Гендерна лінгвістика

811.161.2‘27(075.8)

К68  Корольова, В.В.

Гендерна лінгвістика [Текст] : навч. посіб. / [В.В. Корольова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 84 с.

 

Сучасна лінгвістика переживає своєрідний тендерний бум, що підтверджує поява нової галузі мовознавства – гендерної лінгвістики, що співвідносить мову з особистістю за ознакою соціальної статі. Гендерні ознаки мовної картини світу – це сутнісні вияви пізнання світу крізь призму чоловічого й жіночого бачення, в також вплив статі на мовну практику та мовну поведінку.

У посібнику подано теоретичні питання й завдання для роботи на практичних заняттях з «Гендерної лінгвістики». Наведено список рекомендованої літератури, тематику доповідей, тестові завдання для перевірки набутих знань. Посібник містить низку рубрик «Це цікаво!», що допомагають опанувати матеріал й увиразнюють науковий текст.

Розраховано на студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти.