Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності

346.5(477):338.48

С30  Семенова, М.В.

Господарсько-правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : монографія / М.В. Семенова. – Харків : Оберіг, 2019. – 196 с.

Монографію присвячено питанням господарсько-правового регулювання та сутності туристичної діяльності, основних господарсько-правових засобів її регулювання, правового механізму регулювання галузі туризму та напрямків його удосконалення. Отримані автором теоретичні та практичні результати можуть бути використані при подальшому вивченні правових проблем здійснення господарської діяльності в галузі туризму; в нормотворчій діяльності – як основа удосконалення чинного законодавства про туристичну діяльність шляхом внесення змін до Господарського кодексу України, Закону України «Про туризм» та інших нормативно-правових актів, підвищення ефективності державної політики в цій сфері.

Видання розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, суддів, адвокатів та інших практикуючих юристів, державних службовців, представників туристичного бізнесу та широке коло читачів.