Інформація як щит і меч

Інформація як щит і меч. Медіаосвіта – вакцина в епоху інформаційних пандемій : бібліогр. покажч. / [уклад. Г. Буркацька ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 71 с.

Бібліографічний покажчик – один зі способів протистояти новим загрозам в епоху інформаційних пандемій.
Інфодемія – фейковий потік інформації – хвороба, яка значно обігнала поширення пандемії коронавірусу. Тому покажчик структурований як медичний/бібліографічний протокол надання допомоги для лікування інфодемії:
Діагноз; Противірусна/протифейкова імуномоделююча та підтримуюча терапія; Рецепти ліків; Профілактика; Епікриз. Сформувати колективний медіаімунітет допоможе вакціонування кращими українськими проєктами з медіаграмотності,
корисними ресурсами, онлайн-курсами. Дієвими пігулками для медіаосвіти стануть посібники, методичні розробки, інноваційні практики. Підтримуюча арт-терапія в дії – це перегляд нових актуальних фільмів, участь і перемога у тематичних іграх, квестах.
Бібліографічний покажчик – щит і меч для тих, хто хоче навчитися захищатися від інформаційних атак, фейків, інформаційних бульбашок і врешті-решт уберегтись від інфодемій.

 

 

Інформація як щит і меч. Від інформаційної війни до війни сенсів: інформ.бібліогр. покажч. / [уклад. Г. Буркацька : ред.:С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич ; обкл. О. Островий]: Держ. бка України для юнацтва. Київ : [б.в.], 2018. 75 с

Бібліографічний покажчик є продовженням і доповненням видання 2014 р. «Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч». Усвідомити нові виклики для України від гібридної, зокрема інформаційносмислової війни, допоможуть видання і публікації, що висвітлюють сучасні питання державної інформаційної політики, забезпечення інформаційної та кібербезпеки. Покажчик знайомить з теоретичним доробком вчених, історичними витоками гібридної війни проти України. Негативний інформаційнопсихологічний вплив сьогодні відчуває кожний українець, особливо молодь. Протистояти маніпулятивним технологіям, розвинути навики критичного сприйняття інформації допоможуть ресурси для медіаосвіти та новинної грамотності. На часі для українців публікації про новий досвід агресивного впливу на виборчі кампанії в світі

Ми живемо у викривленому інформаційному просторі. Бібліографічний покажчик Стане у пригоді молоді, освітянам, бібліотечним працівникам усім, хто вивчає і досліджує цю тему, хто хоче підвищити рівень власної інформаційної культури, і просто цікавиться темою інформаційносмислових війн

Джерела, позначені «*», знаходяться в фондах ДБУ для юнацтва.

 

 

 

Протидія інформаційним війнам: інформація як щит і меч :бібліогр. покажч. / уклад. : Г. Буркацька, А. Саприкін ; консультант і авт. передм. В. Настрадін ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2014. – 54 с.

Бібліографічний покажчик «Протидія інформаційним війнам:інформація як щит і меч» містить відомості про книги, брошури, статті, електронні ресурси щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку інформаційної політики України, безпеку держави, суспільства, людини. Актуальність покажчика зумовлена передусім новими інформаційними викликами громадянському суспільству України. Його мета – сприяння захисту культурного та інформаційного простору України.

Інформаційні джерела в покажчику згруповано в 5 розділах, а у межах розділів – в алфавітному порядку. Джерела, позначені «*», знаходяться у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва.
Матеріал доповнено словником основних термінів і понять з теми.
Призначено студентам, викладачам навчальних закладів, практикам, які займаються даною проблематикою, та бібліотечним працівникам.