Інформаційна безпека

001.102:004.056(075.8)

І-74          Інформаційна безпека [Текст] : навч. посіб. / Ю.Я. Бобало, І.В. Горбатий, М.Д. Кіселичник та ін.; за заг. ред. Ю.Я. Бобала, І.В. Горбатого. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 580 с.

Розглянуто основні поняття та визначення в галузі інформаційної безпеки. Описано математичні основи криптології. Розглянуто відомі та сучасні методи криптографії, криптоаналізу, стеганографії. Розглянуто питання ідентифікації, автентифікації та санкціонованого доступу.

Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному захисту інформації. Розглянуто питання безпеки інформаційних систем. Висвітлено особливості захисту програмного забезпечення в інформаційних системах. Розглянуто питання інформаційної безпеки підприємств та організацій. Особливу увагу приділено проектуванню, побудові та функціонуванню систем інформаційної безпеки.

Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей «Телекомунікації та радіотехніка», «Кібербезпека», «Біомедична інженерія» та споріднених спеціальностей, а також для тих, хто цікавиться інформаційною безпекою та захистом інформації.