Інклюзія. Реабілітація осіб з особливими освітніми потребами

Життя сучасної людини з особливими освітніми потребами суттєво відрізняється від життя інших. Але незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, будь-яка людина має право на повноцінне життя, освіту, якість якої не повинна відрізнятися від якості життя інших людей.

Здатність осіб з особливими потребами бути незалежними економічними суб’єктами, брати участь у політичному, соціальному та культурному житті суспільства відображує рівень реалізації їхніх прав як громадян соціальної держави.

Реабілітація враховує функціональне відновлення, пристосування до повсякденного життя і залучення до діяльності хворого або особи з особливими освітніми потребами. Відповідно до цього вирізняють три основні види реабілітації: медичну, соціальну (побутову) і професійну (трудову).

Концепція реабілітації охоплює і лікування, і пристосування до життя та праці, і таке широке поняття, як профілактика. Саме остання є невід’ємною складовою реабілітаційного процесу.

Основу реабілітаційних заходів, як правило, становлять:

– трудова реабілітація;

– працевлаштування;

– професійна підготовка та перепідготовка;

– соціальна підтримка;

– освіта;

– психіатрична та психологічна просвіта;

– набуття та відновлення навичок спілкування;

– набуття навичок незалежного життя;

– реалізація духовних потреб, культурних інтересів та організація дозвілля.

В останні роки в Україні відкривається низка навчально-реабілітаційних центрів як спеціальних закладів нового типу. В таких центрах реабілітація розглядається як комплексний цілісний процес, у контексті  якого психолого-педагогічний супровід є одним з основних..

Отже, метою соціальної реабілітації можна визначити поліпшення якості життя та соціального функціонування осіб з особливими освітніми потребами через подолання ними соціальної відчуженості, а також підвищення активної життєвої та соціальної позиції.

 

 

 

Інклюзивна освіта : ідея, стратегія, результат [Текст] : Матер. I Всеукр. міждисциплінарної наук.-практ. конф. 8 квітня 2021 р. / [упоряд. З. І. Удич]. — Тернопіль : ТНПУ, 2021. — 225 с.
ISBN 617-595-108-8

 

 

 

 

 

Артеменко, І. Е.    Кондуктивна педагогіка як сучасна технологія соціальної роботи з дітьми, хворими на ДЦП [Текст] / І. Е. Артеменко // Соц. робота в Україні: теорія і практика. — 2016. — № 3-4. — С. 37-43

 

 

 

 

 

 

Бавольська, Оксана.    Корекція психофізичного розвитку дітей із особливими освітніми потребами засобами доповненої реальності інтерактивної платформи Briolight [Текст] / Оксана Бавольська, Андрій Васильєв // Вересень. — 2021. — № 1 (88). — С. 69-77. — Бібліогр. в кінці ст.(11 назв).

 Анотація

особливості використання інструментів інтерактивної платформи Briolight: інтерактивна підлога, інтерактивна стіна, інтерактивна пісочниця, інтерактивна панель, інтерактивне логопедичне дзеркало, інтерактивний метроном, інтерактивні гіроскопи.

 

 

Бобренко, Інна.    Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку [Текст] / І. Бобренко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 3. — С. 58-64.

 

 

 

 

 

Бугера, Ю. Ю.    Арттерапевтичні методи у роботі корекційного педагога / Ю.Ю. Бугера, Н.М. Дідик // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 2, Вип. 16. — С. 36-46. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

 

Бурлака, О.    До характеристики реабілітаційних заходів інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів [Текст] / О. Бурлака // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 12. — С. 16-21. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв)

 

 

 

 

 

Вінжега, Л. Л.    Адаптивне корекційно-розвивальне середовище як домінанта реалізації інклюзивного підходу до дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Л. Л. Вінжега // Науковий вісник Ізмаїльського держ. гуманітарного ун-ту. — 2015. — Вип. 33. — С. 27-32. — Педагогічні науки.

 

 

 

 

 

Глобіна, Єлизавета.    Соціальний патронат [Текст] : Служба допомоги й підтримки / Єлизавета Глобіна, Наталія Бездідько // Дефектолог. — 2021. — № 7-8 (175-176). — С. 52-73.

 Анотація

Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, структурним підрозділом якого є Служба соціального патронату дітей з інвалідністю.

 

 

Гончарук, Н. М.    Характеристика інноваційних методів соціально-психологічної та фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Н. М. Гончарук, І. М. Пихальський // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2021. — Вип. 17. — С. 106-117. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

 

 

 

 

Дегтяренко, Тетяна.    Концепція соціодинаміки корекційно-реабілітаційної діяльності [Текст] / Т. Дегтяренко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 2. — С. 11-21.

 

 

 

 

 

Єгорова, К. Г.    Соціально-реабілітаційна робота з дітьми молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем [Текст] : метод. реком. / К. Г. Єгорова. — Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2018. — 60 с.

 

 

 

 

 

Єрошова, М.    Механізми реалізації “The son-rise program” у процесі корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми [Текст] / М. Єрошова // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 2. — С. 70-78

 

 

 

 

 

Кравченко, О. О.    Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму [Текст] / О. О. Кравченко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 1, Вип. 16. — С. 142-153. — Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).

 

 

 

 

Кучер, Г.    Інноваційний досвід освітньо-соціальної інклюзії в умовах центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю “Пролісок” [Текст] / Г. Кучер // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2018. — Вип.58. — С. 279-288. — Бібліогр.: с.288 (8 назв)

 Анотація

– Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю “Пролісок” – структурний підрозділ Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.

 

 

Литовченко, С.    Навчально-реабілітаційний центр як сучасна форма організації освіти дітей з порушеннями слуху [Текст] / С. Литовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 1. — С. 78-85

 

 

 

 

 

Павук, Інна.    Лікування мистецтвом [Текст] : Арттерапія для учнів з особливими освітніми потребами / Інна Павук // Психолог. — 2021. — № 5-6 (677-678). — С. 20-28. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

 

 

 

 

Позднякова, О. П.    Українські освітньо-реабілітаційні заклади: науково-дослідний аспект [Текст] / О. П. Позднякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 129-138. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

Анотація

– історія становлення українського освітньо-реабілітаційного напряму організації, змісту та процесу допомоги дітям із психофізичними порушеннями, наукові досягнення провідних вчених України..

 

 

Пушкар, Тетяна.    Арттерапія в навчанні дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Тетяна Пушкар // Початкова освіта. — 2020. — № 19-20 (883-884). — С. 14-17

 

 

 

 

 

Середа, І.    Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в контексті технологічного підходу [Текст] / І. Середа // Педагогічний процес: теорія і практика. — 2018. — № 1-2 (64-65). — С. 146-152. — Бібліогр. в кінці ст

 

 

 

 

 

Суменко, Тетяна.    Формування соціальної компетентності дітей із складними порушеннями розвитку засобами музичного мистецтва в умовах реабілітаційного центру [Текст] / Тетяна Суменко // Соціальна робота та соціальна освіта. — 2022. — Вип. 1 (8). — С. 96-104. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв)

 Анотація

“Інтегрований соціально-мистецький курс “My world” у системі корекційно-розвиткової діяльності в межах реабілітаційного центру

 

 

Шипелік, Т.    Можливості дельфінотерапії у роботі з підлітками з порушенням інтелектуального розвитку легкого ступеня [Текст] / Т. Шипелік // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2019. — № 3. — С. 53-63. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв)