови кадастрових мереж, а також реєстрації землі та нерухомого майна.

Призначений для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій», а також буде корисним для спеціалістів землеустрою, землеоцінкових робіт та інших галузей народного господарства.