Громадянська освіта жінок місцевих рад

316.7-055.2

Г87          Громадянська освіта жінок місцевих громад [Текст] : програма тренінгу / [авт.кол.: Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова, Л.Б. Жовтило, О.О. Кочанова]. – Допов. вид. – Кропивницький : Вид. Лисенко В.Ф., 2019. – 76 с.

 

У виданні представлено програму тренінгу «Громадянська освіта жінок місцевих громад», що розроблена за концепцією Інституту соціокультурного менеджменту в рамках проекту «Залучення через освіту». Програма тренінгу складається з чотирьох тематичних модулів. Кожен модуль має теоретичну складову та її практичне закріплення, шляхом виконання учасниками тренінгу різноманітних вправ та завдань. Цільова аудиторія – жінки територіальних громад. Платформа для проведення заходів за програмою: заклади культури і освіти.

Програма апробована та адаптована до потреб жінок сільських громад та жінок громад малих містечок.