Героїзм і мужність ходять поруч

До Тижня юного патріота

Було колись – в Україні

Ревіли гармати;

Було колись – запорожці

Вміли пановати.

Пановали, добували

І славу, і волю.

Т. Г. Шевченко.

1.Історія українського війська.

Гупан Н.М.
Історія України. 8 кл [Текст] : підручник / Н. М. Гупан, І. І. Смагін, О. І. Пометун. — Харків : Фоліо, 2016. — 320 с.
Мова: Українська     Шифр: 94(477)(075.3)     Авторський знак: Г94
Опис документа
Гуржій О.І.
Історія козацтва. Держава – військо – битви [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ : Арій, 2015. — 464 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)45-283.31     Авторський знак: Г95
Опис документа
Червінський В.І.
Історія України: джерельний літопис [Текст] / В. І. Червінський, М. І. Обушний. — 3-є вид., переробл. й допов. — Київ : Україна, 2016. — 896 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)     Авторський знак: Ч-45
Опис документа
Історія України [Текст] : дитяча енциклопедія / [Авт.-упор. А.Г. Чередниченко]. — Харків : Фоліо, 2009. — 319с. — (Дитяча енциклопедія).
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)я2     Авторський знак: І-90
Опис документа
Кралюк П.М.
Козацька міфологія України: творці та епігони [Текст] / П. М. Кралюк. — Харків : Час читати, 2016. — 394 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)     Авторський знак: К78
Опис документа
Історія Запорозької Січі [Текст] / [редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Арій, 2015. — 240 с. — (Таємниці історії).
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)45     Авторський знак: І-90
Опис документа
Кащенко А.Ф.
Оповідання про славне Військо Запорозьке низове [Текст] / А. Ф. Кащенко. — Д. : Січ, 2001. — 494 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)4     Авторський знак: К31
Опис документа

 

Каляндрук Т.
Загадки козацьких характерників [Текст] / Т. Каляндрук. — Львів : Піраміда, 2007. — 288с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)-7     Авторський знак: К17
Опис документа
Алексєєв Ю.М.
Історія України [Текст] : Навчальний посібник / Ю. М. Алексєєв, А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. — Київ : Каравела, 2004. — 256с. — (Вища освіта в Україні).
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)я73     Авторський знак: А47
Опис документа
Халебський П.
Україна – земля козаків [Текст] : подорожній щоденник / П. Халебський ; упоряд. М. Рябий. — Київ : Укр. письменник : Ярославів Вал, 2008. — 293 с.
Мова: Українська     Шифр: 94(477)”16″     Авторський знак: Х17
Опис документа
Карпенко О.Ф.
Дві тисячі тринадцятий – дві тисячі п‘ятнадцятий (2013-2015). На межі [Текст] : Хроніка полум‘яних літ / О. Ф. Карпенко. — Київ : СІК Груп Україна, 2015. — 340 с.
Мова: Українська     Шифр: 66.3(4Укр),133.1     Авторський знак: К26
Опис документа
Київський козацький полк ім. Т.Г. Шевченка (БУК) в АТО [Текст] / [ред. Л. Гасиджак та ін.]. — Київ : ФОП Вольф Ю., 2017. — 60 с.
Мова: Українська     Шифр: 355.312(477)     Авторський знак: К38
Опис документа

 

2.Славетні гетьмани.

Градова А.
Гетьмани України. Історії про славу, мудрість і відвагу [Текст] / А. Градова. — Харків : Аргумент-принт : Віват, 2015. — 352 с. — (Загадки минулого).
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)     Авторський знак: Г75
Опис документа
Історія України в особах: Козаччина [Текст] / [авт.кол.: В.М. Горобець (керівник) та ін.]. — Київ : Україна, 2013. — 304 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)45-8     Авторський знак: І-90
Опис документа
Історія України в особах: ХІХ століття [Текст] / [авт.кол.: В.С. Шандра (кер.) та ін.]. — Київ : Україна, 2015. — 368 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)52     Авторський знак: І-90
Опис документа
Нечуй-Левицький І.С.
Князь Єремія Вишневецький [Текст] / І. С. Нечуй-Левицький. — Донецьк : БАО, 2011. — 416с. — (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях).
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр1     Авторський знак: Н59
Опис документа
Чухліб Т.В.
Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр [Текст] / Т. В. Чухліб. — 3-є вид., випр. і допов. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2009. — 616с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)51-6     Авторський знак: Ч-96
Опис документа
Чухліб Т.В.
Гетьмани України-Русі [Текст] / Т. В. Чухліб. — Донецьк : БАО, 2012. — 304 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)-283.31     Авторський знак: Ч-96
Опис документа
Кухарчук О.Ф.
Козацька Русь. Полковник Лаврін Капуста [Текст] : [роман] / О. Ф. Кухарчук. — Житомир : Рута, 2014. — 504 с.
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр6     Авторський знак: К95
Опис документа
Кухарчук О.Ф.
Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський [Текст] : [історичний роман] / О. Ф. Кухарчук. — Житомир : Рута, 2015. — 468 с.
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр6     Авторський знак: К95
Опис документа
Шудря М.
Лицарі булави [Текст] : розповіді про українських гетьманів / М. Шудря. — Київ : Велес, 2015. — 240 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)     Авторський знак: Ш95
Опис документа
Журавльов Д.В.
Мазепа: людина, політик, легенда [Текст] / Д. В. Журавльов. — Харків : Фоліо, 2007. — 382с. — (Історичне досьє).
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)46     Авторський знак: Ж91
Опис документа

3.Захисники народу – сміливі, відчайдушні.

Куліш П.О.
Чорна рада. Хроніка 1663 року. Оповідання [Текст] / П. О. Куліш. — Харків : Євроекспрес, 2000. — 384 с.
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр1     Авторський знак: К90
Опис документа
Малик В.К.
Таємний посол [Текст] : тетралогія. Кн. 3-4 : Чорний вершник; Шовковий шнурок / В. К. Малик. — Харків : Фоліо, 2012. — 477 с. — (Історія України в романах).
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр6     Авторський знак: М19
Опис документа
Малик В.К.
Таємний посол [Текст] : тетралогія. Кн. 1-2 : Посол Урус-шайтана; Фірман султана / В. К. Малик. — Харків : Фоліо, 2012. — 413 с. — (Історія України в романах).
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр6     Авторський знак: М19
Опис документа
Загребельний П.А.
Я, Богдан. Сповідь у славі [Текст] : Роман / П. А. Загребельний. — Харків : Фоліо, 2001. — 654 с.
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр6     Авторський знак: З-14
Опис документа
Гоголь М.В.
Тарас Бульба [Текст] / М. В. Гоголь ; [переклад В. Шкляр]. — Львів : Апріорі, 2018. — 136 с.
Мова: Українська     Шифр: 821.161.1     Авторський знак: Г58
Опис документа
АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви [Текст] / [уклад. І. Штогрін]; фото. С. Лойка. — Харків : Кн. клуб “Клуб сімейн. дозвілля”, 2016. — 352 с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)64     Авторський знак: А28
Опис документа
Березовець Т.
Анексія: Острів Крим [Текст] : Хроніки “гібридної війни” / Т. Березовець. — Вид. 2-е. — Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. — 391с.
Мова: Українська     Шифр: 63.3(4Укр)64     Авторський знак: Б48
Опис документа
Вклоняємось доземно українському солдату [Текст] / [літ. ред. Т. Король]. — 2-е вид. — Київ : Народна армія, 2015. — 196 с.
Мова: Українська     Шифр: 355.1(477)     Авторський знак: В56
Опис документа
Рутківський В.
Джури козака Швайки [Текст] : [роман : 1 кн. трилогії “Джури”] / В. Рутківський ; [худож. М. Павленко]. — Вид. 11-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. — 336 с.
Мова: Українська     Шифр: 821.161.2     Авторський знак: Р90
Опис документа
Рутківський В.
Джури-характерники [Текст] : [роман : 2 кн. трилогії “Джури”] / В. Рутківський ; [худож. М. Павленко]. — Вид. 8-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. — 368 с.
Мова: Українська     Шифр: 821.161.2     Авторський знак: Р90
Опис документа
Котляревський І.П.
Енеїда. Наталка Полтавка [Текст] : Поема.П’єса / І. П. Котляревський. — Київ : Веселка, 2000. — 327 с. — (Шкільна бібліотека).
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр1     Авторський знак: К73
Опис документа

 

Іваничук Р.І.
Журавлиний крик [Текст] : Роман / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2006. — 382с. — (Українська література).
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр6     Авторський знак: І-19
Опис документа
Положій Є.В.
Іловайськ [Текст] : розповіді про справжніх людей / Є. В. Положій. — Харків : Фоліо, 2016. — 378 с.
Мова: Українська     Шифр: 821.161.2     Авторський знак: П52
Опис документа
Нечуй-Левицький І.С.
Запорожці [Текст] / І. С. Нечуй-Левицький. — Харків : Фоліо, 2007. — 319с. — (Українська класика).
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр1     Авторський знак: Н59
Опис документа
Шевченко Т.Г.
Думи мої, думи мої [Текст] / Т. Г. Шевченко. — Одеса : Маяк, 2008. — 383с. — Текст парал. укр., болг.
Мова: Українська     Шифр: 84.4Укр1     Авторський знак: Ш37
Опис документа
Миронова В.В.
Люди Донбасса. Жизнь сначала [Текст] / В. В. Миронова. — Харьков : Бибколлектор, 2016. — 175 с. : ил.
Мова: Російська     Шифр: 94(477)”20″     Авторський знак: М64
Опис документа
Небесна Сотня [Текст] / [К. Богданович, Х. Бондарева, Ю.Бухтоярова та ін.]. — Харків : Фоліо, 2015. — 206 с. — Укр. та рос. мовами.
Мова: Українська     Шифр: 66.3(4Укр),133     Авторський знак: Н39
Опис документа