Громадянська освіта та методика її навчання

316.61/.66(075.8)

Г87           Громадянська освіта та методика її навчання [Текст] : підручник / [авт. кол.: Т. Бакка, І. Біла, І. Вєтров та ін.]. – Київ : Оріон, 2019. – 320 с.

Громадянська освіта – це вимога часу. Її розвиток і вдосконалення є актуальним завданням сьогодення. Саме громадянська освіта орієнтується на формування демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Для того щоб дати якісну громадянську освіту школярам, які розвивають громадянські компетентності в процесі навчання, потрібна підготовка фахового вчителя. Саме на це спрямований запропонований авторами курс «Громадянська освіта та методика її навчання».

Цей підручник характеризується глибокими теоретичними постулатами та сучасними підходами.

Він є корисним ресурсом для студентів і вчителів у галузі громадянської освіти.