Інклюзія. Домашнє виховання. Сімейне виховання

Сім’я – це основна сфера життя і розвитку дитини, це мікросоціум, в якому формуються моральні якості дитини, її відношення до людей, уявлення про характер міжособистісних взаємин. Психолого-педагогічний клімат, який панує в родині, впливає на кожного з її членів і передусім на дітей.

Дитина з особливостями психофізичного розвитку – не пасивний член суспільства, а особистість, яка має право на задоволення власних соціальних потреб: на повноцінну освіту, сім’ю, відпочинок, працю, пенсійне забезпечення, доступ до культурних цінностей. Тому питання особистісного розвитку дитини з особливостями психофізичного розвитку привертає велику увагу батьків, педагогів, психологів, дефектологів.

Сім’я дитини з відхиленнями в розвитку  є першою сходинкою її адаптації в соціумі. Успішність процесу адаптації дитини залежить від того, наскільки адекватно члени родини реагують на проблеми  дитини і допомагають у їх подоланні.

Процес дорослішання дітей такої категорії проходить з великими труднощами та у дещо сповільненому темпі. Тому вплив сім’ї на успішне виховання та навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку є надзвичайно важливим.

 

Інклюзія. Форми роботи [Текст] / С. Дмитренко, В. Сліпченко, О. Журибеда, О. Подобєд // Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека. — 2019. — № 1 (121). — С. 200 с.

Анотація

Посібник друкується в таких виданнях: Математика. Бібліотека. – 2019. – №1 (135); Зарубіжна л-ра. Бібліотека. – 2019. – №1 (109); Укр. мова та л-ра. Бібліотека. – 2019. – №1 (161); Фізика. Бібліотека. – 2019. – №1 (101); Хімія. Біологія. Бібліотека. – 2019. – №1 (161); Історія України. Бібліотека. – 2019. – №1 (121); Інформатика. Бібліотека. – 2019. – №2 (136)

 

 

Порадник для батьків нечуючих дітей [Текст] / [уклад. Є. Твардовська та ін.]. — 2 вид., допов. — Київ : УТОГ, 2015. — 111 с. — Заголов. обкл.: Посібник для батьків нечуючих дітей.

 

 

 

 

 

Бобренко, Інна.    Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку [Текст] / І. Бобренко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 3. — С. 58-64.

 

 

 

 

Бутенко, Н. В.    Особливості роботи соціальних служб із сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю [Текст] / Н. В. Бутенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. — 2017. — № 1 (1). — С. 6-9. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 

 

 

Васецька, Т. М.     Батьківська підтримка як запорука забезпечення гармонійного розвитку дитини з психофізичними проблемами в системі інклюзивного навчання [Текст] / Т. М. Васецька // Наукові записки Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 174. — С. 81-86. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 

 

 

Вікарі, Стефано.    У нас дитина з аутизмом. Допомога сім’ям із дітьми з аутизмом [Текст] : Практ. рек. для педагогів та батьків / Стефано Вікарі ; [ пер. італ. І. В. Кононова]. — Харків : Ранок, 2019. — 112 с.
ISBN 617-09-4233-3

 Анотація

Ця книга відомого італійського спеціаліста, науковця і практика, автора багатьох книжок, присвячених дітям і підліткам з аутизмом, адресована батькам, учителям і вихователям. Використовуючи досвід лікарні Bambino Gesù в Римі й дослідження численних науково-дослідних центрів Італії, автор намагається пояснити природу розладів аутистичного спектра, дає слушні поради і, головне, — надію на те, що багато які з порушень можна скоригувати, покращити поведінку дитини й адаптувати її до соціуму. Автор стверджує, що не слід впадати у відчай: аутизм — це не вирок. Дитина з аутизмом завдяки належній терапії із часом зможе нормально взаємодіяти з іншими людьми, здобути освіту, працювати і створити сім’ю. Книга також допоможе не заблукати в морі різних теорій, програм і методів, що їх сьогодні пропонує сучасна наука. Стефано Вікарі сподівається, що його книжка допоможе людям свідомо обрати ефективну терапію.

 

 

Вовк, О. А.    Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами методами арт-терапії [Текст] / О. А. Вовк // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 3 (63). — С. 22-24.

 

 

 

 

 

Дмітрієва, О. І.    Дослідження проблеми ставлення педагогів до взаємодії з батьками учнів з особливими потребами / О.І. Дмітрієва // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 2, Вип. 16. — С. 91-99. — Бібліогр. в кінці ст. (3 назви).

 Анотація

Проблеми ставлення педагогів навчально-реабілітаційного центру до співпраці з батьками дітей з порушеннями слуху та інтелектуального розвитку

 

 

Жук, Т.    Сім’я з особливою дитиною [Текст] / Т. Жук // Справи сімейні. — 2017. — № 4. — С. 26-27.

 

 

 

 

 

 

Каращук, Л.    Цікаві вправи і завдання для дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Л. Каращук // Початкова школа. — 2020. — № 2. — С. 45-47.

 Анотація

– цікаві задачі на уроках математики;

– пальчикова гімнастика, фізкультхвилинки на уроках математики;

– корекційні вправи для розвитку уваги, пам’яті, координації рухів.

 

 

Колупаєва, А. А.    Інклюзивне навчання: вибір батьків [Текст] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера, 2019. — 56 с. — (Інклюзивне навчання).

ISBN 966-945-014-2

 

 

 

 

Колупаєва, А. А.    Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 112 с. — (Інклюзивна освіта).
ISBN 617-09-3809-1

Анотація

У навчально-методичному посібнику висвітлюються особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушеннями слуху, зору, церебральним паралічем). Посібник містить методичні рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального : середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; опис специфіки роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

 

 

Костенко, Т. М.    Дитина з порушенням зору [Текст] / Т. М. Костенко. — Київ : Літера, 2019. — 40 с. — (Інклюзивне навчання).
ISBN 966-945-019-7

 

 

 

 

 

Литовченко, С. В.    Дитина з порушенням слуху [Текст] / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Таранченко. — Київ : Літера, 2019. — 56 с. — (Інклюзивне навчання).
ISBN 966-945-016-6

Анотація

Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з проблемою порушення слуху в дитини, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Головне для батьків — не впадати у відчай, а допомогти дитині почуватися впевнено, бути щасливою. Для досягнення цієї мети батькам потрібні знання про особливості їхньої дитини, про можливості її розвитку, прийоми навчання і виховання — про все це і йдеться у даному посібнику. Тисячі людей, які не чують, живуть повноцінним життям, діти зростають розумними, щасливими, отримують освіту, обирають професію і влаштовують особисте життя.

 

 

Пушкар, Тетяна.    Арттерапія в навчанні дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Тетяна Пушкар // Початкова освіта. — 2020. — № 19-20 (883-884). — С. 14-17.

 

 

 

 

 

Пушкар, Т. П.    Арт-терапія в навчанні дітей з особливими освітніми проблемами. Інклюзивне навчання [Текст] / Т. П. Пушкар // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3 (581-583). — С. 87-88.

 

 

 

 

 

Роменська, Т.    Особливості мотиваційно-ціннісного компонента соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем [Текст] / Т. Роменська // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 4. — С. 73-85. — Бібліогр.: с.84-85 (7 назв).

 

 

 

 

Смик, Л. М.    Використання ідей В. Сухомлинського в роботі з дітьми із особливими освітніми потребами : Педагогічна рада / Л. М. Смик // Педагогічна майстерня. — 2020. — № 3 ( 111 ). — С. 36-39.

 Анотація

інтерактивні форми роботи з учнями із ООП для активної соціалізації в шкільному середовищі, ділова гра для вчителів

 

 

Чеботарьова, О. В.    Дитина із церебральним паралічем [Текст] / О. В. Чеботарьова, Л. В. Коваль, Е. А. Данілавічютє. — Київ : Літера, 2019. — 40 с. — (Інклюзивне навчання).

 

 

 

 

 

Шварц, Т. Г.    Труднощі та помилки у сімейному вихованні: матеріали до батьківських зборів / Т.Г. Шварц // Педагогічна майстерня. — 2020. — № 9 (117). — С. 34-39. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 

 

 

 

Шиліна, Н. Є.    Проблема виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах сім’ї та освітніх установ [Текст] / Н. Є. Шиліна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. — 2019. — № 3 (128). — С. 42-49. — Бібліогр. в кінці ст.

 Анотація

– інклюзивна освіта, сімейне виховання, тьотор, розширений доступ до освіти, мейнстримінг