Геній. Мислитель. Пророк /до Шевченківських днів/

Відділи обслуговування бібліотеки пропонують:

9 березня 1814 року в маленькому селі Моринці нині Черкаської області народився хлопчик, якому було назначено долею стати Пророком для українців, пробудити нас від національної сплячки і прославити українську літературу.

Тарас Шевченко народився у дуже складний час для України, коли ми не мали власної незалежної держави і були закріпачені указом Катерини II. Патріотичної поезії Тараса Шевченка дуже боялась російська імперія, яка намагалася русифікувати усіх українців. Шевченка прозвали Кобзарем, тобто хранителем народної пам’яті. А його настанови до нащадків стали для нас надзвичайно актуальними під час повномасштабної війни з росією.

Виставка друкованих видань «Геній. Мислитель. Пророк»  привертає увагу молоді  до поетичного слова Шевченка, виховує справжнiй патріотизм, який  включає i любов до рiдноï мови. Рiдне слово  його було ознакою нацiонального вiдродження, утвердження украïнськоï нацiï, ïï надiєю на кращi часи.

 

 

Ковалець, Лідія Михайлівна.    Книги як порятунок від одерев’яніння…Тарас Шевченко періоду заслання у просторі своєї лектури [Текст] / Лідія Михайлівна Ковалець // Питання літературознавства. — 2021. — Вип. 104. — С. 59-87. — Бібліогр. в кінці ст.

 Анотація

аналіз історії розвитку читацьких інтересів Тараса Шевченка у найскладніший період його життя – період заслання (1847-1857), аналіз прямих самосвідчень (епістоляріїв, щоденника, мемуарів близьких)

 

 

Боронь, Олександр.    Обсяг і структура основного тексту Шевченкової поеми “Великий льох” [Текст] / Олександр Боронь // Слово і Час. — 2023. — № 2. — С. 89-103. — Бібліогр. в кінці ст. (23 назви).

 

 

 

Назаренко, Михайло.    Спогади Олександри Куліш про Тараса Шевченка: питання достовірності [Текст] / Михайло Назаренко // Слово і Час. — 2023. — № 2. — С. 34-50. — Бібліогр. в кінці ст. (43 назви).

 

 

 

Павельчук (Синевір), Юрій.    Тарас Шевченко – апостол правди і науки [Текст] / Юрій Павельчук (Синевір) // Буковинський журнал. — 2023. — № 3 (129). — С. 40-43.

 

 

 

Поліщук, Володимир.    Тарас Шевченко і Ядвіга Гусиковська: творчі інтерпретації взаємин (за творами літературної шевченкіани) [Текст] / Володимир Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. — 2022. — Вип. 1 (47). — С. 82-91. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).

 

 

Яковенко, Тетяна.    Фольклорні образи та мотиви у творчості Тараса Шевченка [Текст] / Яковенко Тетяна, Форостяна Катерина // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. — 2023. — Вип. 2. — С. 157-160. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

 

Коваль, Олег.    Шевченкова Панагія Спаса [Текст] / Олег Коваль // Буковинський журнал. — 2023. — № 3 (129). — С. 44-51. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 Анотація
про малюнок Шевченка “Голова Христа”, суть Шевченкового богослів’я в графіці

 

 

Kovalenko, K. S.    Self-alienation as Manifestation of Narrative Strategy in the Story “The Painter” by Taras Shevchenko [Текст] = Самовідчуження як вияв наративної стратегії в повісті “Художник” Тараса Шевченка / K. S. Kovalenko // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 7-14. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

 

Шевченко, Тарас Григорович.    Кобзар. Вибрані твори [Текст] / Тарас Григорович Шевченко. — Київ : Вид-во РМ, 2023. — 488 с. — (Відомі та незвідані).
ISBN 617-8248-92-5

Анотація

У виданні «Кобзар. Вибрані твори» подано найвідоміші поезії Тараса Шевченка. Книжку супроводить передмова та розлогі коментарі, які допоможуть ліпше розуміти Шевченкову образність і поетику. «Кобзар» по-особливому звучить у час лихоліття. Хочете знати, що таке вогонь українського духу, українська мрія, український світ? Читайте Тараса Шевченка — його рядки не підвладні часу, його ім’я безсмертне. Він дає нам розуміння того, хто ми, які ми, чого прагнемо і куди йдемо. Нехай «Кобзар» надихає вас і веде вперед, до переможного майбуття!

 

 

Товкайло, Римма.    Тарас Шевченко і його книга “Три літа”. У 2 ч. [Текст]. Ч.1 / Римма Товкайло. — Переяслав : КСВ, 2022. — 244 с.

 Анотація

“…та й спитайте

Тоді себе: що ми?

Чиї сини? яких батьків?”

Нині ці запитання такі ж актуальні, як тоді, коли поет сформулював їх уперше. Мій пошук відповіді на них зумовлений відкриттям, яке кардинально змінює погляд на поезію Тараса Шевченка, спонукаючи сприймати її як особливу культурну реальність, вираженням якої є його авторські поетичні збірники – кобзарі. Під новим кутом, як твір великої безсюжетної форми, постає і збірка “Три літа”, укладена ним з власних поем і віршів, – історія душі генія, історія його любові до Світу, Батьківщини, людей, життя і буття.

 

 

Товкайло, Римма.    Тарас Шевченко і його книга “Три літа”. У 2 ч. [Текст]. Ч. 2 / Римма Товкайло. — Переяслав : КСВ, 2022. — 200 с.
ISBN 966-8906-78-7

 Анотація

“…та й спитайте

Тоді себе: що ми?

Чиї сини? яких батьків?”

Нині ці запитання такі ж актуальні, як тоді, коли поет сформулював їх уперше. Мій пошук відповіді на них зумовлений відкриттям, яке кардинально змінює погляд на поезію Тараса Шевченка, спонукаючи сприймати її як особливу культурну реальність, вираженням якої є його авторські поетичні збірники – кобзарі. Під новим кутом, як твір великої безсюжетної форми, постає і збірка “Три літа”, укладена ним з власних поем і віршів, – історія душі генія, історія його любові до Світу, Батьківщини, людей, життя і буття.

 

 

Зоря Шевченка над Карпатами [Текст] : збірник: поезія / [упоряд. В. П. Густі, О. С. Ігнатович]. — Ужгород : TIMPANI, 2021. — 208 с.
ISBN 617-7372-77-5

 Анотація

Збірник ініційований учасниками Міжнародних літературних фестивалів “Карпатська ватра”, що відбулися на Закарпатті (2008-2018 рр.), склали твори українських поетів Карпатського регіону.

 

 

Шевченківська енциклопедія: Тарас Шевченко та його сучасники [Текст] / [ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.]. — Київ : Ліра-К, 2021. — 608 с. : іл.
ISBN 617-520-093-3

Анотація

Книжка продовжує започатковану виданням «Шевченківська енциклопедія: Літературні твори» (2016) тематичну серію, яка готується на базі відповідного шеститомника (2012–2015). У ній уміщено персоналії друзів і знайомих поета. Відтворено широке коло спілкування Шевченка з однодумцями і близькими товаришами, його контакти з посадовцями та іншими особами. Як сказано у слові «Від редакційної колегії», критерієм відбору біограм для тематичного тому став факт особистого знайомства чи зустрічі з Шевченком. Порівняно з «Шевченківською енциклопедією» у книгу додано кілька персоналій, виправлено помічені фактичні помилки і неточності, майже повністю оновлено ілюстративний ряд.

 

 

 Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка. Корпус документів (1847-1859). Факсиміле [Текст]. Кн. 1 / [упоряд. Г. Боряк, Л. Демченко]. — Київ : Арій, 2020. — СXXVIII, 878 с.
ISBN 966-498-763-6

 Анотація

Корпусне видання всіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка як цілісних діловодних комплексів поліцейсько-жандармського і військового відомств є першою повною академічною публікацією шевченківських документів такого типу. До нього увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення близько 400 документів за тринадцять років поетового життя (1847–1859); із них 147 документів уводяться до наукового обігу вперше.

Видання містить факсимільну першопублікацію нещодавно віднайдених понад тридцяти листів до Тараса Шевченка, що вважалися втраченими. Уперше факсимільно, зі збереженням оригінальних розмірів, відтворюються два Шевченкових альбоми зарисовок, поезій і фольклорних записів за 1846–1850 і 1848–1850 рр. Уперше також друкуються документи XVIII ст., які поет зібрав під час служби в Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів.

Проведено реконструкцію масштабної картини півторастолітніх міграцій архівної шевченкіани; проаналізовано археографічну, факсимільну та репринтну шевченкіану.

Для фахівців і широкого кола читачів.

 

 

Росовецький, Станіслав.    Шевченко. Сучасна біографія [Текст] / Станіслав Росовецький. — Київ : Дух і Літера, 2020. — 472 с. — (Постаті культури).
ISBN 966-378-791-6

Анотація

Для шанувальників Тараса Шевченка ця книжка стане джерелом щирих співпереживань, несподіваних біографічних відкриттів, а також – естетичної насолоди від доторку до творів митця, від його своєрідного гумору.

Для нешанувальників, у кого неприязнь до українського генія викували радянська й пізніша школи, буде приємно побачити іншого Шевченка: в ситуаціях, хоч і вельми сумнівних із погляду моралі, але таких, що виявляють його пронизливу житейську відвертість і руйнують численні стереотипи культу поета.

І ще – уважний читач зможе переконатись – як не далека миколаївська Росія від нинішньої, усе те, що відбувалося з українцями в середині XIX століття, відлунює і в столітті XXI-му.

 

 

Ушкалов, Л.    Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання [Текст] / Л. Ушкалов. — Вид. 2-е. — Київ : Дух і Літера, 2019. — 560 с.
ISBN 966-378-685-8

 Анотація

До книги входить близько 300 невеликих есеїв про світ ідей та образів Тараса Шевченка (1814–1861) – поета, художника, музиканта, мислителя. Шевченко постає тут людиною, яка надзвичайно тонко й трепетно відчуває природу, мистецтво, життя в усіх його проявах: від побуту до метафізики. Автор розглядає Шевченка в широкому контексті української та світової культури. А ще, пильно вдивляючись в образ поета, він намагається описати свій власний духовний досвід.

 

 

Шевченко, Т. Г.    Цікаві оповідки зі “Щоденника” Тараса Шевченка [Текст] / Т. Г. Шевченко ; [Т.Г. Шевченко ; упоряд. О.Є. Мельниченко]. — 2-е вид. — Чернівці : Букрек, 2019. — 184 с.
ISBN 617-7663-88-0

Анотація

До книги увійшли вибрані оповіді зі “Щоденника” Тараса Шевченка, які наближають читача до Великого Кобзаря не як ікони, а як людини, що жила, страждала і сумнівалася.

Для широкого кола читачів.

 

 

Коломиєць, Авенір Каленикович. Шевченкова ера. Вірш “Кохай рідну хату” [Текст] / Авенір Каленикович Коломиєць. — Чернівці : Місто, 2019. — 56 с.
ISBN 617-652-243-0

 Анотація

Ця книжка — це своєрідне продовження знаменитої “Української культури” І.Огієнка. Вона призначена для українців, які люблять творчість геніального Кобзаря, яким болить душа за Україну; для вчителів-філологів, які зможуть вибрати з цього тексту безліч диктантів і цитат для учнів середньої школи; а також викладачів і студентів українських вишів; літературознавців, мовознавців та істориків.

Книга написана просто блискуче видатним письменником, режисером, художником, видавцем, журналістом, письменником-емігрантом Авеніром Коломийцем; якому подібно до Шевченка, доля відміряла короткий вік.

Уперше друкуються світлини, зроблені Михайлом Сіницьким, та листи митця до нього, які збереглись у родинному архіві Синицьких.

 

 

Шалата, М.    Шевченко в українській вічності [Текст] : [доповідь] / М. Шалата. — Дрогобич : Коло, 2019. — 60 с.
ISBN 617-642-419-2

 Анотація

В основі книги — доповідь, виголошена у Львові на пленарному засіданні ХХІХ наукової сесії Наукового Товариства ім. Шевченка 31 березня 2018 року.

Видання присвячується 205-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

 

 

Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу [Текст] : [авт.-упоряд. Ю. Іванченко]. — Київ : Парламентське вид-во, 2018. — 432 с.
ISBN 966-922-131-5

 Анотація

Тарас Григорович Шевченко — великий український поет, художник, попри тяжку долю, адже з 47 років життя він лише тринадцять був вільним, вирізнявся чуйною і доброзичливою вдачею. Він приятелював, дружив і спілкувався з багатьма сучасниками з різних верств тогочасного суспільства. Багатьом з них він присвятив свої твори, що складають перший розділ цієї книги. Також представлено епістолярну спадщину Т. Шевченка, уривок з автобіографічної повісті «Художник», листи, спогади друзів і знайомих про Кобзаря, в яких він постає як людина виняткової сердечності, толерантності, яка над усе любила свій знедолений народ і високо цінувала щирість і доброзичливість у взаєминах межи людьми. Нариси про сучасників, яким Шевченко присвятив свої твори, ілюстративний матеріал — малярські та графічні твори Шевченка та багатьох інших тогочасних митців, рідкісні фото та архівні матеріали допоможуть глибше сприйняти час, у який він жив і творив.

 

 

Шмурікова-Гаврилюк, Н. М.    Квіти Кобзареві [Текст] / Н. М. Шмурікова-Гаврилюк. — Хмельницький : ФОП Сторожук О.В., 2017. — 72 с.
ISBN 617-7143-31-3

 

 

 

 

 

Шевченко, О. І.    Шевченковому роду – нема переводу [Текст] / О. І. Шевченко. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. — 416 с.
ISBN 617-573-124-6

Анотація

Книга присвячена 100-річчю від дня народження правнука Великого Кобзаря – Шевченка Івана Івановича. Автор, вдячний син ювіляра, спробував торкнутися витоків Знаменитого Роду. Шевченко О.І. зумів зібрати матеріали, які розкривають сторінки життя його батька, правнука Тараса Григоровича Шевченка.

 

 

Жулинський, М. Г.    Духовний будівничий України. [Шевченко Т.Г.] [Текст] : [книга-альбом] / М. Г. Жулинський. — Київ : Мистецтво, 2016. — 320 с.
ISBN 966-577-226-2

 Анотація

Шевченкове Слово–духовний код української нації, вже понад 175 років є шляхом до самоутвердження і духовного зростання народу, пробуджує почуття національної честі та гідності, поваги й любові до рідної культури, мови, звичаїв. Збірник наукових статей, виступів, інтерв’ю ученого-літературознавця, академіка НАН України Миколи Жулинського наближує до розуміння творчості й особистості Тараса Шевченка (1814–1861), розкриває його ціннісні орієнтири, роз’яснює національну місію, місце в українській та світовій культурі.

Книга розрахована на літературознавців, істориків культури та широке коло читачів.

 

 

Слободян, О. Т.    Інтенсив Тараса Шевченка [Текст] : герменевтичний об‘єм / О. Т. Слободян, О. П. Яковина. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. — 288 с.
ISBN 966-518-706-6

 Анотація

Таємниця впливу Шевченка на читача до сьогодні залишається не розкритою. У запропонованому дослідженні йдеться про різні буттєві рівні поета, які визначили постійну «актуальність» його текстів. Харизма Шевченка не піддається остаточному розумінню, тому судження про його твори вимагає виходу за межі звичних наукових катеґорій. Насамперед це стосується аналізу онтичного сюжету його поезій, що пов’язує буття народу з метою існування.

Творчість Тараса Шевченка розширює епістемічні межі науки, інтенсифікує проблему наукового пояснення, особливо коли йдеться про глибинну сутність страждання. Особа митця і його творчий акт розглядаються як інтерсеміотичні парадиґми метафізики, філософської антрополоґії, теолоґії історії та герменевтики.

 

 

Дзюба, І. М.    Тарас Шевченко серед поетів світу [Текст] / І. М. Дзюба. — Київ : Либідь, 2016. — 424 с. : іл.
ISBN 966-06-0733-0

 Анотація

Творчість українського генія аналізується у контексті тодішньої європейської літератури, зокрема таких близьких йому за духом поетів і мислителів, як Ш. Петефі, Ф. Шиллер, В. Гюго, Ю. Словацький.

 

 

Шевченко, Т. Г.    У нашім раї на землі… [Текст] : вибрані поезії / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Г. Рогач ; худож. К. Штанко. — Київ : Веселка, 2016. — 159 с. — (Українській дитині).
ISBN 966-01-6012-5

Анотація

До книжки увійшли вірші та поеми Т.Г.Шевченка про материнське щастя й материнське горе, нелегке життя селянських дітей за часів кріпаччини, а також про людську мудрість, славну історичну минувшину, велику любов до рідного народу.

 

 

Шевченко, Т.    Фронтовий Кобзар [Текст] : спеціальне благодійне видання для захисників України / Т. Шевченко. — Хмельницький : Поліграфіст, 2016. — 96 с.
ISBN 966-8819-28-5

Анотація

Видання має назву “Фронтовий Кобзар” і випускають його спеціально для наших захисників на передовій.

Книжка має кишеньковий формат.

 

 

 Єднаймося, брати мої [Текст] : [збірка / упоряд. В. Г. Кочубей, І. О. Саражина]. — Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. — 168 с.
ISBN 617-7274-19-2

 Анотація

У збірнику представлено твори учасників Всеукраїнського конкурсу творчих доробків аматорів – авторів художнього слова, присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка під девізом “Любітеся, брати мої, Україну любіте”.

 

 

Сверстюк, Є. О.    Шевченко понад часом [Текст] : есеї / Є. О. Сверстюк ; упоряд. О. Сівченко. — Вид. 3-є, виправ. та допов. — Київ : Кліо, 2015. — 344 с.
ISBN 617-7023-26-4

 Анотація

Шевченкова тематика в совєтські часи належала до стратегічно важливих. Провідний революціонер-демократ. Учень і послідовник російських революціонерів-демократів, борець з ащасливе майбутнє “в сім’ї вольній, новій”… На такому Шевченкові виховувалися три-чотири покоління читачів. Порушення цього стереотипу вважали державним злочином і карали з акримінальним кодексом. Поміщену в цій книжці статтю “Остання сльоза” – про один вірш Шевченка – було оцінео у вироку 1973 року як “антирадянську”. Автор цієї книжки був порушником ще від початку 60-х років і не зважав на обов’язкові стереотипи. Чи було це боротьбою з накинутим мітом, чи просто ігноруванням його? Радше це було прагнення “не ложними устами сказати правду”. Адресат цієї книжки відчує те нове прочитання, яке важко дістається, бо доводиться долати гори узвичаєних поверхових уявлень про великого поета, простих і зручних для політичного використання.

 

 

Шевченко, Т. Г.    Спільною мовою [Текст] : переклади поезій : 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка присвячується / Т. Г. Шевченко ; [Т.Г. Шевченко; упоряд. Н.А. Баракатова та ін.]. — Дніпропетровськ : Ліра, 2014. — 200 с.
ISBN 966-383-511-2

 Анотація

У виданні представлені переклади поезій Т.Г.Шевченка європейськими та східними мовами студентів факультету української й іноземної філології та мистецтвознавство Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, які стали переможцями першого етапу конкурсу «Кращий переклад поезіі Тараса Шевченка».

В оформленні книги використані роботи студентів університету спеціальності «Образотворче мистецтво та дизайн».

Книга призначена для широкого кола читачів, для всіх, хто цікавиться творчістю Кобзаря.

 

 

Сергійчук, В.    Українські державники: Тарас Шевченко [Текст] / В. Сергійчук. — Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2014. — 312 с. — (Українські державники).
ISBN 966-2911-62-6

 Анотація

З-під пера доктора історичних наук Володимира Сергійчука Тарас Шевченко постає як поет, котрий не тільки кличе до боротьби за волю України, але й вболіває за збереження українського етносу, що особливо проявляється в поемі «Катерина». Окремо розповідається в книзі про те, як поезія Шевченка відроджувала й утверджувала українство в нашій столиці – Києві, починаючи з студентства Університету Святого Володимира. Роль цього міста для українського національного відродження Тарас Шевченка зрозумів краще багатьох князів і гетьманів, які за свої столиці обирали маловідомі провінційні містечка. Саме й тому він сказав пророчі слова: «Святий Київ наш великий». Актуальною залишається й поставлена Шевченком проблема «дядьків отечества чужого», які в різні часи зраджували українство та готові й нині проливати кров рідного народу. Цікавим є порівняння в книзі долі й політичної волі Тараса Шевченка й Миколи Гоголя, якого зуміли зламати адепти великодержавного шовінізму, відвернути з проукраїнського напрямку в його діяльності й творчості, про що він сам мріяв ще в 1833 році. Зацікавить читача і оцінка ставлення Шевченка до Богдана Хмельницького, якого поет картав за акт Переяславської ради тощо. Ця книга засвідчує: Тарас Шевченко – великий український державник.

 

 

Кушерець, Василь Іванович.    Шевченко – проти імперії [Текст] / Василь Іванович Кушерець. — Київ : Знання України, 2014. — 27 с.
ISBN 966-316-351-2

Анотація

Василь Кушерець глибоко осмислює надихаючий подвиг генія Тараса Шевченка у викритті злочинної суті і діяльності Російської імперії, у показі протидії “тюрмі народів” шляхом духовного відродження поневолених народів.

 

 

Schewtschenko, T.    Kobsar [Текст] / T. Schewtschenko ; ubersetzt aus dem Ukrainischen von W. Suchomlyn. — Kyjiw : Dnipro Verlag, 2014. — 496 s. — Нім. мовою.
ISBN 966-578-241-4

 

 

 

 

 

Sevcenko, T.    Kobzarius [Текст] / T. Sevcenko ; Is ukrainieciu kalbos verte V. Braziunas. — Киев : Балтія-Друк, 2014. — 117 p. — Литов. мовою.
ISBN 611-516-001-3

Анотація

В рамках бюджетної програми «Українська книга» київське видавництво «Балтія-Друк» випустила до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка «Кобзар» литовською мовою.

Вступну статтю до видання написав перекладач українського тексту Владас Бразюнас.

В ній він розповів про долю «Кобзаря» у Литві, який вперше був надрукований не литовською мовою, а у польському перекладі ще 1853 року.

«Пізніше над творчим доробком видатного українського поета працювало чимало литовських перекладачів, ‑ пише у передмові Владас Бразюнас. ‑ Найповніше його поезія була представлена у серії «Всесвітня література» (1988 рік) п’ятьма поемами і тридцятьма трьома віршами у перекладах В.П.Бложе, А.Хургіна, Й.Дегутіте, С.Геди, Л.При, Й.Мачевічуса, Є.Матузевічуса, Е.Межелайтіса, Т.Тільвітіса, А.Венцлови».

Додамо, що генеральний директор Тєрєсе Малікєнайте та головний редактор видавництва «Балтія-Друк» Віргініюс Строля, окрім перекладу тексту «Кобзаря», використали у перекладному виданні численні ілюстрації мистецьких творів Кобзаря із зібрання Національного музею Тараса Шевченка і Центрального державного архіву громадських організацій України.

 

 

Яковина, О. П.    Тарас Шевченко: істина – некомунікативна реальність [Текст] / О. П. Яковина, О. Т. Слободян. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. — 312 с.
ISBN 966-518-611-3

Анотація

Про Шевченка важко говорити. Про нього вже багато сказано, і водночас він залишається герметичним. Його досі відкривають і, відкриваючи, не розуміють до кінця. Герметизм його творчости спонукає до використання її для ілюстрації часом абсолютно протилежних ідей. Його поезія поєднує історію і метаісторію, взаємопроникає людину і вічність. Шевченко – людина, для якої принциповим було визнання як своєї, так і іншої думки, іншої культури, іншого світовідчуття. Він відкрито, насичено і чесно переживав реальність. І в цьому – релігійність його пізнання світу. Читачу запропонованого дослідження відкривається шлях Тараса Шевченка від поета до актуалізації його пророчого покликання. Праця переглядає набуті переконання щодо творчої особистости митця й поглиблює методологічні пошуки в гуманітарній науці.

 

 

Shevchenko, T.    Kobzar [Текст] / T. Shevchenko ; [translated by V. Rich]. — Kyiv : Mystetstvo Publishers, 2013. — 336 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-577-129-6

 Анотація

The poetic heritage of Taras Shevchenko has long been an essential part of world culture.

His Kobzar, the quintessence of the artist’s philosophy, has been published in many languages of the world.

The book introduces the translations of Shevchenko’s poetry in English made by Vera Rich (1936—2009), winner of the Ivan Franko Translation Prize of the National Union of Writers of Ukraine, a British journalist, poet, and translator, one of the most active popularizers of Taras Shevchenko’s works in the English-speaking world.

The introductory article and an essay on Vera Rich were written by Roksolana Zorivchak.

The English-language version of Kobzar will be of interest to all admirers of the literary legacy of the great Ukrainian poet.

 

 

Szewczenko, T.    Kobziarz [Текст] / T. Szewczenko ; [упоряд., вст. ст. Р. Лубківського]. — Львів : Світ, 2013. — 379 s. — Пол. мовою.
ISBN 966-603-850-3

 Анотація

Видання присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.

Книга містить найвизначніші твори генія української та світової літератури.

Увазі польськомовних читачів пропонуються поетичні переклади шедеврів “Кобзаря”, що їх протягом півтора століття здійснювали польські та українські автори, представники народів-сусідів, перед якими, незважаючи на складні колізії минулого, нині відкривається нова історична перспектива.

 

 

Schewtschenko, T.    Katerina und Ausgewaehlte Gedichte [Текст] = Катерина та вибрані твори / T. Schewtschenko. — Канів : Zeitglas Verlag, 2009. — 52 s. — Нім. мовою.
ISBN 966-2306-02-6

 

 

 

 

 

Sevcenko, Tarass.    Liktenis [Текст] = Доля : Dzeja : Tulkojums no ukrainu valodas / Tarass Sevcenko ; [sastadijums un prieksvards I. Auzins, R. Cilacava]. — Riga : Latvijas Akademiska biblioteka, 2008. — 137 L. — Латиською та укр. мовами.
ISBN 9984-538-99-0

 

 

 

 

Касіян, В. І.    Пророк. [Про Т.Г.Шевченка] [Текст] / В. І. Касіян ; Есе. Я. Гоян. — Київ : Веселка, 2006. — 430с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
ISBN 966-01-0395-6

 Анотація

Книжка “Пророк” унікальна в українському книговиданні, національному мистецтві і шеченкознавстві.

Уперше в Україні відкривається скарбниця народу – Шевченкіана Василя Касіяна, щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка.

Митець із когорти ренесансних титанів праці, які прийшли в мистецтво після Шевченка, син української нації Василь Касіян жертовно працював і жив для України, графічним штрихом визізьбив на скрижалях часу живий портрет своєї епохи, а вершиною мистецького храму височіє, мов собор, славна Шевченкіана.

П`ятьдесят років життя віддав професор Василь Касіян вихованню мистецьких кадрів і створив в українській графіці ” Школу Касіяна “. Учений-енциклопедист (Державна премія України за участь у виданні Української енциклопедії), академик, багаторічний голова Спілки художників України, Герой Праці, депутат Верховної Ради України, автор книг про мистецтво, дослідник графіки і малярства Шевченка, перший з українських митців Шевченківський лауреат.

Нова літературно-мистецька книга іде в світ як виквіт одного роду: ілюстрації Василя Касіяна зріднені з художнім словом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна – племінника художника, сина його рідної сестри Олени.

Книгою про Тараса Шевченка віддаємо шану Василеві Касіяну в 110-ту річницю його народження.