Героїзм і мужність ходять поруч

Було колись – в Україні
Ревіли гармати;
Було колись – запорожці
Вміли пановати.
Пановали, добували
І славу, і волю. (Т. Г. Шевченко.)

1.Історія українського війська.


Гупан Н.М.
Історія України. 8 кл [Текст] : підручник / Н. М. Гупан, І. І. Смагін, О. І. Пометун. — Харків : Фоліо, 2016. — 320 с.
Мова: Українська Шифр: 94(477)(075.3) Авторський знак: Г94
Опис документа

 

 


Гуржій О.І.
Історія козацтва. Держава – військо – битви [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ : Арій, 2015. — 464 с.
Мова: Українська Шифр: 63.3(4Укр)45-283.31 Авторський знак: Г95
Опис документа

 

 

 

Червінський В.І.
Історія України: джерельний літопис [Текст] / В. І. Червінський, М. І. Обушний. — 3-є вид., переробл. й допов. — Київ : Україна, 2016. — 896 с.

Опис документа

 

 

 


Історія України [Текст] : дитяча енциклопедія / [Авт.-упор. А.Г. Чередниченко]. — Харків : Фоліо, 2009. — 319с. — (Дитяча енциклопедія).

Опис документа

 

 

 

Кралюк П.М.
Козацька міфологія України: творці та епігони [Текст] / П. М. Кралюк. — Харків : Час читати, 2016. — 394 с.

Опис документа

 

 

 

 

Історія Запорозької Січі [Текст] / [редкол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Арій, 2015. — 240 с. — (Таємниці історії).

Опис документа

 

 

 

 


Кащенко А.Ф.
Оповідання про славне Військо Запорозьке низове [Текст] / А. Ф. Кащенко. — Д. : Січ, 2001. — 494 с.

Опис документа

 

 

 

Каляндрук Т.
Загадки козацьких характерників [Текст] / Т. Каляндрук. — Львів : Піраміда, 2007. — 288с.

Опис документа

 

 

 


Халебський П.
Україна – земля козаків [Текст] : подорожній щоденник / П. Халебський ; упоряд. М. Рябий. — Київ : Укр. письменник : Ярославів Вал, 2008. — 293 с.

Опис документа

 

 

2.Славетні гетьмани.

Градова А.
Гетьмани України. Історії про славу, мудрість і відвагу [Текст] / А. Градова. — Харків : Аргумент-принт : Віват, 2015. — 352 с. — (Загадки минулого).

Опис документа

 

 

 

Історія України в особах: Козаччина [Текст] / [авт.кол.: В.М. Горобець (керівник) та ін.]. — Київ : Україна, 2013. — 304 с.

Опис документа

 

 

 

 

Нечуй-Левицький І.С.
Князь Єремія Вишневецький [Текст] / І. С. Нечуй-Левицький. — Донецьк : БАО, 2011. — 416с. — (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях).

Опис документа

 

 

 

Чухліб Т.В.
Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр [Текст] / Т. В. Чухліб. — 3-є вид., випр. і допов. — Київ : Вид-во О. Теліги, 2009. — 616с.

Опис документа

 

 

 

Чухліб Т.В.
Гетьмани України-Русі [Текст] / Т. В. Чухліб. — Донецьк : БАО, 2012. — 304 с.

Опис документа

 

 

 

 

Кухарчук О.Ф.
Козацька Русь. Полковник Лаврін Капуста [Текст] : [роман] / О. Ф. Кухарчук. — Житомир : Рута, 2014. — 504 с.

Опис документа

 

 

 

Шудря М.
Лицарі булави [Текст] : розповіді про українських гетьманів / М. Шудря. — Київ : Велес, 2015. — 240 с.

Опис документа

 

 

 

Журавльов Д.В.
Мазепа: людина, політик, легенда [Текст] / Д. В. Журавльов. — Харків : Фоліо, 2007. — 382с. — (Історичне досьє).

Опис документа

 

 

 

Куліш П.О.
Чорна рада. Хроніка 1663 року. Оповідання [Текст] / П. О. Куліш. — Харків : Євроекспрес, 2000. — 384 с.

Опис документа

 

 

 

Малик В.К.
Таємний посол [Текст] : тетралогія. Кн. 3-4 : Чорний вершник; Шовковий шнурок / В. К. Малик. — Харків : Фоліо, 2012. — 477 с. — (Історія України в романах).

Опис документа

 

 

 

Загребельний П.А.
Я, Богдан. Сповідь у славі [Текст] : Роман / П. А. Загребельний. — Харків : Фоліо, 2001. — 654 с.

Опис документа

 

 

 

Рутківський В.
Джури козака Швайки [Текст] : [роман : 1 кн. трилогії “Джури”] / В. Рутківський ; [худож. М. Павленко]. — Вид. 11-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. — 336 с.

Опис документа

 

 

 

Рутківський В.
Джури-характерники [Текст] : [роман : 2 кн. трилогії “Джури”] / В. Рутківський ; [худож. М. Павленко]. — Вид. 8-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. — 368 с.

Опис документа

 

 

 

Нечуй-Левицький І.С.
Запорожці [Текст] / І. С. Нечуй-Левицький. — Харків : Фоліо, 2007. — 319с. — (Українська класика).

Опис документа