Фонд та колекції

Обмінний фонд Державної бібліотеки України для юнацтва – це фонд, який використовується для обміну, перерозподілу, безкоштовної передачі та реалізації документів.

Обмінний фонд відокремлений від основного фонду Бібліотеки, на балансі установи не знаходиться та не використовується для обслуговування читачів.

Обмінний фонд Бібліотеки входить до системи обмінних фондів бібліотек України.

Основною метою функціонування сектору обмінного фонду Бібліотеки є:

– співпраця між бібліотеками України, що сприяє раціональному використанню документ-них ресурсів країни;

– сприяння формуванню та доукомплектуванню фонду Бібліотеки;

Безоплатна передача документів іншим бібліотекам та установам України здійснюється за наявності офіційного листа бібліотеки /установи-замовника та дозвільної резолюції директора Бібліотеки.

На документи, що передаються з обмінного фонду, складається Акт у двох примірниках, із  доданням  переліку відібраних документів. Акти затверджуються директором Бібліотеки.

Безоплатна передача документів громадським організаціям та установам  з благодійною метою здійснюється на основі офіційного листа від останньої.

Завантажити список

 

 

Контакти

Контакти:

Віра Миколаївна
+380-44-258-41-32

Бібліотека Українського воїна

Перейти